МЕНИ
Насловна » Активности » Информације о одржаним седницама

Информације о одржаним седницама

28. децембар 2016. године

Пета седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Петој седници, одржаној 28. децембра 2016. године, размотрила oбавештењe председника Народне скупштине од 23. децембра 2016. године, да је народном посланику Ивици Тончеву престао мандат народног посланика, услед подношења оставке.

У складу са наведеним обавештењем, Републичка изборна комисија донела је Одлуку о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини. Мандат је додељен народном посланику са Изборне листе „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) - Драган Марковић Палма“, Ивани Динић.

У наставку седнице, Републичка изборна комисија донела је Решење о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету македонске националне мањине, услед подношења оставке члана Савета Венчета Јовановског, Јасмини Величковски.

Такође, донета је Одлука о образовању четири Радне групе Републичке изборне комисије и то: Радна група за нормативне послове, Радна група за финансијске послове, Радна група за унапређење изборног процеса за особе са инвалидитетом и Радна група за информисање.

Под тачком разно, констатована је Одлука Уставног суда којом се поједине одредбе Упутства за спровођење гласања на изборима за народне посланике 2014. године, на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија, у време важења, нису биле у сагласности са законом.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.

9. децембар 2016. године

Четврта седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Четвртој седници, одржаној 9. децембра 2016. године, размотрила oбавештењe председника Народне скупштине од 9. децембра 2016. године, да је народном посланику Велимиру Станојевићу престао мандат народног посланика, услед подношења оставке.

У складу са наведеним обавештењем, Републичка изборна комисија донела је Одлуку о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини. Мандат је додељен народном посланику са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ Горану Пекарском.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.

10. новембар 2016. године

Трећа седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Трећој седници, одржаној 10. новембра 2016. године, утврдила финансијски план Републичке изборне комисије за 2017. годину и усвојила Извештај о коришћењу и располагању средствима за рад Народне скупштине у делу планираних и извршених расхода за финансирање редовног рада и изборних активности Републичке изборне комисије у периоду јануар-септембар 2016. године.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.

5. октобар 2016. године

Друга седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Другој седници, одржаној 5. октобра 2016. године, размотрила oбавештењa председника Народне скупштине од 10. августа и 4. октобра 2016. године, да су народним посланицима Срђану Кружевићу, Ивици Дачићу, Александру Антићу, проф. др Славици Ђукић Дејановић, Милану Кркобабићу, Горану Кнежевићу, Живку Врцељу, Гордани Предић и Андреји Младеновићу престали мандати народних посланика, услед подношења оставки.

У складу са наведеним обавештењима, Републичка изборна комисија донела је Одлуку о додели мандата народних посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини.
Мандати су додељени следећим народним посланицима:

  • са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“ Весни Ивковић, Неђу Јовановићу, Јелени Вујић Обрадовић и Милисаву Петронијевићу;
  • са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ Студенки Ковачевић, Радославу Јовићу, Младену Лукићу, Вери Пауновић и др Предрагу Јеленковићу.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.

 Врх стране