Na sednici, koja je održana, 9. juna 2022. godine, članovi Republičke izborne komisije odlučivali su o prigovoru KOALICIJE: „KOALICIJA ALBANACA DOLINE“ “KOALICIONI I SHQIPTARËVE TË LUGINËS” protiv Rešenja Opštinske izborne komisije opštine Bujanovac, od 2. juna 2022. godine. Komisija je navedeni prigovor odbila kao neosnovan.    

Sednici je predsedavao predsednik Repibličke izborne komisije Vladimir Dimitrijević.