MENI
Naslovna » Arhiva » Saopštenja za javnost - 2003

Saopštenja za javnost 2003. godine

13. novembar 2003. godine

Večeras počinje predizborno ćutanje

Republička izborna komisija uputila je dopis Nenadu Cekiću, predsedniku Saveta Republičke radiodifuzne agencije. U dopisu se, između ostalog, kaže:

"Saglasno nadležnostima Republičke radiodifuzne agencije, odnosno odredbama Zakona o radiodifuziji, očekujemo da Savet kome predsedavate blagovremeno upozori medije na obaveze i pravila ponašanja, kako tokom izborne tišine ne bi došlo do bilo kakvih poremećaja i kako bi ovi izbori medijski bili propraćeni na najregularniji način."

Predizborna tišina počinje u ponoć. Do zatvaranja biračkih mesta 16. novembra 2003. godine u 20,00 časova zabranjena je svaka izborna propaganda preko sredstava javnog obaveštavanja i javnih skupova, kao i objavlјivanje procene izbornih rezulatata.

Komisija podseća građane da još danas mogu da se u birački spisak upišu po odluci nadležnog suda. Na osnovu sudskih odluka, Republička izborna komisija će upisati naknadne promene i, na večerašnjoj sednici, utvrditi konačan broj birača za predsedničke izbore raspisane za 16. novembar.

12. novembar 2003. godine

Do sutra upis u birački spisak po odluci nadležnog suda

Građani još danas i sutra mogu da se u birački spisak upišu po odluci nadležnog suda u vanparničnom postupku. Sudske odluke o upisu birača dostavlјaju se Republičkoj izbornoj komisiji, koja ih upisuje na kraju izvoda iz biračkog spiska kao naknadne promene.

Promene koje su izvršene od 1. avgusta do zaklјučenja biračkog spiska dostavlјene su Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Podaci su ažurirani i građani mogu da ih prate na veb sajtu Ministarstva www.birackispisak.sr.gov.yu.

Republička izborna komisija će po upisu naknadnih promena, na sednici 13. novembra, utvrditi konačan broj birača za predsedničke izbore raspisane za 16. novembar.

10. novembar 2003. godine

Od sutra distribucija izbornog materijala

Republička izborna komisija obaveštava građane da se izborne radnje u postupku izbora predsednika Republike Srbije koji je raspisan za 16. novembar, obavlјaju u predviđenim rokovima.

U skladu sa rokovima koje je utvrdila Komisija, danas ističe rok za obrazovanje biračkih odbora u proširenom sastavu. Prošireni sastav biračkih odbora čine članovi koje su odredili podnosioci predloga kandidata za predsednika Republike. Predstavnici podnosilaca kandidata u neposrednom sprovođenju izbora imaju jednaka prava i obaveze kao i članovi biračkih odbora u stalnom sastavu.

Sutra, 11. novembra, počinje distribucija glasačkih listića i drugog izbornog materijala organima za sprovođenje izbora. Zakonom je predviđeno da političke stranke, organizacije i grupe građana koje su predložile kandidata sa Liste kandidata mogu da odrede lica koja će prisustvovati kako štampanju i pakovanju, tako i distribuciji izbornog materijala. Istu mogućnost imaju i ovlašćeni posmatrači iz OEBS-a i CESID-a.

9. novembar 2003. godine

Glasanje na predsedničkim izborima 16. novembra

Republička izborna komisija podseća građane gde i kako mogu da glasaju na predsedničkim izborima raspisanim za 16. novembar.

Komisija je odredila biračka mesta u 180 opština na teritoriji Republike Srbije, od kojih je 19 na Kosovu i Metohiji. Na teritoriji Kosova i Metohije nalazi se 248 a ukupno na celoj teritoriji Republike Srbije 8 581 biračko mesto.

U skladu sa zakonom, izborno pravo ima svaki jugoslovenski državlјanin sa prebivalištem u Republici Srbiji, koji je navršio 18 godina života.

Građani mogu biti upisani u birački spisak samo na jednom mestu, prema prebivalištu. Lica koja privremeno borave u inostranstvu ili se nalaze na odsluženju vojnog roka u birački spisak se upisuju prema poslednjem prebivalištu, a privremeno odselјeni iz mesta boravka (izbeglice), prema mestu gde su prijavlјeni sa tim statusom.

Komisija unapred određuje i u "Službenom glasniku Republike Srbije" objavlјuje biračka mesta na kojima će glasati vojnici. Opštinskim izbornim komisijama biće dostavlјeni posebni izvodi iz biračkog spiska, sačinjeni za glasanje birača koji se na dan glasanja nalaze na odsluženju vojnog roka.

Na području Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija glasaće se na biračkim mestima, određenim na osnovu predloga načelnika okruga. Biračka mesta moraju da ispune zakonom predviđene uslove i da budu potpuno bezbedna za učesnike u izbornom procesu.

Invalidna, slepa i druga lica sa posebnim potrebama mogu da na biračko mesto povedu lice koje će u njihovo ime obaviti glasanje, zaokruživanjem broja pored imena kandidata za kojeg se opredeli invalidno lice.

Komisija je, po isteku roka za zaklјučenje biračkog spiska, utvrdila ukupan broj od 6 506 147 birača a konačan broj birača za izbor predsednika Republike Srbije biće utvrđen 13. novembra. Do tog dana, birači mogu da se u birački spisak upišu po odluci nadležnog suda.

8. novembar 2003. godine

Izborne radnje u predviđenim rokovima

Republička izborna komisija obaveštava građane da se izborne radnje za izbor predsednika Republike Srbije obavlјaju u predviđenim rokovima. Rokovi su utvrđeni prema Odluci o raspisivanju izbora, Zakonu o izboru predsednika Republike Srbije i Zakonu o izboru narodnih poslanika.

Komisija je obezbedila i materijalna i druga sredstva za sprovođenje izbora. Za zakup prostorija, koje nisu u državnoj ili društvenoj svojini, dodelјen je iznos od 2 000 a za materijalne troškove 4 000 dinara po biračkom mestu. Obezbeđeno je 8 000 paravana čiji proizvođač je "Avala -Ada" i 1 000 glasačkih kutija koje je proizvela "Galenika". U skladu sa zakonom, glasačke kutije su od providnog materijala, da bi se izbegle eventualne nepravilnosti i zloupotrebe.

Glasanje će biti sprovedeno na isti način kao i predhodnih godina. Članovi biračkog odbora će UV lampom utvrditi da birač nije prethodno glasao, a zatim proveriti da li je upisan u birački spisak. Nakon prskanja spreja na kažiprst desne ruke, birač će na glasačkom listiću zaokružiti broj pored imena kandidata za kojeg želi da glasa i listić ubaciti u glasačku kutiju.

5. novembar 2003. godine

Počelo štampanje glasačkih listića

Danas je počelo štampanje izbornog materijala u štampariji "Službenog glasnika Republike Srbije".

Pored Radeta Terzića, zamenika predsednika Republičke izborne komisije, Milinka Bajčete, člana i Ljilјane Benać-Šantić, sekretara Republičke izborne komisije, početku štampanja glasačkih listića prisustvovala su i ovlašćena lica podnosilaca predloga kandidata za predsednika Republike Srbije, Srpske radikalne stranke, Nove Srbije, Demokratske stranke Otadžbina i Demokratske opozicije Srbije.

Štamparija će, u skladu sa Rešenjem Republičke izborne komisije, odštampati 6 506 147 i 0,5% rezervnih glasačkih listića. Glasački listići se štampaju na papiru zaštićenim vodenim žigom, uz maksimalne mere obezbeđenja.

Štamparija će raditi 24 časa dnevno da bi glasački listići bili odštampani najkasnije do ponedelјka, 10. novembra.

Licima, ovlašćenim od strane podnosilaca predloga kandidata za predsednika, omogućeno je da kontrolišu čitav proces, od pripreme za štampu do distribucije izbornog materijala.

5. novembar 2003. godine

Sutra se štampaju glasački listići

U skladu sa rokovima za obavlјanje izbornih radnji u postupku izbora predsednika Republike Srbije koji je raspisan za 16. novembar 2003. godine, Republička izborna komisija utvrdila je Listu kandidata 31. oktobra a 2. novembra ukupan broj od 6 506 147 birača. Na istoj sednici, Komisija je odredila broj glasačkih listića za predsedničke izbore koji je jednak ukupnom broju birača uz 0,5% rezervnih listića.

Odlučeno je da se glasački listići štampaju u štampariji "Službenog glasnika Republike Srbije", koja je Republičkoj izbornoj komisiji dostavila najpovolјniju ponudu. Glasački listići štampaće se na papiru šamone boje (varijanta bledožute), u 24 kombinacije srpskog i jezika nacionalnih manjina a u skladu sa statutima opština na teritoriji Republike Srbije. U ove varijante ne ulazi kombinacija za Novi Pazar, prema čijem Statutu su u upotrebi bosanski i srpski jezik, oba u ćiriličnom i latiničnom pismu.

Štampanje glasačkih listića počinje sutra, 6, novembra u 14,00 časova u štampariji "Službenog glasnika Republike Srbije".

4. novembar 2003. godine

Upisivanje u birački spisak po odluci nadležnog suda

Rok za zaklјučenje biračkog spiska za izbore za predsednika Republike Srbije zakazane za 16. novembar istekao je 31. oktobra. Iz opština na teritoriji Republike, 1. novembra Republičkoj izbornoj komisiji su dostavlјeni birački spiskovi i rešenja o zaklјučenju biračkog spiska. Na sednici održanoj 2. novembra, Komisija je, na osnovu dostavlјenih rešenja i biračkih spiskova, odredila da je za ove izbore ukupan broj birača 6 506 147. Ukupan broj birača objavlјen je 2. novembra u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Republička izborna komisija podseća građane da, u skladu sa Zakonom o izboru narodnih poslanika, posle isteka roka za zaklјučenje biračkog spiska, u birački spisak mogu da se upišu po odluci nadležnog suda u vanparničnom postupku. Komisija će na osnovu odluka nadležnih sudova upisivati birače u birački spisak najkasnije do 13. novembra kada će u "Službenom glasniku Republike Srbije" biti objavlјen konačan broj birača.

Birači još uvek mogu da provere da li su upisani u birački spisak na veb sajtu www.birackispisak.sr.gov.yu koji je pokrenulo Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu a na kome je podatke o biračkom spisku od 22. do 31. oktobra potražilo 108 610 građana.

1. novembar 2003. godine

Saopštenje za javnost

Juče, 31. oktobra, u ponoć, istekao je rok za zaklјučenje biračkog spiska. Birači koji nisu bili upisani na pravoj adresi, nisu bili uopšte upisani i sl. mogli su da se u tom roku upišu u birački spisak u svojoj opštini. Danas se Republičkoj izbornoj komisiji dostavlјaju birački spiskovi opština na teritoriji Republike Srbije, na osnovu kojih će na sutrašnjoj sednici biti utvrđen ukupan broj birača.

Nakon isteka roka za zaklјučenje, građani se u birački spisak mogu upisati po odluci nadležnog suda, i to do 13. novembra, kada će Komisija odrediti konačan broj birača za predsedničke izbore zakazane za 16. novembar.

Podsećamo građane da proveru biračkog spiska mogu izvršiti u svojoj opštini, kao i putem internet adresa www.birackispisak.sr.gov.yu i, za Beograd, www.birackispisak.beoland.com .

Republička izborna komisija i Ministarsvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu još jednom se zahvalјuju TV B92, RTS-u, INET-u i svim drugim provajderima koji su postavlјanjem linkova ka ovim veb sajtovima olakšali biračima uvid u birački spisak.

Prema podacima Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu na adresi www.birackispisak.sr.gov.yu uvid u birački spisak izvršen je preko 108 000 puta, dok su Beograđani birački spisak na www.birackispisak.beoland.com proveravali više od 10 000 puta.

26. oktobar 2003. godine

Đorđe Popović predao kandidaturu

Dragana Kuzmanović predala je danas u 23,00 časa u ime Jugoslovenske levice kandidaturu Đorđa Popovića za predsednika Republike Srbije. Kandidaturu je primio Branislav Bjelica, dežurni član Republičke izborne komisije.

Kandidat Jugoslovenske levice potpisao je Izjavu o prihvatanju kandidature za predsednika Republike Srbije, uz koju je Komisiji dostavlјena Potvrda o izbornom pravu, Uverenje o državlјanstvu, Uverenje o prebivalištu kandidata i izjave birača o podržavanju predloga kandidata.

26. oktobar 2003. godine

Radoslav Avlijaš predao kandidaturu

Duško M. Petrović predao je danas u 11,00 časova u ime Demokratske stranke Otadžbina kandidaturu Radoslava Avlijaša za predsednika Republike Srbije. Kandidaturu su primili Dragan Radulović i Dejan Đokić, dežurni članovi Republičke izborne komisije.

Kandidat Demokratske stranke Otadžbina potpisao je Izjavu o prihvatanju kandidature za predsednika Republike Srbije, uz koju je Komisiji dostavlјena Potvrda o izbornom pravu, Uverenje o državlјanstvu, Uverenje o prebivalištu kandidata i izjave birača o podržavanju predloga kandidata.

23. oktobar 2003. godine

Održana prezentacija biračkog spiska na internetu

U sedištu Republičke izborne komisije održana je danas prezentacija vebsajta sa skupom biračkih spiskova opština na teritoriji Republike Srbije.

U prezentaciji su učestvovali predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Nataša Mićić, potpredsednica Gordana Čomić i narodni poslanici Bojan Pajtić, Srđa Popović, Ivan Andrić i Mirko Rosić.

Predsednica Narodne skupštine istakla je da je ovo još jedan napora koje država ulaže u uspeh predsedničkih izbora i izrazila nadu da će građani izaći na svoja glasačka mesta 16. novembra te da će Srbija dobiti izabranog predsednika.

Sekretar Republičke izborne komisije Ljilјana Benać-Šantić objasnila je da građani iz cele Srbije mogu proveriti da li su upisani u birački spisak i informisati se o mestu glasanja preko internet adrese www.birackispisak.sr.gov.yu, a građanima Beograda na raspolaganju je adresa  www.birackispisak.beoland.com.

Uputstvo za korišćenje veb sajta sa biračkim spiskom

Nedavno je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu pokrenulo veb sajt www.birackispisak.sr.gov.yu na kome građani imaju mogućnost da provere da li su upisani u birački spisak, zaklјučno sa 1. avgustom ove godine (za Beograd www.birackispisak.beoland.com)

Sajtu je moguće pristupiti sa svih platformi, nezavisno od operativnog sistema i instaliranog softvera, tako da je dostupan svim biračima - korisnicima Interneta u Srbiji.

Ovaj sajt se koristi na sledeći način:

  • U polјe za unos adresa programa za pristup Internetu ukucati www.birackispisak.sr.gov.yu (www.birackispisak.beoland.com) i pritisnuti taster "Enter", ili mišem dugme "Go". Takođe, moguće je sajtu pristupiti i praćenjem linka sa neke druge prezentacije.
  • Potom, u polјe za unošenje matičnog broja, ukucati JMBG (trinaest karaktera) i pritisnuti dugme "potvrdi";
  • ako je unet validan broj, izlistavaju se informacije o stanju upisa u birački spisak;
  • u slučaju problema sa pristupom pritisnuti dugme "refresh" u programu za pristup Internetu i pokušati sa isklјučivanjem proxy servera (ukoliko je uklјučen).

Na ovaj način građanima je omogućeno da provere da li su upisani u birački spisak, i ako nisu, da se do izbornog dana evidentiraju u svojim opštinama. Podsećamo građane da je do zaklјučenja biračkog spiska ostalo 9 dana.

20. oktobar 2003. godine

Dragolјub Mićunović predao kandidaturu

Nebojša Mandić predao je danas u 12,00 časova u ime Demokratske opozicije Srbije kandidaturu Dragolјuba Mićunovića za predsednika Republike Srbije. Kandidaturu su primili Predrag Savić i Goran Jovičić, dežurni članovi Republičke izborne komisije.

Kandidat Demokratske opozicije Srbije potpisao je Izjavu o prihvatanju kandidature za predsednika Republike Srbije, uz koju je Komisiji dostavlјena Potvrda o izbornom pravu, Uverenje o državlјanstvu, Uverenje o prebivalištu kandidata i izjave birača o podržavanju predloga kandidata.

19. oktobar 2003. godine

Dragan Tomić predao kandidaturu

Prof. dr Branislav Ivković predao je danas u 13,00 časova u ime Socijalističke narodne stranke kandidaturu Dragana Tomića za predsednika Republike Srbije. Kandidaturu su primili Predrag Dejanović i Bilјana Milosavlјević, članovi Republičke izborne komisije.

Kandidat Socijalističke narodne stranke potpisao je Izjavu o prihvatanju kandidature za predsednika Republike Srbije, uz koju je Komisiji dostavlјena Potvrda o izbornom pravu, Uverenje o državlјanstvu, Uverenje o prebivalištu kandidata i izjave birača o podržavanju predloga kandidata.

16. oktobar 2003. godine

Velimir Ilić predao kandidaturu

Dragan Jovanović predao je danas u 12,00 časova u ime Nove Srbije kandidaturu Velimira Ilića za predsednika Republike Srbije. Kandidaturu su primili Stojan Peček, Vladan Lutovac i Dragan Radulović, članovi Republičke izborne komisije.

Kandidat Nove Srbije potpisao je Izjavu o prihvatanju kandidature za predsednika Republike Srbije, uz koju je Komisiji dostavlјena Potvrda o izbornom pravu, Uverenje o državlјanstvu, Uverenje o prebivalištu kandidata i izjave birača o podržavanju predloga kandidata.

15. oktobar 2003. godine

Marjan Rističević predao kandidaturu

Dejan Draganić predao je danas u 11,15 časova u ime Narodne selјačke stranke kandidaturu Marjana Rističevića za predsednika Republike Srbije. Kandidaturu je primio Radovan Ristanović, dežurni član Republičke izborne komisije.

Kandidat Narodne selјačke stranke potpisao je Izjavu o prihvatanju kandidature za predsednika Republike Srbije, uz koju je Komisiji dostavlјena Potvrda o izbornom pravu, Uverenje o državlјanstvu, Uverenje o prebivalištu kandidata i izjave birača o podržavanju predloga kandidata.

9. oktobar 2003. godine

Razgovori sa predstavnicima Posmatračke misije Evropske unije u Beogradu

Predsednik Republičke izborne komisije Radoslav Baćević i sekretar Komisije Ljilјana Benać-Šantić razgovarali su sa predstavnicima Posmatračke misije Evropske unije u Beogradu.

Razgovarano je o toku izbornog procesa vezanog za predstojeće predsedničke izbore i koracima koje u tom smislu preduzima Republička izborna komisija.

Zamenik šefa Posmatračke misije Janis Karamperas interesovao se za dosadašnji tok ovih radnji i dalјu proceduru koja očekuje organe nadležne za sprovođenje izbora. U razgovoru je ukazano na dinamiku rada RIK kao i na jasnu proceduru kojom je regulisano postupanje ovog organa tokom sprovođenja izbornih radnji. Predstavnici RIK-a posebno su ukazali na značaj domaćih i stranih posmatrača tokom izbornog procesa i iskazali otvorenost za punu saradnju.

29. septembar 2003. godine

Tomislav Nikolić predao kandidaturu

Gordana Pop-Lazić podnela je danas u 11,10 časova u ime Srpske radikalne stranke kandidaturu Tomislava Nikolića za predsednika Republike Srbije. Kandidaturu je primila Tanja Božinović, dežurni član Republičke izborne komisije.

Kandidat Srpske radikalne stranke potpisao je Izjavu o prihvatanju kandidature za predsednika Republike Srbije, uz koju je Komisiji dostavlјena Potvrda o izbornom pravu, Uverenje o državlјanstvu i Uverenje o prebivalištu kandidata i 13 002 izjave birača o podržavanju predloga kandidata, od kojih je, kako je ustanovlјeno posle provere, 12 950 validnih izjava.

Strana 2 1

 Vrh strane