MENI
Naslovna » Arhiva » Informacije o održanim sednicama - 2002

Informacije o održanim sednicama 2002. godine

30. septembar 2002. godine

34. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je tridesetčetvrtu sednicu 30. septembra 2002. godine. Predsedavao je Radoslav Baćović, predsednik Komisije.

Usvojen je sledeći dnevni red:

 1. Utvrđivanje rezultata glasanja sa biračkih mesta koja imaju računsko neslaganje;
 2. Razmatranje prispelih prigovora;
 3. Razno.

28. septembar 2002. godine

33. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je tridesettreću sednicu 28. septembra 2002. godine. Predsedavao je Radoslav Baćović, predsednik Komisije.

Usvojen sledeći dnevni red:

 1. Dogovor u vezi sa primopredajom izbornog materijala posle glasanja;
 2. Obaveštenje o prispelim prigovorima;
 3. Razno.

27. septembar 2002. godine

32. sednica Republičke izborne komisije

Tridesetdruga sednica Republičke izborne komisije održana je 27.septembra 2002. godine pod predsedništvom Radoslava Baćovića, predsednika Komisije.

Na sednici je usvojen sledeći dnevni red:

 1. Utvrđivanje Ispravke Rešenja o utvrđivanju konačnog broja birača u Republici Srbiji;
 2. Dogovor u vezi sa primopredajom izbornog materijala posle glasanja;
 3. Obaveštenje o prispelim prigovorima;
 4. Razno.

Na sednici su usvojeni sledeći dokumenti:

 • Ispravka Rešenja o utvrđivanju konačnog broja birača u Republici Srbiji;

26. septembar 2002. godine

31. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je tridesetprvu sednicu 26. septembra 2002. godine. Predsedavao je Radoslav Baćović, predsednik Komisije.

Usvojen sledeći dnevni red:

 1. Donošenje o izmenama Rešenja o određivanju biračkih mesta na teritoriji Republike Srbije;
 2. Donošenje Rešenja o utvrđivanju konačnog broja birača u Republici Srbiji;
 3. Razmatranje prispelih prigovora;
 4. Razno.

Na sednici su usvojeni sledeći dokumenti:

 • Rešenje o izmenama Rešenja o određivanju biračkih mesta na teritoriji Republike Srbije;
 • Rešenje o utvrđivanju konačnog broja birača u Republici Srbiji;

24. septembar 2002. godine

30. sednica Republičke izborne komisije

Trideseta sednica Republičke izborne komisije održana je 24. septembra 2002. godine pod predsedništvom predsednika Komisije, 

Na sednici je usvojen sledeći dnevni red:

 1. Dogovor u vezi sa korišćenjem opšteg biračkog spiska po opštinama na kompakt disku;
 2. Razmatranje Predloga podsetnika o zaduženjima koordinatora Republičke izborne komisije u vezi sa instruktažom članova radnih tela Republičke izborne komisije, sa Predlogom zaključka i satnicom ''Savremene administracije'';
 3. Razmatranje Predloga rešenja o obrazovanju biračkih odbora u proširenom sastavu;
 4. Razmatranje Predloga obrasca PRS-19;
 5. Razmatranje Predloga rešenja o izmeni i dopuni Rešenja o određivanju biračkih mesta na teritoriji Republike Srbije;
 6. Razmatranje zahteva 'Centra za demokratsku tranziciju- ENEMO'' za izdavanje ovlašćenja za posmatrače na izborima za predsednika Republike;
 7. Razmatranje zahteva ''Demokratske internacionalne akcije'' Bosilegrad za izdavanje ovlašćenja za posmatrače na izborima za predsednika Republike;
 8. Razno.

Na sednici su usvojeni sledeći dokumenti:

 • Podsetnik o zaduženjima koordinatora Republičke izborne komisije u vezi sa instruktažom članova radnih tela Republičke izborne komisije, saZaključkom i satnicom ''Savremene administracije'';
 • Rešenje o obrazovanju biračkih odbora u proširenom sastavu;
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o određivanju biračkih mesta na teritoriji Republike Srbije;
 • Obrazac PRS-19.

20. septembar 2002. godine

29. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je dvadesetdevetu sednicu 20. septembra 2002. godine. Predsedavao je Rade Terzić, zamenik predsednika Komisije.

Usvojen je sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje Prigovora Srpske radikalne stranke 02 broj013-490/02 od 20. septembra 2002. godine.
 2. Razno.

Na sednici su usvojeni sledeći dokumenti:

 • Rešenje kojim se odbacuje Prigovor Srpske radikalne stranke zbog nepravilnosti u postupku predlaganja kandidata;

20. septembar 2002. godine

28. sednica Republičke izborne komisije

Dvadesetosma sednica Republičke izborne komisije održana je 20.septembra 2002. godine pod predsedništvom zamenika predsednika Komisije, Radeta Terzića.

Na sednici je usvojen sledeći dnevni red:

 1. Dogovor u vezi sa štampanjem i primopredajom izbornog materijala;
 2. Razmatranje predloga Centra za slobodne izbore i demokratiju za saradnju u vezi sa isticanjem edukativnog plakata na biračkim mestima;
 3. Razno.

19. septembar 2002. godine

27. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je dvadesetsedmu sednicu 19. septembra 2002. godine. Predsedavao je Radoslav Baćović, predsednik Komisije.

Usvojen je sledeći dnevni red:

 1. Utvrđivanje prečišćenog teksta Liste kandidata;
 2. Razmatranje Predloga rešenja o utvrđivanju broja glasačkih listića za izbor predsednika Republike Srbije;
 3. Razmatranje Predloga podsetnika o zaduženjima koordinatora u vezi sa instruktažom članova radnih tela;
 4. Razmatranje zahteva za izdavanje službenih ovlašćenja predstavnicima Centra za izučavanje i zaštitu prirodnog, kulturnog i etnološkog nasleđa Kosova i Metohije za praćenje rada biračkih odbora;
 5. Razmatranje zahteva za izdavanje službenih ovlašćenja predstavnicima Požarevačkog narodnog pokreta OTPOR, za praćenje rada biračkih odbora u postupku izbora predsednika Republike Srbije, na području Braničevskog okruga;
 6. Razmatranje predloga Centra za slobodne izbore i demokratiju za saradnju u vezi sa isticanjem edukativnog plakata na biračkim mestima;
 7. Razno.

Na sednici su usvojeni sledeći dokumenti:

 • Lista kandidata za izbor predsednika Republike Srbije-prečišćeni tekst;
 • Rešenje o utvrđivanju broja glasačkih listića za izbor predsednika Republike Srbije;

18. septembar 2002. godine

26. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je dvadesetšestu sednicu 18. septembra 2002. godine. Predsedavao je Radoslav Baćović, predsednik Komisije.

Na sednici je usvojen sledeći dnevni red:

 1. Sprovođenje presude Vrhovnog suda Srbije Už. Br. 74/02 i Už. Br. 75/02 od 17. septembra 2002. godine Rešenjem o proglašenju kandidata za predsednika Republike Srbije Nebojše Pavkovića, Rešenjem o utvrđivanju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Predloga kandidata za predsednika Republike Srbije u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora, Rešenjem o utvrđivanju lica koja ulaze u prošireni sastav Republičke komisije i Odlukom o dopuni liste kandidata za predsednika Republike Srbije;
 2. Razmatranje Predloga rešenja o obrazovanju biračkih odbora u stalnom sastavu.

Na sednici su usvojeni sledeći dokumenti:

 • Rešenje o proglašenju kandidata za predsednika Republike Srbije Nebojše Pavkovića;
 • Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Predloga kandidata za predsednika Republike Srbije u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora;
 • Rešenje o utvrđivanju lica koja ulaze u prošireni sastav Republičke izborne komisije;
 • Odluka o dopuni liste kandidata za predsednika Republike Srbije;

17. septembar 2002. godine

25. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je dvadesetpetu sednicu 17. septembra 2002. godine. Predsedavao je Rade Terzić, zamenik predsednika Komisije.

Usvojen je sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje prigovora Srpske radikalne stranke zbog nepravilnosti u postupku predlaganja kandidata, proglašenja kandidata i utvrđivanja Liste kandidata za izbor predsednika Republike Srbije;
 2. Razmatranje prigovora Socijalističke partije Srbije zbog nepravilnosti u postupku predlaganja kandidata, proglašenja kandidata i utvrđivanja Liste kandidata za izbor predsednika Republike Srbije;
 3. Razmatranje Uputstva za računsko slaganje podataka u Zapisniku o radu biračkog odbora u Obrascu PRS-17, sa ostalim predlozima Republičkog zavoda za statistiku;
 4. Razno.

Na sednici su usvojeni sledeći dokumenti:

 • Rešenje kojim se odbacuje prigovor Srpske radikalne stranke u delu koji se odnosi na nepravilnosti u postupku predlaganja i proglašenja kandidata za predsednika Republike Srbije prof. Dr. Branislava Ivkovića i Tomislava Laloševića kao neblagovremen, i u delu koji se odnosi na utvrđenu Listu kandidata kao neosnovan;
 • Rešenje kojim se odbacuje prigovor Socijalističke partije Srbije u delu koji se odnosi na nepravilnosti u postupku predlaganja i proglašenja kandidata za predsednika Republike Srbije prof. Dr. Branislava Ivkovića kao neblagovremen, i u delu koji se odnosi na utvrđenu Listu kandidata kao neosnovan;
 • Uputstvo o sprovođenju logičko-računske kontrole podataka u zapisniku o radu biračkog odbora u obrascu PRS-17

16. septembar 2002. godine

24. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je dvadesetčetvrta sednicu 13. septembra 2002. godine. Predsedavao je Radoslav Baćović, predsednik Komisije.

Na sednici je usvojen sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje Predloga odluke o dopuni Liste kandidata za izbor predsednika Republike Srbije;
 2. Razmatranje prigovora Grupe građana - Nebojša Pavković na objavljenu listu prihvaćenih kandidata za predsednika Republike Srbije;
 3. Razmatranje prigovora Srpske radikalne stranke protiv Rešenja Republičke izborne komisije 02 broj: 013-475/02 od 13.septembra 2002. godine;
 4. Razmatranje prigovora Srpske radikalne stranke zbog nepravilnosti u postupku predlaganja kandidata, proglašenja kandidata i utvrđivanja liste kandidata za izbor predsednika Republike Srbije;
 5. Razno.

Na sednici je usvojeno:

 • Rešenje o odbijanju Prigovora Grupe građana koja je za kandidata za predsednika Republike Srbije predložila Nebojšu Pavkovića;
 • Rešenje o odbacivanju Prigovora Grupe građana koja je za kandidata za predsednika Republike Srbije predložila Nebojšu Pavkovića;
 • Rešenje o odbacivanju i odbijanju Prigovora Srpske radikalne stranke zbog nepravilnosti u postupku predlaganja kandidata, proglašenja kandidata i utvrđivanja Liste kandidata za izbor predsednika Republike Srbije;
 • Rešenje o odbijanju Prigovora Srpske radikalne stranke protiv Rešenja Republičke izborne komisije kojim je usvojen Prigovor Grupe građana pod nazivom "Društvo Slobodnih Građana" koja je za kandidata za predsednika Republike Srbije predložila dr Dragana Radenovića.

15. septembar 2002. godine

23. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je dvadesettreću sednicu 15. septembra 2002. godine. Predsedavao je Radoslav Baćović, predsednik Komisije.

Usvojen je sledeći dnevni red:

 1. Donošenje Rešenja o ispravkama Rešenja o određivnju biračkih mesta u Republici Srbiji za izbor predsednika Republike;
 2. Donošenje Rešenja o utvrđivanju ukupnog broja birača u Republici Srbiji;
 3. Razmatranje Uputstva za računsko slaganje podataka u Zapisniku o radu biračkog odbora u Obrascu PRS-17, sa ostalim predlozima Republičkog zavoda za statistiku;
 4. Razno.

Na sednici je usvojeno:

 • Rešenje o utvrđivanju ukupnog broja birača u Republici Srbiji;

13. septembar 2002. godine

22. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je dvadesetdrugu sednicu 13. septembra 2002. godine.Predsedavao je Radoslav Baćović, predsednik Komisije.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje Prigovora Vladimira M. Timića, sa Predlogom rešenja;
 2. Razmatranje Prigovora Grupe građana-Nebojša Pavković, sa Predlogom rešenja;
 3. Razmatranje Prigovora Grupe građana "Društvo slobodnih građana" sa Predlogom rešenja;
 4. Razmatranje Uputstva za računsko slaganje podataka u Zapisniku o radu biračkog odbora u Obrascu PRS-17, sa ostalim predlozima Republičkog zavoda za statistiku;
 5. Razno.

Na sednici su usvojeni sledeći dokumenti:

 • Rešenje kojim se usvaja Prigovor Grupe građana pod nazivom "Društvo slobodnih građana" i proglašava se za kandidata za predsednika Republike Srbije dr Dragan Radenović.
 • Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Predloga kandidata za predsednika Republike Srbije u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora;
 • Rešenje kojim se imenuju predstavnici Grupe građana pod nazivom "Društvo slobodnih građana" u prošireni sastav Republičke izborne komisije;
 • Lista kandidata za izbor predsednika Republike Srbije na izborima 29. septembra 2002. godine;

12. septembar 2002. godine

21. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je dvadesetprvu sednicu 12. septembra 2002. godine. Predsedavao je Radoslav Baćović, predsednik Komisije.

Usvojen je sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje Predloga kandidata za predsednika Republike Srbije koji je podnela grupa građana "Društvo slobodnih građana"-dr Dragan Radenović, sa Rešenjem o utvrđivanju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Predloga kandidata za predsednika Republike Srbije u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora i Rešenja o utvrđivanju lica koja ulaze u prošireni sastav Republičke izborne komisije;
 2. Razmatranje Predloga kandidata za predsednika Republike Srbije koji je podnela grupa građana-Nebojša Pavković, sa Rešenjem o utvrđivanju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Predloga kandidata za predsednika Republike Srbije u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora i Rešenja o utvrđivanju lica koja ulaze u prošireni sastav Republičke izborne komisije;
 3. Razno.

11. septembar 2002. godine

20. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je dvadesetu sednicu 11. septembra 2002. godine. Predsedavao je Radoslav Baćović, predsednik Komisije.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje Predloga kandidata za predsednika Republike Vladimira M. Timića, sa Predlogom rešenja;
 2. Razmatranje prigovora kandidata za predsednika Republike koji je podnela Grupa građana "Društvo slobodnih građana", sa Predlogom rešenja;
 3. Razmatranje obaveštenja Političke organizacije za demokratske promene Nova Srbija o povlačenju kandidata za predsednika Republike Velimira Ilića;
 4. Razmatranje Uputstva za računsko slaganje podataka u Zapisniku o radu biračkog odbora u Obrascu PRS-17, sa ostalim predlozima Republičkog zavoda za statistiku;
 5. Razno.

Na sednici su usvojeni sledeći dokumenti:

 • Rešenje kojim se odbija proglašenje za kandidata za predsednika Republike Srbije Vladimira M. Timića;
 • Rešenje kojim se utvrđuje da je Politička organizacija za demokratske promene "Nova Srbija" , u Zakonom utvrđenom roku, povukla Predlog kandidata za predsednika Republike Srbije;

9. septembar 2002. godine

19. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je devetnaestu sednicu 9. septembra 2002. godine. Predsedavao je Radoslav Baćović, predsednik Komisije.

Usvojen je sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje Predloga kandidata za predsednika Republike Srbije koji je podnela grupa građana "Društvo slobodnih građana", sa Predlogom zaključka;
 2. Razmatranje Predloga kandidata za predsednika Republike Srbije koji je podnela grupa građana - Nebojša Pavković, sa Predlogom zaključka;
 3. Razno.

Na sednici su usvojeni sledeći akti:

 • Zaključak u vezi Predloga kandidata za predsednika Republike Srbije, broj 013-477/02 od 8. septembra 2002. godine, kojim Grupa građana za kandidata za predsednika Republike predlaže Nebojšu Pavkovića

8. septembar 2002. godine

18. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je osamnaestu sednicu 8. septembar 2002. godine. Predsedavao je Radoslav Baćović, predsednik Komisije.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje Predloga kandidata za predsednika Republike Srbije koji je podnela grupa građana-Socijalisti za povratak bazi , sa Rešenjem o utvrđivanju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Predloga kandidata za predsednika Republike Srbije u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora i Rešenje o utvrđivanju lica koja ulaze u prošireni sastav Republičke izborne komisije;
 2. Razmatranje Predloga kandidata za predsednika Republike Srbije koji je podnela grupa građana-Tomislav Lalošević, sa Rešenjem o utvrđivanju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Predloga kandidata za predsednika Republike Srbije u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora i Rešenje o utvrđivanju lica koja ulaze u prošireni sastav Republičke izborne komisije;
 3. Razmatranje Predloga kandidata za predsednika Republike koji je podneo Vladimir M. Timić, sa predlogom zaključka;
 4. Razmatranje Predloga zaključka o obavljanju pojedinih izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za predsednika Republike, raspisanih za 29. septembar 2002. godine na području Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija;
 5. Razmatranje Predloga rešenja o određivanju biračkih mesta za opštine na području Kosova i Metohije;
 6. Razmatranje Predloga rešenja o imenovanju članova Radnih tela Republičke izborne komisije za opštine na području Kosova i Metohije;
 7. Razmatranje Predloga zaključaka u vezi sa obrazovanjem biračkih odbora;
 8. Razno.

Na sednici su usvojeni sledeći akti:

 • Rešenje o proglašenju prof. dr Branislava - Bane Ivkovića za kandidata za predsednika Republike Srbije
 • Rešenje o ispunjenju uslova Grupe građana - Socijalisti za povratak bazi za određivanje predstavnika podnosioca predloga kandidata za predsednika Republike Srbije u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora
 • Rešenje kojim se utvrđuje da Zoran Nikolić, diplomirani pravnik iz Kovina, postaje član, a Živadin Milosavljević, diplomirani pravnik iz Sopota, zamenik člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu
 • Rešenje o proglašenju dr Tomislava Laloševića za kandidata za predsednika Republike Srbije
 • Rešenje o ispunjenju uslova Grupe građana, koja je predložila dr Tomislava Laloševića za kandidata za predsednika Republike Srbije, za određivanje predstavnika podnosioca predloga kandidata za predsednika Republike Srbije u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora
 • Rešenje kojim se utvrđuje da Divna Popović, diplomirani pravnik iz Novog Sada, postaje član, a Radivoje Jović, advokat iz Novog Sada, zamenik člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu
 • Zaključak u vezi Predloga kandidata za predsednika Republike Srbije, 02 broj 013-471/02 od 7. septembra 2002. godine, koji je podneo Vladimir M. Timić, penzioner iz Novog Beograda
 • Uputstvo o obavljanju pojedinih izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za predsednika Republike raspisanih za 29. septembar 2002. godine na području Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija

6. septembar 2002. godine

17. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je sedamnaestu sednicu 6. septembra 2002. godine. Predsedavao je Radoslav Baćović, predsednik Komisije.

Usvojen je sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje Predloga kandidata za predsednika Republike Srbije koji je podnela Demokratska stranka Srbije , sa Predlogom rešenja o utvrđivanju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Predloga kandidata za predsednika Republike Srbije u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora i Predlogom rešenja o utvrđivanju lica koja ulaze u prošireni sastav Republičke izborne komisije;
 2. Razmatranje Predloga kandidata za predsednika Republike Srbije koji je podnela Socijalistička partija Srbije, sa Predlogom rešenja o utvrđivanju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Predloga kandidata za predsednika Republike Srbije u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora i Predlogom rešenja o utvrđivanju lica koja ulaze u prošireni sastav Republičke izborne komisije;
 3. Predlog zaključaka o obavljanju pojedinih izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za predsednika Republike, raspisanih za 29. septembar 2002. godine na području Autonomne pokrajine Kosova i Metohije;
 4. Donošenje rešenja o određivanju biračkih mesta na teritoriji Republike Srbije;
 5. Donošenje rešenja o radnim telima na području AP Kosova i Metohije;
 6. Razmatranje Predloga odluke o izmeni obrazaca za sprovođenje izbornih radnji za izbor predsednika Republike;
 7. Razno.

Na sednici su usvojeni sledeći akti:

 • Rešenje o proglašenju dr Vojislava Koštunice za kandidata za predsednika Republike Srbije
 • Rešenje o ispunjenju uslova Demokratske stranke Srbije za određivanje predstavnika podnosioca predloga kandidata za predsednika Republike Srbije u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora
 • Rešenje kojim se utvrđuje da Branislav Ristivojević, asistent na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, postaje član, a Vladimir Galić, advokat, iz Kikinde, zamenik člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu
 • Rešenje o proglašenju Velimira Bate Živojinovića za kandidata za predsednika Republike Srbije
 • Rešenje o ispunjenju uslova Socijalističke partije Srbije za određivanje predstavnika podnosioca predloga kandidata za predsednika Republike Srbije u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora
 • Rešenje kojim se utvrđuje da Ljubomir Ilkić, diplomirani pravnik, postaje član, a Dobrivoje Glavonjić, diplomirani pravnik, zamenik člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu

5. septembar 2002. godine

16. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je šesnaestu sednicu 5. septembar 2002. godine. Predsedavao je Radoslav Baćović, predsednik Komisije.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Donošenje rešenja o imenovanju članova radnih tela Republičke izborne komisije;
 2. Razno

4. septembar 2002. godine

15. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je petnaestu sednicu 4. septembra 2002. godine. Predsedavao je Radoslav Baćović, predsednik Komisije.

Usvojen je sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje Predloga kandidata za predsednika Republike Srbije koji je podnela Socijaldemokratija, sa Predlogom rešenja o utvrđivanju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Predloga kandidata za predsednika Republike Srbije u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora i Predlogom rešenja o utvrđivanju lica koja ulaze u prošireni sastav Republičke izborne komisije;
 2. Predlog zaključaka u vezi sa informisanjem javnosti o radu Republičke izborne komisije;
 3. Razno.

Na sednici su usvojeni sledeći akti:

 • Rešenje o proglašenju dr Vuka Obradovića za kandidata za predsednika Republike Srbije
 • Rešenje o ispunjenju uslova Socijaldemokratije za određivanje predstavnika podnosioca predloga kandidata za predsednika Republike Srbije u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora
 • Rešenje kojim se utvrđuje da Zoran Dizdarević, diplomirani pravnik, iz Beograda postaje član, a Vojislav Katić, advokat, iz Beograda, zamenik člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu

3. septembar 2002. godine

14. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je četrnaestu sednicu 3. septembar 2002. godine. Predsedavao je Radoslav Baćović, predsednik Komisije.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Dogovor o načinu informisanja javnosti o radu Republičke izborne komisije;
 2. Dogovor u vezi sa izdavanjem službenih ovlašćenja predstavnicima CESID-a za praćenje rada biračkih odbora ;
 3. Razno.

Na sednici je usvojeno:

 • Zaključci u vezi sa informisanjem javnosti o radu Republičke izborne komisije

Strana 32 1

 Vrh strane