MENI
Naslovna » Arhiva » Informacije o održanim sednicama - 2010

Informacije o održanim sednicama 2010. godine

30. april 2010. godine

92. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisije je, na sednici održanoj 30. aprila, usvojila Rešenje kojim se proglašava Izborna lista broj 6 GRUPA GRAĐANA "ZA LEPŠU BUDUĆNOST MITROVICE", koju je 30. aprila podnela Grupa građana "Za lepšu budućnost Mitrovice" za izbor odbornika Skupštine opštine Kosovska Mitrovica. Komisija je donela i Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca ove izborne liste u prošireni sastav posebnog sastava Republičke izborne komisije i biračkih odbora za opštinu Kosovska Mitrovica.

Republička izborna komisija je razmotrila Izbornu listu za izbor odbornika Skupštine opštine Kosovska Mitrovica, koju je podnela Nova Srbija i utvrdila da je podnosilac liste, u skladu sa zaključkom Komisije, u celosti otklonio nedostatke ove izborne liste. Komisija je zatim usvojila Rešenje kojim se proglašava Izborna lista broj 7 NOVA SRBIJA - VELIMIR ILIĆ, koju je podnela politička stranka Nova Srbija za izbor odbornika Skupštine opštine Kosovska Mitrovica 28. aprila i koja je dopunjena po Zaključku Komisije od 29. aprila. Istovremeno, Komisija je donela Rešenje o ispunjenjeu uslova za određivanje predstavnika podnosioca ove izborne liste u u prošireni sastav posebnog sastava Republičke izborne komisije i biračkih odbora za opštinu Kosovska Mitrovica.

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik Komisije.

29. april 2010. godine

91. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisije je, na sednici održanoj 29.aprila, usvojila Rešenje kojim se proglašava Izborna lista broj 4 DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE - VOJISLAV KOŠTUNICA, koju je podnela Demokratska stranka Srbije za izbor odbornika Skupštine opštine Novo Brdo.

Komisija je razmotrila Izbornu listu za izbor odbornika Skupštine opštine Kosovska Mitrovica, koju je podnela Nova Srbija. Pošto podnosilac Izborne liste nije dostavio dovoljan broj pravno valjanih overenih izjava birača koji podržavaju Izbornu listu, Republička izborna komisija je usvojila Zaključak kojim se nalaže Novoj Srbiji, podnosiocu Izborne liste kandidata za odbornike Skupštine opštine Kosovska Mitrovica, da najdocnije u roku od 48 časova od časa dostavljanja ovog zaključka otkloni nedostatak Izborne liste, i to tako što će RIK-u dostaviti najmanje 24 pravno valjanih overenih izjava birača koji svojim potpisima podržavaju Izbornu listu, sa spiskom tih birača u pisanoj i elektronskoj formi.

Sednici je predsedavao je zamenik predsednika Republičke izborne komisije Slavoljub Milenković.

26. april 2010. godine

90. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisije je, na sednici održanoj 26.aprila, većinom glasova usvojila Rešenje kojim se proglašava Izborna lista broj 4 POKRET ZA KOSOVSKU MITROVICU - DRAGAN SPASOJEVIĆ, koju je podnela Grupa građana "Pokret za Kosovsku Mitrovicu" za izbor odbornika Skupštine opštine Kosovska Mitrovica. Komsija je utvrdila da je ovlašćeno lice, u ime Grupe građana "Pokret za Kosovsku Mitrovicu", 22. aprila podnelo bklagovremenu i urednu izbornu listu kandidata za izbor odbornika.

Komisija je razmotrila Izbornu listu za izbor odbornika Skupštine opštine Novo Brdo, koju je podnela Demokratska stranka Srbije. Pošto podnosilac Izborne liste nije dostavio dovoljan broj pravno valjanih overenih izjava birača koji podržavaju Izbornu listu, Republička izborna komisija je većinom glasova usvojila Zaključak kojim se nalaže Demokratskoj stranci Srbije, podnosiocu Izborne liste kandidata za odbornike Skupštine opštine Novo Brdo, da najdocnije u roku od 48 časova od časa dostavljanja ovog zaključka otkloni nedostatak Izborne liste, i to tako što će RIK-u dostaviti najmanje 35 pravno valjanih overenih izjava birača koji svojim potpisima podržavaju Izbornu listu, sa spiskom tih birača u pisanoj i elektronskoj formi.

Većinom glasova, Republička izborna komisija usvojila je Rešenje kojim se proglašava Izborna lista broj 2 SRPSKA NAPREDNA STRANKA - TOMISLAV NIKOLIĆ, koju je podnela Srpska napredna stranka za izbor odbornika Skupštine opštine Novo Brdo. Komisija je utvrdila da je ovlašćeno lice, u ime Srpske napredne stranke, 23. aprila podnelo blagovremenu i urednu izbornu listu kandidata za izbor odbornika. Pored toga, doneto je Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca ove Izborne liste u prošireni sastav posebnog sastava Republičke izborne komisije i biračkih odbora za opštinu Novo Brdo. To su Miladin Pantelić, diplomirani pravnik iz Beograda, opunomoćeni član i Nikola Selaković, diplomirani pravnik iz Beograda, zamenik opunomoćenog člana.

Republička izborna komisija je većinom glasova usvojila Rešenje kojim se proglašava Izborna lista broj 5 G 17 PLUS - MLAĐAN DINKIĆ, koju je podnela politička stranka G !/ plus za izbor odbornika Skupštine opštine Kosovska Mitrovica. Komisija je utvrdila da je ovlašćeno lice, u ime političke stranke G 17 plus, 24. aprila podnelo blagovremenu i urednu izbornu listu kandidata za izbor odbornika. Istovremeno, Komisija je donela Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca ove Izborne liste u prošireni sastav posebnog sastava Republičke izborne komisije i biračkih odbora za opštinu Kosovska Mitrovica.

Republička izborna komisija jednoglasno je usvojila Rešenje kojim se proglašava Izborna lista broj 3 SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE (SPS) - PARTIJA UJEDINjENIH PENZIONERA SRBIJE (PUPS) - JEDINSTVENA SRBIJA (JS) - IVICA DAČIĆ, koju je podnela Koalicija Socijalistička partiaj srbije (SPS) - Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) - Jedinstvane Srbija (JS) za izbor odbornika Skupštine opštine Novo Brdo. Komisija je utvrdila da je ovlašćeno lice, u ime ove Koalicije, 26. aprila podnelo blagovremenu i urednu izbornu listu kandidata za izbor odbornika. Komisija je jednoglasno donela Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca ove Izborne liste u prošireni sastav posebnog sastava Republičke izborne komisije i biračkih odbora za opštinu Novo Brdo.

Sednici je predsedavao je zamenik predsednika Republičke izborne komisije Slavoljub Milenković.

21. april 2010. godine

89. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na sednici održanoj 21. aprila jednoglasno usvojila Rešenje o imenovanju predstavnika Demokratske stranke, podnosioca Izborne liste broj 1 za izbor odbornika SO Kosovska Mitrovica, u prošireni sastav posebnog sastava RIK-a za opštinu Kosovska Mitrovica. Rešenjem je utvrđeno da Dejan Babić, diplomirani pravnik iz Beograda postaje opunomoćeni član posebnog sastava RIK-a, a Vladimir Stevović, diplomirani pravnik iz Beograda, zamenik opunomoćenog člana, kao predstavnici podnosioca Izborne liste broj 1 za opštinu Kosovska Mitrovica i Izborne liste broj 1 za opštinu Novo Brdo.

Republička izborna komisija je jednoglasno usvojila Rešenje o imenovanju predstavnikaSrpske napredne stranke, podnosioca Izborne liste broj 3 za izbor odbornika SO Kosovska Mitrovica, u prošireni sastav posebnog sastava RIK-a za opštinu Kosovska Mitrovica. Rešenjem je utvrđeno da Miladin Pantelić, diplomirani pravnik iz Beograda postaje opunomoćeni član posebnog sastava RIK-a, a Nikola Selaković, diplomirani pravnik iz Beograda, zamenik opunomoćenog člana.

Članovi RIK-a jednoglasno su usvojili i Odluku o naknadama i drugim troškovima vezanim za rad Republičke izborne komisije na sprovođenju izbora za odbornike SO Kosovska Mitrovica i SO Novo Brdo, raspisanim za 30. maj 2010. godine, Odluku o naknadama za rad na sprovođenju izbora za odbornike SO Kosovoska Mitrovica i SO Novo Brdo, raspisanih za 30. maj 2010. godine, Odluku o naknadama materijalnih i drugih troškova za određeno biračko mesto i Odluku o načinu obaveštavanja birača o vremenu i mestu održavanja izbora.

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik Republičke izborne komisije.

16. april 2010. godine

88. sednica Republičke izborne komisije

Na sednici održanoj 16. aprila, Republička izborna komisija donela je Rešenje kojim se proglašava Izborna lista broj 1 Demokratska stranka - Boris Tadić, koju je podnela Demokratska stranka za izbor odbornika Skupštine opštine Novo Brdo. Komisija je utvrdila da je ovlašćeno lice, u ime predlagača - Demokratske stranke, 14. aprila podnelo blagovremenu i urednu izbornu listu kandidata za izbor odbornika. Pored toga, doneto je i Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca ove izborne liste u prošireni sastav posebnog sastava Republičke iznorne komisije i biračkih odbora za opštinu Novo Brdo.

Na ovoj sednici, Republička izborna komisija donela je i Rešenje o imenovanju predstavnika Demokratske stranke Srbije, podnosioca Izborne liste broj 2 za izbor odbornika Skupštine opštine Kosovska Mitrovica, u prošireni sastav posebnog sastava Republičke izborne komisije za Opštinu Kosovska Mitrovica.

Rešenjem Republičke izborne komisije utvrđeno je da Vukica Lončar postaje opunomoćeni član posebnog sastava RIK-a za Opštinu Kosovska Mitrovica, a Vesna Mizdrak, diplomirani pravnik iz Beograda, zamenik opunomoćenog člana, kao predstavnici podnosioca Izborne liste broj 2 Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica za izbor odbornika Skupštine opštine Kosovska Mitrovica.

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik Komisije.

14. april 2010. godine

87. sednica Republičke izborne komisije

Na sednici održanoj 14. aprila, Republička izborna komisija donela je Pravila o sastavu Republičke izborne komisije za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine opštine Kosovska Mitrovica i Skupštine opštine Novo Brdo, raspisanih za 30. maj 2010. godine.

Republička izborna komisija donela je Rešenje kojim se proglašava Izborna lista broj 1 DEMOKRATSKA STRANKA - BORIS TADIĆ, koju je podnela Demokratska stranka za izbor odbornika Skupštine opštine Kosovska Mitrovica.

Republička izborna komisija usvojila je Rešenje kojim se proglašava Izborna lista broj 2 DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE - VOJISLAV KOŠTUNICA, koju je podnela Demokratska stranka Srbije za izbor odbornika Skupštine opštine Kosovska Mitrovica.

U nastavku sednice, Republička izborna komisija usvojila je Rešenje kojim se proglašava Izborna lista broj 3 SRPSKA NAPREDNA STRANKA - TOMISLAV NIKOLIĆ, koju je podnela Srpska napredna stranka za izbor odbornika Skupštine opštine Kosovska Mitrovica.

Takođe, članivi RIK-a su jednoglasno doneli rešenja o ispunjavanju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izbornih lista u prošireni sastav posebnog sastava Republičke izborne komisije i biračkih odbora za opštinu Kosovska Mitrovica.

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik Republičke izborne komisije.

8. april 2010. godine

86. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na sednici od 8. aprila razmatrala Uputstvo za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine opštine Kosovska Mitrovica i Skupštine opštine Novo Brdo, raspisanih za 30. maj 2010. godine, sa obrascima za sprovođenje pojedinih izbornih radnji i Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine opštine Kosovska Mitrovica i Skupštine opštine Novo Brdo, raspisanih za 30. maj 2010. godine.

Članovi RIK-a su nakon duže rasprave većinom glasova usvojili Uputstvo za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine opštine Kosovska Mitrovica i Skupštine opštine Novo Brdo, raspisanih za 30. maj 2010. godine, sa obrascima za sprovođenje pojedinih izbornih radnji.

Nakon kraće rasprave članovi RIK-a usvojili su jednoglasno Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine opštine Kosovska Mitrovica i Skupštine opštine Novo Brdo, raspisanih za 30. maj 2010. godine.

Rok za zaključenje biračkog spiska je do 14. maja 2010. godine u 24,00 časa; rok za utvrđivanje i objavljivanje konačnog broja birača u "Službenom glasniku RS" je 27. maj 2010. godine do 24,00 časa; rok za podnošenje izborne liste je do 14. maja 2010. godine u 24,00 časa; rok za utvrđivanje i objavljivanje zborne izborne liste u "Službenom glasniku RS" je najkasnije 19. maj 2010. godine u 24,00 časa i rok za utvrđivanje rezultata izbora u Republičkoj izbornoj komisiji i objavljivanje rezultata izbora u "Službenom glasniku RS" je do 31. maja 2010. godine u 20,00 časova.

Sednici je predsedavao Slavoljub Milenković, zamenik predsednika Republičke izborne komisije.

7. april 2010. godine

85. sednica Republičke izborne komisije

Na sednici održanoj 7. aprila, Republička izborna komisija donela je Odluku o sprovođenju izbora za odbornike Skupštine opštine Kosovska Mitrovica i Skupštine opštine Novo Brdo, raspisanih za 30. maj 2010. godine.

Republička izborna komisija je Odlukom prihvatila Zaključak Vlade od 6. aprila 2010. godine, kojim se predlaže Republičkoj izbornoj komisiji da preuzme nadležnost za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine opštine Kosovska Mitrovica i Skupštine opštine Novo Brdo, raspisanih za 30. maj 2010. godine, kao i da donese uputstvo kojim će urediti postupak sprovođenja izbora.

Na ovoj sednici, Republička izborna komisija usvojila je i izveštaje o izboru odbornika radi popune upražnjenih odborničkih mesta u skupštinama opština Orahovac i Kosovska Kamenica.

Republička izborna komisija je utvrdila da je Skupština opštine Kosovska Kamenica, na sednici održanoj 27. februara 2010. godine, konstatovala prestanak mandata odborniku Vojislavu Veličkoviću, sa Izborne liste Srpska radikalna stranka-Tomislav Nikolić. Sa iste izborne liste, Komisija je dodelila mandat odborniku Draganu Trajkoviću.

Republička izborna komisija je utvrdila da je na sednici Skupštine opštine Orahovac, održanoj 11. marta 2010. godine, konstatovan prestanak mandata odborniku Milenku Vučiću sa Izborne liste Socijalistička partija Srbije. Komisija je, sa iste izborne liste, dodelila mandat odbornika Gordani Šorić.

Sednici je predsedavao Slavoljub Milenković, zamenik predsednika Komisije.

26. mart 2010. godine

84. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na sednici od 26. marta jednoglasno usvojila Izveštaj o izboru narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

U postupku izbora Komisija je utvrdila da je Narodna skupština 25. marta 2010. godine konstatovala da je sa Izborne liste Za evropsku Srbiju-Boris Tadić, prestao mandat narodnom poslaniku Milanu Đokiću, da mandat za to upražnjeno poslaničko mesto pripada Izbornoj listi Za evropsku Srbiju-Boris Tadić i na osnovu toga dodela mandat kandidatu Stevici Spajiću.

U nastavku sednice Komisija je, takođe jednoglasno, usvojila izveštaje o izboru odbornika radi popune upražnjenih odborničkih mesta u SO Obilić, SO Orahovac i u Skupštini grada Prištine.

U postupku izbora, Komisija je utvrdila da je SO Obilić, na sednici od 26. februara 2010. godine, konstatovala da je sa Izborne liste Socijalistička partija Srbije prestao mandat odborniku Petri Milošević, da mandat za to odborničko mesto pripada Izbornoj listi Socijalistička partija Srbije i na osnovu toga dodelila mandat odbornika kandidatu Žarku Stojanoviću.

Komisija je utvrdila i da je SO Orahovac, na sednici održanoj 11. marta 2010. godine, konstatovala da je sa Izborne liste Demokratska stranka-Boris Tadić prestao mandat odborniku Tamari Stolić, da mandat za to odborničko mesto pripada Izbornoj listi Demokratska stranka-Boris Tadić i na osnovu toga dodelila mandat odbornika kandidatu Predragu Baljoševiću.

Komisija je utvrdila da je Skupština grada Prištine, na sednici od 23. marta 2010. godine, konstatovala da je sa Izborne liste Srpska napredna stranka-Tomislav Nikolić prestao mandat odbornicima Dejanu Jevtiću i Bobanu Petroviću, da mandati za ova odbornička mesta pripadaju Izbornoj listi Srpska napredna stranka-Tomislav Nikolić i na osnovu toga dodelila mandate odbornika kandidatima Mirjani Jovanović i Danijelu Đošiću.

Sednici je predsedavao Slavoljub Milenković, zamenik predsednika Republičke izborne komisije.

12. mart 2010. godine

83. sednica Republičke izborne komisije

Na sednici održanoj 12. marta, Republička izborna komisija odlučivala je po Prigovoru birača Vladimira Kostića i Đorđa Dukića iz Beograda na Izveštaj Republičke izborne komisije o izboru narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj Skupštini Republike Srbije od 11. marta 2010. godine. Prigovor nije usvojen.

Republička izborna komisija usvojila je Izveštaj o izboru odbornika radi popune upražnjenog odborničkog mesta u Skupštini opštine Lipljan. U postupku izbora, Komisija je utvrdila da je Skupština opštine Lipljan, na sednici 5. juna 2009. godine, konstatovala da je sa Izborne liste Demokratska stranka - Boris Tadić prestao mandat odborniku Goranu Arsiću i da mandat za upražnjeno odborničko mesto pripada ovoj izbornoj listi. Komisija je sa ove izborne liste odbornički mandat dodelila odborniku Mirjani Dimić.

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik Republičke izborne komisije.

11. mart 2010. godine

82. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na sednici održanoj 11. marta, razmotrila je Izveštaj o izboru narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

U postupku izbora, Komisija je utvrdila da je Narodna skupština Republike Srbije, na sednici Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2010. godini, održanoj 23. februara 2010. godine, konstatovala da je sa Izborne liste Srpska radikalna stranka - dr Vojislav Šešelj prestao mandat narodnom poslaniku Goranu Cvetanoviću.

Komisija je utvrdila da mandat za ovo upražnjeno poslaničko mesto pripada Izbornoj listi Srpska radikalna stranka - dr Vojislav Šešelj i mandat narodnog poslanika dodelila kandidatu Lidiji Dimitrijević sa ove izborne liste.

Republička izborna komisija je na ovoj sednici, uz određene korekcije iznete u diskusiji, utvrdila tekst dopisa Agenciji za borbu protiv korupcije u vezi sa primenom Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Republička izborna komisija usvojila je i Izveštaj o izboru odbornika radi popune upražnjenog odborničkog mesta u Skupštini Grada Prištine. U postupku izbora, Komisija je utvrdila da je Skupština Grada Prištine, na sednici 9. decembra 2009. godine, konstatovala da je sa Izborne liste Socijalistička partija Srbije - PUPS - JS - Grupa građana "Vidovdan" - Ivica Dačić prestao mandat odborniku Srđanu Vasiću i da mandat za upražnjeno odborničko mesto pripada ovoj izbornoj listi. Komisija je sa ove izborne liste odbornički mandat dodelila kandidatu Bogdanu Saviću.

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik Republičke izborne komisije.

4. mart 2010. godine

81. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na sednici održanoj 4. marta, razmatrala odgovor Agencije za borbu protiv korupcije o tome da li postoji sukob interesa kod funkcionera u Republičkoj izbornoj komisiji, koji je dostavljen na zahtev RIK-a.

Povodom mišljenja Agencije da se odredba člana 82. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije odnosi i na članove Republičke izborne komisije, u diskusiji je izneto više predloga i sugestija u cilju pojašnjenja nekih stavova Agencije, pa je dogovoreno da se do sledeće sednice Komisije sačini rezime iznetih predloga i sugestija i nakon toga uputi još jedan dopis Agenciji za borbu protiv korupcije.

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik Republičke izborne komisije.

3. mart 2010. godine

80. sednica Republičke izborne komisije

Na sednici održanoj 3. marta, Republička izborna komisija razmotrila je Izveštaj o izboru narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

U postupku izbora, Komisija je utvrdila da je Narodna skupština Republike Srbije, na Prvoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2010. godini, održanoj 2. marta 2010. godine, konstatovala da je sa Izborne liste Za evropsku Srbiju - Boris Tadić prestao mandat narodnom poslaniku Momčilu Spasiću.

Komisija je utvrdila da mandat za ovo upražnjeno poslaničko mesto pripada Izbornoj listi Za evropsku Srbiju - Boris Tadić i mandat narodnog poslanika dodelila kandidatu Vladimiru Iliću, izabranom sa ove izborne liste.

Republička izborna komisija usvojila je i Izveštaj o izboru odbornika radi popune upražnjenih odborničkih mesta u Skupštini Grada Prištine. Komisija je utvrdila da je Skupština Grada Prištine, na sednici 22. februara 2010. godine, konstatovala prestanak mandata odbornicima Snežani Jovanović i Branimiru Stojanoviću, sa Izborne liste Srpska napredna stranka -Tomislav Nikolić. Komisija je sa ove izborne liste odborničke mandate dodelila kandidatima Ljubiši Karadžiću i Slaviši Ristiću.

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik Republičke izborne komisije.

19. februar 2010. godine

79. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na Sedamdeset devetoj sednici, koja je održana 19. februara, usvojila Izveštaj o izboru odbornika radi popune upražnjenih odborničkih mesta u skupštinama opština Kosovo Polje, Vitina i Orahovac.

Republička izborna komisija je utvrdila da je Skupština opštine Kosovo Polje, na sednici 4. decembra 2009. godine, konstatovala prestanak mandata odborniku Milanu Kociću sa Izborne liste Srpska radikalna stranka -Tomislav Nikolić. Komisija je sa ove izborne liste odbornički mandat dodelila Sunčici Bojković.

Republička izborna komisija je, takođe, utvrdila da je Skupština opštine Vitina, na sednici 17. decembra 2009. godine, konstatovala prestanak mandata odborniku Zoranu Kojiću sa Izborne liste Grupa građana "Vidovdan"- Srećko Spasić. Komisija je sa ove izborne liste mandat odbornika dodelila Draganu Kociću.

U postupku izbora odbornika radi popune upražnjenog odborničkog mesta u Skupštini opštine Orahovac, Republička izborna komisija utvrdila je da je ova opštinska skupština, na sednici 17. decembra 2009. godine, konstatovala prestanak mandata odborniku Žikici Stankoviću, sa Izborne liste Socijalistička partija Srbije. Komisija je ovaj mandat dodelila odborniku Mirku Miljkoviću, sa iste izborne liste.

Sednici je predsedavao Slavoljub Milenković, zamenik predsednika Republičke izborne komisije.

27. januar 2010. godine

78. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je, na Sedamdeset osmoj sednici, održanoj 27. januara, jednoglasno usvojila Izveštaj o izboru odbornika radi popune upražnjenih odborničkih mesta u Skupštini opštini Leposavić.

Komisija je utvrdila da je Skupština opštine Leposavić, na sednici održanoj 12. januara 2010. godine, konstatovala da je sa Izborne liste Demokratska stranka - Boris Tadić prestao mandat odbornicima Branku Niniću i Stevici Vidosavljeviću, kao i da je sa Izborne liste SPS-PUPS-JS-PV-Ivica Dačić, prestao mandat odborniku Radošu Mihajloviću.

Takođe, Komisija je utvrdila da mandati za ova uražnjena odbornička mesta pripadaju Izbornoj listi Demokratska stranka - Boris Tadić i Izbornoj listi SPS-PUPS-JS-PV-Ivica Dačić.

Na osnovu utvrđenih činjenica, Komisija je dodelila mandate Biljani Bogdanović i Mini Nešović sa Izborne liste Demokratska stranka - Boris Tadić, a sa Izborne liste SPS-PUPS-JS-PV-Ivica Dačić, mandat je dodeljen Aleksandru Jablanoviću.

Izabranim odbornicima izdata su uverenja o izboru za odbornika u Skupštini opštine Leposavić.

Sednici je predsedavao predsednik Republičke izborne komisije, Predrag Grgić.

15. januar 2010. godine

77. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na sednici, održanoj 15. januara 2010. godine, usvojila izveštaje o izboru odbornika radi popune upražnjenih odborničkih mesta u skupštinama opština Lipljan i Vitina.

U postupku izbora, Komisija je utvrdila da je Okružni sud u Prištini 29. decembra 2009. godine doneo rešenje kojim je utvrđeno da je odbornicima u Skupštini opštine Lipljan Draganu Kostiću i Zoranu Mitroviću prestao mandat odbornika.

Republička izborna komisija je utvrdila da mandati za ova upražnjena odbornička mesta pripadaju Izbornoj listi Srpska radikalna stranka - Tomislav Nikolić, kao i da ovoj Izbornoj listi pripada jedan odbornički mandat, a da drugi odbornički mandat, na osnovu člana 48. stav 2 Zakona o lokalnim izborima, pripada Izbornoj listi Socijalistička partija Srbije - Slavko Janićijević. Na osnovu toga, Komisija je utvrdila da sa Izborne liste Srpska radikalna stranka - Tomislav Nikolić mandat odbornika treba da bude dodeljen kandidatu Sanji Stanojević, a sa Izborne liste Socijalistička partija Srbije - Slavko Janićijević kandidatu Milanu Dendi.

U postupku izbora odbornika radi popune upražnjenog odborničkog mesta u Supštini opštine Vitina, Republička izborna komisija je utvrdila da je Skupština opštine Vitina, na sednici održanoj 3. oktobra 2009. godine konstatovala da je sa Izborne liste Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica prestao mandat odbornicima Zoranu Paviću i Ljubomiru Pržiću i da mandati za ova upražnjena odbornička mesta pripadaju ovoj Izbornoj listi. Komisija je utvrdila da se se sa Izborne liste Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica mandat odbornika dodeli kandidatu Nenadu Kojiću. Polazeći od utvrđenih činjenica, Komisija je, na osnovu člana 48. Zakon o lokalnim izborima i Zaključka Vlade od 4. septembra 2009. godine dodelila mandat odborniku Nenadu Kojiću.

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik Republičke izborne komisije.

Strana 2 1

 Vrh strane