MENI
Naslovna » Arhiva » Informacije o održanim sednicama - 2007

Informacije o održanim sednicama 2007. godine

19. jun 2007. godine

152. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na Sto pedeset drugoj sednici, održanoj 19. juna, raspravljala izvršenim rashodima za sprovođenje parlamentarnih izbora u 2007. godini i redovan rad Republičke izborne komisije u periodu januar - maj 2007.

Dogovoreno je da se od pravnih lica koja nisu dostavila izveštaj zatraži da to učine u roku od 8 dana, ili da izvrše povraćaj sredstava.

18. jun 2007. godine

151. sednica Republičke izborne komisije

Na sednici održanoj 18. juna, Republička izborna komisija utvrdila je Izveštaj o izboru narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Sednici je predsedavao Mihailo Rulić.

U postupku izbora, RIK je utvrdila da je Narodna skupština, na sednici započetoj 18.juna ove godine, konstatovala da je sa Izborne liste G17 Plus- Mlađan Dinkić prestao mandat narodnom poslaniku Dejanu Jovoviću i da mandat pripada ovoj Izbornoj listi.

Republička izborna komisija je utvrdila da je podnosilac Izborne liste G17 Plus- Mlađan Dinkić dodelio mandat narodnom poslaniku Aleksandru Gajiću i zaključila da Izveštaj uputi Narodnoj skupštini.

8. jun 2007. godine

150. sednica Republičke izborne komisije

Na Sto pedesetoj sednici, Republička izborna komisija utvrdila je Izveštaj o izboru narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Na predlog podnosioca Izborne liste Demokratska stranka Srbije - Nova Srbija - dr Vojislav Koštunica, Republička izborna komisija dodelila je mandate Nikoli Laziću i Marku Jakšiću, a Milanu Stanimiroviću i Slavoljubu Stajkoviću na predlog podnosioca Izborne liste Demokratska stranka - Boris Tadić.

25. maj 2007. godine

149. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na 149. sednici, održanoj 25. maja 2007. godine, utvrdila Izveštaj o izboru narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

U postupku izbora, Republička izborna komisija utvrdila je da je Narodna skupština Republike Srbije na Drugoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2007. godini, održanoj 25. maja, konstatovala da je narodnim poslanicima Verici Kalanović i Nenadu Krstiću sa Izborne liste G17 Plus-Mlađan Dinkić prestao mandat, kao i narodnom poslaniku Dušanu Prorokoviću sa Izborne liste Demokratska stranka Srbije- Nova Srbija-dr Vojislav Koštunica.

Utvrdivši da mandati za ova upražnjena poslanička mesta pripadaju G17 Plus i Demokratskoj stranci Srbije-Nova Srbija, Republička izborna komisija dodelila je mandate Jovanu Nešoviću i Ivanu Živadinoviću sa Izborne liste G17 Plus-Mlađan Dinkić, kao i Đorđu Mamuli sa Izborne liste Demokratska stranka Srbije-Nova Srbija.

Sednici je predsedavao predsednik Komisije Mihailo Rulić.

22. maj 2007. godine

148. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na 148. sednici, održanoj 22. maja 2007. godine, utvrdila Izveštaj o izboru narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Sednici je predsedavao predsednik Komisije Mihailo Rulić.

U postupku izbora Republička izborna komisija je utvrdila da je na Prvoj sednici Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije, održanoj 22. maja, konstatovan prestanak mandata sledećim narodnim poslanicima: sa Izborne liste G17 Plus-Mlađan Dinkić Mlađanu Dinkiću, a sa Izborne liste Demokratska stranka- Boris Tadić Božidaru Đeliću, Milanu Markoviću, Dušanu Petroviću i Draganu Šutanovcu.

Utvrdivši da mandati za ova upražnjena poslanička mesta pripadaju G17 Plus i Demokratskoj stranci, Republička izborna komisija je dodelila mandate novim poslanicima u Narodnoj skupštini Srbije - sa Izborne liste G17 Plus-Mlađan Dinkić narodnom poslaniku Željku Ivanjiju, a sa Izborne liste Demokratska stranka-Boris Tadić narodnim poslanicima Marku Đurišiću, dr Vlastimiru Bađeviću, dr Slavoljubu Mitovu i Vlatku Ratkoviću.

19. maj 2007. godine

147. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na sednici održanoj 19. maja, posle duže rasprave, usvojila Izveštaj o kontroli finansijskih izveštaja predlagača kandidata o poreklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju za izbor narodnih poslanika Narodne skupštine Republike Srbije.

Izveštaj će biti objavljen na sajtu Komisije.

Sednici je predsedavao predsednik Komisije Mihailo Rulić.

18. maj 2007. godine

146. sednica Republičke izborne komisije

Na sednici koja je održana 18. maja, Republička izborna komisija primila je Izveštaj o kontroli finansijskih izveštaja podnosilaca izbornih lista o poreklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine Rrepublike Srbije, održane 21. januara i 8. februara 2007. godine.

Komisija je odlučila da ovaj izveštaj, u skladu sa zakonskim rokom, razmatra na sednici koja će se održati 19. maja u 18 časova.

Sednici Komisije je predsedavao Mihailo Rulić.

12. maj 2007. godine

145. sednica Republičke izborne komisije

Na sednici koja je održana 12. maja, Republička izborna komisija je utvrdila Izveštaj o izboru narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Komisija je utvrdila da je Narodna skupština konstatovala da je prestao mandat narodnim poslanicima Dragom Damnjanoviću i Vidoju Petroviću, izabranim sa izborne liste G17 PLUS-Mlađan Dinkić i da je G17 PLUS-Mlađan Dinkić sa svoje Izborne liste predložila da se mandati dodele kandidatima Aleksandru Lazareviću i Miroslavi Pejici.

Polazeći od ovih činjenica, Komisija je dodelila mandate narodnim poslanicima Aleksandru Lazareviću i Miroslavi Pejici i zaključila da se Izveštaj dostavi Narodnoj skupštini.

Sednicom Komisije je predsedavao predsednik Mihailo Rulić.

9. mart 2007. godine

144. sednica Republičke izborne komisije

Na sednici održanoj 9. marta, Republička izborna komisija donela je Odluku o angažovanju revizora radi provere podataka navedenih u izveštajima podnosilaca izbornih lista o poreklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, održane 21. januara i 8. februara 2007. godine. Sednici je predsedavao zamenik predsednika Komisije Dejan Đurđević.

Prema ovoj odluci, angažuju se Radica Aleksić i Dragica Krstić-Purešević, državne službenice zaposlene u Službi Narodne skupštine, upisane u imenik revizora, da obave neophodnu proveru podataka navedenih u izveštajima podnosilaca izbornih lista o poreklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju.

Imenovane se obavezuju da proveru navedenih podataka izvrše savesno, nepristrasno, i u svemu u skladu sa zakonom i pravilima struke. One se, takođe, obavezuju da blagovremeno dostave Republičkoj izbornoj komisiji izveštaj o izvršenoj proveri podataka i uočenim kršenjima zakona od strane ovlašćenih lica podnosilaca izbornih lista.

Imenovane su ovlašćene da od podnosilaca izbornih lista zatraže dopunsku dokumentaciju, ukoliko ocene da im je ona neophodna u radu. U slučaju da se podnosioci izbornih lista ogluše o te zahteve, imenovane su dužne da o tome obaveste Republičku izbornu komisiju.

23. februar 2007. godine

143. sednica Republičke izborne komisije

Na sednici koja je održana 23. februara, Republička izborna komisija se upoznala sa izveštajima podnosilaca izbornih lista o poreklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, održane 21. januara i 8. februara 2007. godine.

Komisija je, imajući u vidu interesovanje javnosti, odlučila da stavi na uvid javnosti izveštaje političkih stranaka na propisanim obrascima, koje su dostavili svi podnosioci izbornih lista.

Sednicom Komisije predsedavao je predsednik Mihailo Rulić.

13. februar 2007. godine

141. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je 13. februara održala Sto četrdeset prvu sednicu. Predsedavao je Mihailo Rulić, predsednik Komisije.

Na sednici je usvojen Izveštaj o sprovedenim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, sa podacima o broju birača upisanih u birački spisak, ukupnom broju birača koji su glasali, broju primljenih, neupotrebljenih, upotrebljenih, nevažećih i važećih glasačkih listića, kao i broju glasova i mandata koji su dobile pojedine izborne liste.

Republička izborna komisija, u skladu sa članom 87. Zakona o izboru narodnih poslanika, izdaje kandidatima sa izbornih lista za koje je u Izveštaju utvrđeno da su dobili poslanički mandat, uverenje da su izabrani za narodne poslanike.

9. februar 2007. godine

140. sednica Republičke izborne komisije

Na 140. sednici, koja je održana 9. februara, Republička izborna komisija jednoglasno je usvojila Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije održanih 21. januara 2007. godine i ponovljenih na pojedinim biračkim mestima 8. februara 2007. godine.

Sednici Komisije predsedavao je predsednik Mihailo Rulić.

4. februar 2007. godine

139. sednica Republičke izborne komisije

Na 139. sednici, koja je održana 4. februara, Republička izborna komisija donela je rešenja o utvrđivanju lica koja postaju članovi i zamenici članova biračkih odbora u proširenom sastavu za ponovljeno glasanje za izbor narodnih poslanika u Narodnu skupštinu Republike Srbije. Reč je o biračkim odborima za šest biračkih mesta u opštinama Knjaževac (biračko mesto broj 6), Vršac (biračko mesto broj 39), Šabac (biračko mesto broj 22), Senta ( biračko mesto broj15) i Lipljan (na dva biračka mesta -7 i 17).

Sednici Komisije predsedavao je predsednik Mihailo Rulić.

4. februar 2007. godine

138. sednica Republičke izborne komisije

Na sednici održanoj 4. februara, Republička izborna komisija donela je Rešenje o utvrđivanju broja glasačkih listića za ponovljeno glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije. Prema Rešenju, za ponovljeno glasanje, koje će se održati 8. februara 2007. godine, za biračka mesta na kojima se ponavlja glasanje, utvrđuje se 4.130 glasačkih listića.

Komisija je donela i rešenja o obrazovanju biračkih odbora u stalnom sastavu za ponovljeno glasanje za izbor narodnih poslanika u Narodnu skupštinu Republike Srbije za šest biračkih mesta u opštinama Vršac, Knjaževac, Šabac, Senta i Lipljan, kao i o imenovanju predsednika i članova tih biračkih odbora i njihovih zamenika.

Komisija je na ovoj sednici donela Odluku o naknadama i drugim troškovima vezanim za sprovođenje ponovljenog glasanja za narodne poslanike 8. februara 2007. godine.

Sednici je predsedavao predsednik Komisije Mihailo Rulić.

1. februar 2007. godine

137. sednica Republičke izborne komisije

Na Sto trideset sedmoj sednici, održanoj 1. februara, Republička izborna komisija donela je Rešenje o ponavljanju glasanja na određenim biračkim mestima za izbor narodnih poslanika u Narodnu skupštinu Republike Srbije. Izbori će biti ponovljeni u opštinama Knjaževac (biračko mesto 6), Vršac (biračko mesto broj 39), Šabac (biračko mesto broj 22), Senta ( biračko mesto broj15) i Lipljan (na dva biračka mesta -7 i 17). Ponovno glasanje biće održano u četvrtak, 8. februara 2007. godine, u vremenu od 7 do 20 časova.

Glasanje će se sprovesti po izbornim listama koje su utvrđene za izbor narodnih poslanika u Narodnu skupštinu 21. januara 2007. Birački odbori koji su obrazovani za protekle izbore se raspuštaju, a RIK će imenovati nove biračke odbore, njihove predsednike i članove, kao i njihove zamenike. Opštinski organ uprave pripremiće za sprovođenje ponovnih izbora overene izvode iz biračkog spiska za navedena biračka mesta i dostaviće ih RIK-u do subote, 3. februara.

Republička izborna komisija donela je takođe i Odluku o određivanju sadržine, boje i izgleda glasačkog i kontrolnog listića za ponovljeno glasanje na izborima za narodne poslanike 8. februara 2007. godine.

Sednici je predsedavao Mihailo Rulić.

1. februar 2007. godine

136. sednica Republičke izborne komisije

Na sednici održanoj 1. februara, Republička izborna komisija razmotrila je prigovor Srpske radikalne stranke na Izveštaj Republičke izborne komisije o rezultatima izbora za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, održanih 21. januara 2007. godine, u ponovljenom postupku, po presudi Vrhovnog suda Srbije od 31. januara ove godine i prigovor podnosioca Izborne liste Koalicija Mađarska sloga-Andraš Agošton-dr Pal Šandor na Izveštaj Komisije o rezultatima izbora za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, održanih 21. januara, u ponovljenom postupku, po presudi Vrhovnog suda Srbije od 31. januara.

Republička izborna komisija donela je rešenja kojima se ovi prigovori delimično usvajaju tako što se stavlja van snage Izveštaj o rezultatima izbora održanih 21. januara 2007. godine, određuje da se ponovi glasanje, raspuste birački odbori i imenuju novi birački odbori na šest biračkih mesta na kojima je Komisija poništila glasanje pojedinačnim rešenjima, donetim po prigovorima. Glasanje će se ponoviti na biračkom mestu broj 6 u opštini Knjaževac, na mestu 39 u opštini Vršac, na mestu 22 u opštini Šabac, na mestu broj 15 u opštini Senta i na dva mesta u opštini Lipljan - 7 i 17.

Sednici je predsedavao predsednik Komisije Mihailo Rulić.

Strana 32 1

 Vrh strane