МЕНИ
Насловна » Активности » Информације о одржаним седницама

Информације о одржаним седницама

23. април 2017. године

47. седница Републичке изборне комисије

На 47. седници, одржаној 23. априла 2017. године, Републичка изборна комисија одбила је приговор Групе грађана „За Србију без страха“ против Извештаја о коначним резултатима избора за председника Републике, као неоснован.  

У наставку седнице, чланови Комисије одбили су приговор групе грђана „МОРАМО БОЉЕ“ против Извештаја о коначним резултатима избора за председника Републике, као неоснован.

Такође, чланови Комисије одбили су и приговор Срђана Нога из Београда против Извештаја о коначним резултатима избора за председника Републике, као неоснован.

Седни против Извештаја о коначним резултатима избора за председника Републике, као неоснован против Извештаја о коначним резултатима избора за председника Републике, као неоснован ци је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.

21. април 2017. године

46. седница Републичке изборне комисије

У складу са чланом 92. Закона о избору народнох посланика, Републичка изборна комисија је донела Одлуку о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини кандидату Вери Јовановић, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, услед достављања сагласности о прихватању мандата за народног посланика.

У наставку седнице, чланови Републичке изборне комисије, већином гласова донели су Одлуку о накнадама за рад на спровођењу гласања на изборима за председника Републике, одржаним 2. априла 2017. године, на територији Аутономне покрајине Косова и Метохије.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

20. април 2017. године

45. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 45. седници, одржаној 21. априла 2017. године, донела Одлуку о додели мандата народних посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини.

Председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић је навео да је Народна скупштина обавестила Републичку изборну комисију да је на Првој седници Првог редовног заседања у 2017. години, одржаној 19. априла 2017. године, констатовала престанак мандата народном посланику Константину Арсеновићу даном наступања смрти. Такође, Народна скупштина је на Првој седници Првог редовног заседања у 2017. години, одржаној 19. априла 2017. године, констатовала престанак мандата даном подношења оставке народним посланицима Бојану Пајтићу, Марку Миленковићу и Марку Благојевићу.

У складу са чланом 92. Закона о избору народнох посланика, Републичка изборна комисија је донела Одлуку о додели мандата народних посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини следећим кандидатима: Јелисавети Вељковић, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, Душану Милисављевићу, са Изборне листе ЗА ПРАВЕДНУ СРБИЈУ-ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА (НОВА, ДСХВ, ЗЗС) и Филипу Стојановићу, са Изборне листе Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ-СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА.

Председник Димитријевић је истакао да посланичко место упражњено услед престанка мандата народном посланику Марку Благојевићу, изабраном са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, испред политичке странке Српска напредна странка, треба да буде попуњено тако што ће мандат народног посланика бити додељен Вери Јовановић, првом следећем кандидату са исте изборне листе коме није додељен мандат-припраднику исте политичке странке. Имајући у виду да кандидат није до доношења ове одлуке доставио сагласност да прихвата мандат народног посланика, упражњено посланичко место биће попуњено након добијања сагласности о прихватању мандата кандидата.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

20. април 2017. године

44. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 44.седници, одржаној 20.априла 2017.године, утврдила Извештај о коначним резултатима избора за председника Републике.

Према коначним резултатима избора за председника Републике, одржаних 2.априла 2017.године и поновљених 11.априла 2017.године на осам бирачких места, односно, 17.априла 2017.године на три бирачка места, број гласова које су добили кандидати је следећи:

 1. Саша Јанковић – 597.728 гласова или 16,36 одсто
 2. Вук Јеремић – 206.676 гласова или 5,66 одсто
 3. Мирослав Паровић – 11.540 гласова или 0,32 одсто
 4. Саша Радуловић – 51.651 глас или 1,41 одсто
 5. Лука Максимовић – 344.498 гласова или 9,43 одсто
 6. Александар Вучић – 2.012.788 гласова или 55,08 одсто
 7. Бошко Обрадовић – 83.523 гласа или 2,29 одсто
 8. др Војислав Шешељ – 163.802 гласа или 4,48 одсто
 9. др Александар Поповић – 38.167 гласова или 1,04 одсто
 10. Милан Стаматовић – 42.193 гласа или 1,15 одсто
 11. Ненад Чанак - 41.070 гласова или 1,12 одсто

На изборима за председника Републике гласало је 3.654.014 бирача или 54,34 одсто.

На основу коначних резултата, Републичка изборна комисија утврдила је да је, у складу са чланом 18. Закона о избору председника Републике, за председника Републике изабран Александар Вучић, који је добио већину гласова бирача који су гласали.

Председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић честитао је у своје лично име и у име Републичке изборне комисије председнику Републике и пожелео му успех у раду.

Такође, председник Димитијевић захвалио се на сарадњи свим члановима Републичке изборне комисије, у сталном и проширеном саставу, на спровођењу избора за председника Републике.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

13. април 2017. године

43. седница Републичке изборне комисије

На 43.седници, коју је Републичка изборна комисија одржала 13.априла 2017.године, донето је Решење о образовању бирачких одбора за спровођење поновљеног гласања на изборима за председника Републике 17.априла 2017.године и именовању председника и чланова бирачких подбора и њихових заменика у сталном саставу.

Такође, Комисија је донела и Решење о именовању чланова и заменика чланова бирачких одбора у проширеном саставу за спровођење поновљеног гласања на изборима за председника Републике 17.априла 2017.године.

У наставку рада, Комисија је донела Решење о изменама Решења о утврђивању представника предлагача Милана Стаматовића за председника Републике у проширени састав Републичке изборне комисије, те је Борислав Митровић, дипломирани правник из Београда, постао члан, а Слободан Поповац, дипломирани правник из Београда, заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном сасатаву, као представници Групе грађана „ЗА ЗДРАВУ СРБИЈУ-МИЛАН СТАМАТОВИЋ“, предлагача кандидата Милана Стаматовића за председника Републике на изборима одржаним 2.априла 2017.године.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

12. април 2017. године

42. седница Републичке изборне комисије

На 42. седници, одржаној 12. априла 2017. године, Републичка изборна комисија донела је Решење о понављању гласања на бирачким местима на којима су поноштени избори за председника Републике одржаним 2. априла 2017. године , и то на бирачком месту 178 на територији гарда Новог Сада, бирачком месту 62, на територији општине Трстеник и бирачком месту број 75, на територији града Лесковца. Поновно гласање биће одржано у понедељак, 17. априла 2017. године, у времену од 7 до 20 часова.

У наставку седнице, чланови Комисије донели су Одлуку о одређивању облика, изгледа, боје и садржине гласачког листића и контролног листа за поновљено гласање на изборима за председника Републике 17. априла 2017. године, тако да ће се гласачки листић штампати на хартији беле боје, у две језичке варијанте и у два формата, док ће се контролини лист за проверу исправности гласачке кутије штампати на хартији кајсија боје (Pantone 712 U).

Републичка изборна комисија донели је Решење о утврђивању броја гласачких листића за поновљено гласање на изборима за председника Републике 17. априла 2017. године. Решењем је утврђено да ће се штампати 3.164 гласачка листића, и то 3.148, што је коначан број бирача на бирачким местима на којима се понавља гласање, на дан 30. марта 2017. године, и број 16, као резерву гласачких листића од 0,5 процената од коначног броја бирача на бирачким местима на којима се понавља гласање.

На седници Комисије донета је и Одлука о накнади трошкова спровођења поновљеног гласања на изборима за председника Републике 17. априла 2017. године.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.

12. април 2017. године

41. седница Републичке изборне комисије

На 41. седници, одржаној 12. априла 2017. године, Републичка изборна комисија је поступајући по пресуди Управног суда, донела Решење којим се приговор Ане Дринчић из Новог Сада усваја, поништавају се избори за председника Републике, одржани 2. априла 2017. године, на бирачком месту број 178. у граду Новом Саду, распушта се бирачки одбор који је спровео гласање, а поновљено гласање одржаће се 17. априла 2017. године.

У наставку седнице, чланови Комисије донели су Одлуку којом овлашћују секретара Републичке изборне комисије Срђана Смиљанића да све приговоре о неправилностима на бирачким местима, у којима подносилац приговора изражава сумњу о постојању кривичног дела, проследи надлежним органима и информацију достави члановима Комисије.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.

11. април 2017. године

40. седница Републичке изборне комисије

На 40. седници, одржаној  11. априла 2017. године, Републичка изборна комисија је донела Решење којим се одбацује као неблаговремен приговор Групе грађана „Доста је било“, предлагача кандидата за председника Републике, поднетог због неправилности у поступку спровођења гласања на бирачким местима број 57, 65. и 68. у општини Сјеница и бирачком месту број 70. у граду Новом Пазару.

Комисија је донела Решење којим се као неоснован одбија приговор Владимира Гвозденовића из Шапца, због неправилности у поступку утврђивања резултата избора за председника Републике одржаних 2. априла 2017. године.

Поступајући по пресуди Управног суда, Комисија је донела Решење којим се одбија приговор Милоша Марковића из Београда, поднетог због неправилности у поступку спровођења избора и утврђивања резултата избора на бирачком месту број 27. у општини Ћуприја.

Комисија је у наставку седнице, поступајући по пресуди Управног суда, донела Решење којим се приговор Милоша Марковића из Београда усваја и поништава Решење Комисије од 5.априла 2017.године, те се избори за председника Републике на бирачком месту број 75. у граду Лесковцу поништавају, распушта се бирачки одбор, а поновљено гласање одржаће се 17.априла 2017.године.

Председник Комисије Владимир Димитријевић обавестио је остале чланове да је донета одлука Управног суда о поништавању избора за председника Републике на бирачком месту број 62. у општини Трстеник и да ће Комисија на наредној седници донети решење поступајући по одлуци суда. Поновљени избори на овом бирачком месту одржаће се 17.априла 2017.године.

Комисија је, поступајући у поновном поступку по пресуди Управног суда извршила увид у изборни материјал са бирачког места број 85. у градској општини Земун, у граду Београду, одбила приговор Раше Недељкова из Београда. 

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.  

9. април 2017. године

39. седница Републичке изборне комисије

На 39. седници, одржаној 9. априла 2017. године, Републичка изборна комисија донела је Одлуку о вршењу увида у изборни материјал са бирачких места 27 и 85 у граду Новом Пазару, у Рашком управном округу, којом приликом је констатована исправност материјала.

У наставку седнице, чланови Комисије донели су Решење о образовању бирачких одбора за спровођење поновљеног гласања на изборима за председника Републике 11. априла 2017. године, и именовању председника и чланова бирачких одбора и њихових заменика у сталном саставу.

Такође, Комисија је донела Решење о именовању чланова и заменика чланова бирачких одобора у проширеном саставу за спровођење поновљеног гласања на изборима за председника Републике 11. априла 2017. године.

Под четвртом тачком дневновг реда седнице, чланови Републичке изборне комисије донели су Одлуку о накнади трошкова спровођења поновљеног гласања на изборима за председника Републике.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.

7. април 2017. године

38. седница Републичке изборне комисије

На 38. седници, од 7. априла 2017. године, Републичка изборна комисија је одлучивала о захтевима Српског покрета Двери, Групе грађана „За Србију без страха“ и Групе грађана „Доста је било“, предлагача кандидата за председника Републике, за увид у изборни материјал.

Чланови Комисије су једногласно одлучили да се, у складу са Законом утврђеним роком, подносиоцима захтева омогући увид у изборни материјал.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.  

7. април 2017. године

Наставак 37. седнице Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је наставила 37. седницу, 7. априла 2017. године у поподневним сатима, након паузе у којој је остварен увид у изборни материјал са седам бирачких места у општини Власотинце и подржала предлог координатора за Јабланички управни округ утврдивши резултате избора у овој општини.

Председник комисије Владимир Димитријевић обавестио је друге чланове Комисије да је изборни материјал за поновљено гласање на изборима за председника Републике, који ће се одржати 11.априла 2017.године, одштампан.

Републичка изборна комисија ће објавити коначне резултате најкасније 96 сати од затварања биралишта, односно, у суботу, 15.априла 2017.године, у 20 часова.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.  .   

7. април 2017. године

Наставак 37. седнице Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија наставила је 37.седницу 7.априла 2017.године, на којој је одлучивала о начину статистичке обраде записника са бирачких места, из којих није било могуће утврдити вољу бирача.

Председник Комисије Владимир Димитријевић навео је да је након увида у изборни материјал са 70 бирачких места, за 56 записника било могуће утврдити вољу бирача, док за 14 то није било могуће. Координатори Комисије поднели су извештај за свако од тих бирачких места, те је Комисија одлучила да се на три бирачка места резултати прихвате, а да се резултати на 11 бирачких места анулирају.

 Републичка изборна комисија

Верификовани су резултати на бирачким местима број 7. у општини Медијана, у граду Нишу, број 15. и број 22. у општини Бојник, док су анулирани резултати на бирачким местима број 36.Смедерево, број 42.Прибој, број 19. и број 66. Алексинац, број 2, број 24. и број 30. у општини Медијана, у граду Нишу, број 26. у општини Палилула, у граду Нишу, број 10. и број 22. у општини Црвени Крст, у граду Нишу и број 79.Врање.

На предлог оба координатора за Јабланички управни округ Комисија је донела одлуку да се отвре вреће и изврши увид у изборни материјал са седам бирачких места у општини Власотинце, и то број 4, 11, 25, 31, 33, 39. и 52.

До подношења извештаја координатора, председник Комисије одредио је паузу у раду.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.   

6. април 2017. године

37. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 37.седници, одржаној 6.априла 2017.године, одлучивала о логичко-рачунским грешкама у записницима о раду бирачких одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за избор председника Републике.

Пре преласка на рад по утврђеном дневном реду председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић представио је привремене резултате избора за председника Републике на обрађених 99 одсто бирачких места, односно 98,79 одсто бирачког тела и подсетио да је преостало да се обради још 76 записника бирачких одбора или нешто више од 1 одсто бирачког тела.

На овом проценту обрађеног бирачког тела гласало је 3.621.353 бирача, а излазност износи 54,51 одсто. Проценат гласова које су освојили кандидати је следећи:

 1. Саша Јанковић – 592.591 глас или 16,36 одсто
 2. Вук Јеремић – 204.884 гласова или 5,66 одсто
 3. Мирослав Паровић – 11.439 гласова или 0,32 одсто
 4. Саша Радуловић – 51.235 гласова или 1.41 одсто
 5. Лука Максимовић –341.268 гласова или 9,42 одсто
 6. Александар Вучић – 1.994.210 гласова или 55,07 одсто
 7. Бошко Обрадовић – 82.790 гласова или 2,29 одсто
 8. др Војислав Шешељ – 162.480 гласова или 4,49 одсто
 9. др Александар Поповић – 37.783 гласа или 1,04 одсто
 10. Милан Стаматовић – 41.981 глас или 1,16 одсто
 11. Ненад Чанак -  40.824 гласова или 1,13 одсто

Републичка изборна комсија је одлучила да се за 70, од укупно 76 бирачких места, отворе џакови и изврши увид у изборни материјал, на основу чега ће координатори поднети извештај Комисији о утврђеном стању, а Комисија одлучивати о статистичкој обради сваког бирачког места. До подношења извештаја, председник Комисије одредио је паузу у раду.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.  

5. април 2017. године

36. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 36. седници, одржаној 5. априла 2017. године, донела Решење о понављању гласања на бирачким местима на којима су поништени избори за председника Републике, и то:

 1. на бирачком месту број 77. МЗ „МИРЈЕВО“, ШКОЛСКИ ТРГ БР. 2, на територији градске општине Звездара у граду Београду,
 2. на бирачком месту број 11. ДОМ КУЛТУРЕ, КЛЕК, САВЕ КОВАЧЕВИЋА БР. 32, на територији града Зрењанина,
 3. на бирачком месту број 48. ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“, УЉМА, ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА БР. 3, на територији града Вршца,
 4. на бирачком месту број 11. КЛУБ ПЕНЗИОНЕРА, ГЛОГОЊ, БЕОГРАДСКА БР. 13, на територији града Панчева,
 5. на бирачком месту број 11. ОШ „СВЕТИ САВА“, БАЧКА ПАЛАНКА, ТРГ БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА БР. 22, на територији општине Бачка Паланка,
 6. на бирачком месту број 5. ЗГРАДА ПРВЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВРБАС, СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА БР. 29, на територији општине Врбас,
 7. на бирачком месту број 18. ОСНОВНА ШКОЛА, ЈЕЛЕНАЦ, на територији општине Топола,
 8. на бирачком месту број 10. ОСНОВНИ СУД, КРАЉЕВО, ПЉАКИНА БР. 4 на територији града Краљева.

Поновно гласање одржаће се у уторак 11. априла 2017. године, у времену од 7 до 20 часова. Гласање ће се спровести по Листи кандидата која је утврђена за изборе за председника Републике, одржане 2. априла 2017. године.

У наставку седнице, чланови Републичке изборне комисије донели су Одлуку о одређивању облика, изгледа, боје и садржине гласачког листића и контролног листа за поновљено гласање на изборима за председника Републике 11. априла 2017. године, тако да ће се гласачки листић штампати на хартији лед сиве боје (Pantone 5315 U), док ће се контролини лист за проверу исправности гласачке кутије штампати на хартији резедо боје (Pantone 317 U).

Чланови Републичке изборне комисије донели су Решење о утврђивању броја гласачких листића за поновљено гласање на изборима за председника Републике 11. априла 2017. године. Решењем је утврђено да ће се штампати 9.900 гласачка листића, и то: 9.851, што је коначан број бирача на бирачким местима на којима се понавља гласање, на дан 30. марта 2017. године, и број 49, као резерву гласачких листића од 0,5 процената од коначног броја бирача на бирачким местима на којима се понавља гласање.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.

5. април 2017. године

35. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 35. седници, одржаној 5. априла 2017. године, одлучивала о приговорима, који су поднети Републичкој изборној комисији због неправилности у поступку спровођења избора за председника Републике. Од укупно 44 разматрана приговора, усвојено је шест, те се избори за председника Републике на тим бирачким местима поништавају, а бирачки одбори распуштају и именују нови. На овим бирачким местима поновљено гласање ће се одржати 11. априла 2017. године; 37 приговора је одбијено, као неосновано и један приговор је одбачен, као неблаговремен.

Председник Републичке изборне комисије и председавајући седници Владимир Димитријевић је на крају седнице констатовао да је завршена расправа о свим поднетим приговорима.

4. април 2017. године

34. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 34.седници, одржаној 4.априла 2017.године, одлучивала о пет приговора, који су поднети због неправилности у поступку спровођења избора за председника Републике и утврђивања резултата.

 Републичка изборна комисија

Приговори Милоша Марковића из Београда због неправилности у поступку спровођења избора и утврђивања резултата на бирачком месту број 16. у општини Кнић и на бирачком месту број 27. у општини Ћуприја су одбијени.

Приговор Милоша Марковића из Београда због неправилности у поступку спровођења избора и утврђивања резултата на бирачком месту број 29. у граду Јагодини је одбачен као неблаговремен.

Приговори Милоша Марковића из Београда због неправилности у поступку спровођења избора и утврђивања резултата на бирачком месту број 11. у општини Бачка Паланка и на бирачком месту број 11. у граду Зрењанину су усвојени, те се избори за председника Републике на тим бирачким местима поништавају, а бирачки одбори распуштају и именују нови. На овим бирачким местима поновљено гласање ће се одржати 11.априла 2017.године.

Републичка изборна комисија је одлучивање о приговору Раше Недељкова из Београда због неправилности у поступку спровођења избора и утврђивања резултата на бирачком месту број 10. у граду Краљеву одложила за наредну седницу.

Председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић је подсетио да је у Комисију до сада пристигло 45 приговора, као и да је рок за њихово подношење истекао 3.априла у 20 часова.

Димитријевић је представио привремене резултате избора за председника Републике на обрађених 96,7 одсто бирачких места, односно 96,6 одсто бирачког тела и подсетио да је преостало да се обради још 3,30 одсто бирачког тела или 277 записника бирачких одбора.

На овом проценту обрађеног бирачког тела излазност износи 54,55 одсто, док је проценат гласова које су освојили кандидати следећи:

 1. Саша Јанковић – 576.600 гласова или 16,36 одсто
 2. Вук Јеремић – 199.271 глас или 5,65 одсто
 3. Мирослав Паровић – 11.173 гласа или 0,32 одсто
 4. Саша Радуловић – 49.886 гласова или 1.42 одсто
 5. Лука Максимовић –332.231 глас или 9,43 одсто
 6. Александар Вучић – 1.938.854 гласова или 55,02 одсто
 7. Бошко Обрадовић – 80.784 гласова или 2,29 одсто
 8. др Војислав Шешељ – 158,904 гласова или 4,51 одсто
 9. др Александар Поповић – 36.881 глас или 1,05 одсто
 10. Милан Стаматовић – 41.462 гласа или 1,18 одсто
 11. Ненад Чанак - 39.670 гласова или 1,13 одсто

Директор Републичког завода за статистику др Миладин Ковачевић рекао је да према статистичкој процени одлуке Републичке изборне комисије по приговорима неће донети статистички битне промене у проценту освојених гласова на изборима за председника Републике.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

31. март 2017. године

33. седница Републичке изборне комисије

На 33. седници, одржаној 31. марта 2017. године, Републичка изборна комисија није усвојила приговор Мирославе Миленовић из Београда због неправилности у поступку образовања радних тела Републичке изборне комисије за управне округе на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија.

У наставку седнице, чланови Комисије разматрали су приговоре Мирославе Миленовић из Београда, на одлуке о изменама одлука о образовању радних тела Републичке изборне комисије у општини Инђија и општини Раковац. Оба ова приговора Комисија није усвојила.

На седници, чланови Републичке изборне комисије донели су и Решење о изменама Допунског решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за председника Републике.

Под петом тачком дневновг реда, чланови Републичке изборне комисије донели су Одлуку о утврђивању и објављивању коначног броја бирача у Републици Србији. Коначан број бирача у Републици Србији, за све јединице локалне самоуправе и на свим бирачким местима, на дан 30. марта 2017. године, је 6 724 949.

Такође, Комисија је донела Одлуку о изменама Одлуке о образовању Радног тела Републичке изборне комисије у градској општини Лазаревац, у граду Београду.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.

28. март 2017. године

32. седница Републичке изборне комисије

На 32. седници, коју је Републичка изборна комисија одржала 28. марта 2017. године, донето је Решење о именовању чланова и заменика чланова бирачких одбора у проширеном саставу за спровођење избора за председника Републике расписаних за 2. април 2017. године.

Републичка изборна комисија донела је и одлуке о образовању радних тела Републичке изборне комисије за спровођење избора за председника Републике расписаних за 2. април 2017. године, на територији АП Косово и Метохија и именовању чланова бирачких одбора и то за Косовски управни округ, Косовско-митровачки управни округ, Пећки управни округ, Призренски управни округ и Косовско-поморавски округ.

Такође, чланови Републичке изборне комисије донели су и Решење о образовању бирачких одбора за спровођење избора за председника Републике, расписаних за 2. април 2017. године, на територији АП Косово и Метохија, као и одлуке о измени одлука о образовању радних тела Републичке изборне комсије у општини Инђија, у градској општини Младеновац у граду Београду и у општини Рековац.

На крају седнице, председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић обавестио је чланове да је Радна група за посматраче дала овлашћења за праћење рада органа за спровођење избора за седам страних посматрача и то: Делегацији ЕУ у Србији, Интерпарламентаној скупштини Заједнице независних држава, Амбасади Француске у Београду, Амбасади Холандије у Београду, Амбасади Румуније у Београду, Амбасади Шведске у Београду и Амбасади Аустрије у Београду, као и да се разматрају пријаве Државне изборне комисије Македоније и додатне пријаве удружења Грађани на стражи, ЦРТА, ЦЕСИД и ЈУКОМ.

Председник Димитријевић је истакао да су координатори Републичке изборне комисије извршили успешно обуку радних тела, укупно њих 161, са преко 1.000 људи, и позвао кооридинаторе да о томе доставе извештаје Републичкој изборној комисији.

Такође, председник Димитријевић подсетио је да преузимање изборног материјала из штампарије ЈП „Службени гласник“ и његово достављање радним телима у управним окрузима почиње сутра, 29. марта 2017. године.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

24. март 2017. године

31. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је 24. марта 2017. године, 31. седницу.

На почетку седнице, чланови Републичке изборне комисије одали су минутом ћутања почаст жртвама НАТО бомбардовања 1999. године.

Председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић сазвао је ову седницу у складу са захтевом девет чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије, који су предложили разматрање Предлога одлуке за измену члана 1. став 2. Упутства за спровођење избора за председника Републике, расписаних за 2. април 2017. године; Предлога одлуке за измену члана 90. Упутства за спровођење избора за председника Републике, расписаних за 2. април 2017. године и Предлога за измену члана 91. Упутства за спровођење избора за председника Републике, расписаних за 2. април 2017. године.

С обзиром да је за предложени дневни ред гласало осам од укупно 28 чланова Републичке изборне комисије, председник Владимир Димитријевић констатовао је да дневни ред није утврђен и закључио 31. седницу.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

24. март 2017. године

30. седница Републичке изборне комисије

Чланови Републичке изборне комисије су на 30. седници, одржаној 24. марта 2017. године, донели Решење којим се приговор бирача Дејана Тадића из Сомбора, против Упутства за спровођење гласања на изборима за председника Републике расписаним за 2. април 2017. године, на територији АП Косово и Метохија, одбацује као недопуштен.

На седници је донета и Одлука о утврђивању нумеричког приказа мерила за именовање чланова бирачких одбора на територији АП Косово и Метохија.

У наставку рада, Републичка изборна комисија је донела Решење о измени Допунског решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за председника Републике, расписаним за 2. април 2017. године, и то у делу под 6. ИНОСТРАНСТВО, где се на бирачком месту 48. мењају назив и адреса бирачког места. Такође, донето је и Решење о измени Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за председника Републике, расписаним за 2.април 2017.године, и то у делу под 25. ПЧИЊСКИ УПРАВНИ ОКРУГ, 158. ВЛАДИЧИН ХАН, где се на бирачком месту 52. мења назив бирачког места.

Чланови Републичке изборне комисије донели су и Одлуку о изменама Одлуке о образовању Радног тела Републичке изборне комисије у граду Ужицу и Одлуку о допуни Одлуке о одређивању кооридинатора Републичке изборне комисије.

На крају седнице, председник Републике изборне комисије обавестио је чланове да је Радна група за посматраче размотрила 19 пријава и издала овлашћења за праћење рада органа за спровођење избора расписаних за 2. април 2017. године следећим организацијама: Удружење Грађани на стрaжи, Удружење ЦРТА, Централа изборна комисија Босне и Херцеговине, Организација СИЛБА - иницијатива за дијалог и демократију из Данске, Британска амбасада у Београду, Амбасада Украјине у Београду, Амбасада Бугарске у Београду, Амбасада САД у Београду, Центар за слободне изборе и демократију –ЦЕСИД, Канцеларија за демократске институције и људска права ОЕБС-а (ОЕБС/ОДИХР), Парламентарна скупштина Савета Европе, Амбасада Канаде у Београду, Амбасада Републике Пољске у Београду, Амбасада Савезне Републике Немачке у Београду, Амбасада Италије у Београду, Амбасада Аустралије у Београду, Амбасада Нигерије у Београду, Амбасада Швајцарске у Београду и Организација Евроазија центар.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

22. март 2017. године

29. седница Републичке изборне комисије

На 29. седници, одржаној 22. марта 2017. године, Републичка изборна комисија донела је Решење о образовању бирачких одбора за спровођење избора за председника Републике, расписаних за 2. април 2017. године и именовању председника и чланова бирачких одбора и њихових заменика у сталном саставу.

У наставку седнице, чланови Комисије изгласали су Решење о изменама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за председника Републике.

Републичка изборна комисија донела је и Упутство за спровођење гласања на изборима за председника Републике, на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.

20. март 2017. године

28. седница Републичке изборне комисије

На 28. седници, одржаној 20. марта 2017. године, чланови Републичке изборне комисије су донели Одлуку о облику и изгледу гласачких листића, по којима ће бирачи гласати на изборима за председника Републике, расписаним за 2.април 2017.године.

Према Одлуци гласачки листићи штампаће се са једном, две, три, четири или пет језичких варијанти, у зависности од тога који су језици и писма у службеној употреби у појединим општинама/градовима у Републици Србији, односно на хартији формата А-4 и А-3, у зависности од броја језичких варијанти на листићу.

Републичка изборна комисија је донела Решење о утврђивању предстaвника предлагача Луке Максимовића за председника Републике у проширени састав Републичке изборне комисије, те је Реља Јоксимовић, дипломирани правник из Младеновца, постао заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу, као представник Групе грађана Љубиша Прелетачевић Бели, Бели-Само јако, предлагача кандидата Луке Максимовића за председника Републике на изборима расписаним за 2. април 2017. године.

У наставку седнице чланови Републичке изборне комисије донели су и Решење о изменама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за председника Републике, расписаним за 2.април 2017.године, и то у делу под 17. ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ, 113. НОВА ВАРОШ, где се на бирачким местима 32. и 34. мењају назив и адреса бирачког места.

Такође, на седници је донета и Одлука о измени Одлуке о образовању Радног тела Републичке изборне комисије у општини Шид, а председник Владимир Димитријевић је обавестио чланове Републичке изборне комисије да је представницима Централне изборне комисије Руске Федерације издато Овлашћење за праћење рада органа за спровођење избора расписаних за 2. април 2017.године.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

18. март 2017. године

27. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на 27. седници одржаној 18. марта 2017. године, донела Одлуку о објављивању укупног броја бирача у Републици Србији, који је на дан 17. марта 2017. године 6.724.172.

Чланови Републичке изборне комисије донели су Решење о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за председника Републике, расписаним за 2. април 2017. године. Решењем је утврђено да ће се штампати 6.757.793 гласачка листића, и то: 6.724.172, што је укупан број бирача у Републици Србији на дан 17. марта 2017. године, и 33.621 гласачких листића, као резерву прописану Законом од 0,5 процената од укупног броја бирача у Републици Србији.

 Републичка изборна комисија

У наставку рада, донета је Одлука о одређивању времена почетка и завршетка гласања на бирачким местима у иностранству. На бирачким местима у Аустрији, Белгији, Босни и Херцеговини, Грчкој, Италији, Јужноафричкој Републици, Катару, Кини, Либану, Македонији, Малти, Мађарској, Немачкој, Норвешкој, Пољској, Румунији, Руској Федерацији, Словачкој Републици, Словенији, Турској, Уједињеним Арапским Емиратима, Финској, Француској, Холандији, Хрватској, Црној Гори, Чешкој Републици, Швајцарској и Шведској гласаће се 2. априла 2017. године, у времену од 7 до 20 часова по локалном времену, док ће се 1. априла 2017. године, у времену од 7 до 20 часова по локалном времену, гласати на бирачким местима у Великој Британији, Канади и Сједињеним Америчким Државама.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.

17. март 2017. године

26. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на 26. седници одржаној 17. марта 2017. године, донела Решење о утврђивању

ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ

За кандидате за председника Републике, на изборима расписаним за 2. април 2017. године, утврђени су:

 1. Саша Јанковић, кога је предложила Група грађана „За Србију без страха“
 2. Вук Јеремић, кога је предложила Група грађана „МОРАМО БОЉЕ“
 3. Мирослав Паровић, кога је предложила НАРОДНИ СЛОБОДАРСКИ ПОКРЕТ
 4. Саша Радуловић, кога је предложила Група грађана „Доста је било“
 5. Лука Максимовић, кога је предложила Група грађана Љубиша Прелетачевић Бели, Бели – Само јако
 6. Александар Вучић, кога је предложила коалиција Александар Вучић - Српска напредна странка, Социјалистичка партија Србије - Ивица Дачић, Социјалдемократска партија Србије - Расим Љајић, Јединствена Србија - Драган Марковић Палма, Партија уједињених пензионера Србије - Милан Кркобабић, Покрет социјалиста - Александар Вулин, Српски покрет обнове - Вук Драшковић, Покрет СНАГА СРБИЈЕ – БК - Богољуб Карић, Савез војвођанских Мађара - Vajdasági Magyar Szövetség - Иштван Пастор
 7. Бошко Обрадовић, кога је предложио Српски покрет Двери
 8. др Војислав Шешељ, кога је предложила Српска радикална странка
 9. др Александар Поповић, кога је предложила Демократска странка Србије (ДСС)
 10. Милан Стаматовић, кога је предложила Група грађана „ЗА ЗДРАВУ СРБИЈУ - МИЛАН СТАМАТОВИЋ“
 11. Ненад Чанак, кога је предложила Лига социјалдемократа Војводине

Ова листа кандидата објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије".

У наставку седнице, чланови Републичке изборне комисије донели су одлуке о изменама одлука о образовању радних тела Републичке изборне комисије у граду Крагујевцу и општини Стара Пазова.

Такође, чланови Комисије донели су Решење о измени Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за председника Републике.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.

17. март 2017. године

25. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на седници одржаној 17.марта 2017.године жребом утврдила редни број кандидата за председника Републике на листи кандидата за изборе за председника Републике, који су расписани за 2.април 2017. године.

 Републичка изборна комисија

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.

Жребу, који је директно преносио Други канал Јавне медијске установе Радио-телевизија Србије, поред чланова Републичке изборне комисије, присуствовали су представници свих предлагача кандидата.

У жребу су учествовали председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић, заменик председника Жељка Радета, а у жребу су помагали секретар и заменик секретара Срђан Смиљанић и Бранко Маринковић.

Председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић утврдио је да су присутни представници свих кандидата, а заменик председника Жељка Радета упознала је присутне са поступком жреба. Председник Републичке изборне комисије утврдио је да је материјал за његово спровођење потпун и исправан, након чега се приступило спровођењу жреба.

Након што је жребом извучен редослед кандидата на изборној листи и констатовано да нико од присутних прадставника предлагача кандидата и чланова Републичке изборне комисије нема примедби, председник Републичке изборне комисије објавио је следећи редослед кандидата на листи кандидата за избор председника Републике на изборима, који су расписани за 2.април 2017. године:

 1. Саша Јанковић, кога је предложила Група грађана „За Србију без страха“
 2. Вук Јеремић, кога је предложила Група грађана „МОРАМО БОЉЕ“
 3. Мирослав Паровић, кога је предложила НАРОДНИ СЛОБОДАРСКИ ПОКРЕТ
 4. Саша Радуловић, кога је предложила Група грађана „Доста је било“
 5. Лука Максимовић, кога је предложила Група грађана Љубиша Прелетачевић Бели, Бели – Само јако
 6. Александар Вучић, кога је предложила коалиција Александар Вучић - Српска напредна странка, Социјалистичка партија Србије - Ивица Дачић, Социјалдемократска партија Србије - Расим Љајић, Јединствена Србија - Драган Марковић Палма, Партија уједињених пензионера Србије - Милан Кркобабић, Покрет социјалиста - Александар Вулин, Српски покрет обнове - Вук Драшковић, Покрет СНАГА СРБИЈЕ – БК - Богољуб Карић, Савез војвођанских Мађара - Vajdasági Magyar Szövetség - Иштван Пастор
 7. Бошко Обрадовић, кога је предложио Српски покрет Двери
 8. др Војислав Шешељ, кога је предложила Српска радикална странка
 9. др Александар Поповић, кога је предложила Демократска странка Србије (ДСС)
 10. Милан Стаматовић, кога је предложила Група грађана „ЗА ЗДРАВУ СРБИЈУ - МИЛАН СТАМАТОВИЋ“
 11. Ненад Чанак, кога је предложила Лига социјалдемократа Војводине

По обављеном жребу и објављивању редоследа кандидата на листи кандидата, председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић закључио је седницу.

17. март 2017. године

24. седница Републичке изборне комисије

 Републичка изборна комисија

На 24. седници, одржаној 17. марта 2017. године, Републичка изборна комисија одлучила је да приговор Групе грађана „Бела лађа – капетан Вуч@ић“, због неправилности у поступку предлагања кандидата за председника одбаци као неблаговремен.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.

16. март 2017. године

23. седница Републичке изборне комисије

На 23. седници, одржаној 16. марта 2017. године, Републичка изборна комисија је донела Објашњење за примену члана 16. став 4. Правила о раду бирачких одбора за спровођење избора за председника Републике, расписаних за 2. април 2017. године.

У наставку седнице, чланови Комисије донели су Решење о измени Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за председника Републике.

Такође, Републичка изборна комисија донела је Решење о изменама Допунског решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за председника Републике.

Под четвртом тачком дневног реда седнице, чланови Комисије донели су Решење о одређивању 67 бирачких места на којима ће гласати лица која на дан одржавања избора за председника Републике, буду на служби у Војсци Србије.

Републичка изборна комисија донела је и Одлуку о утврђивању текста саопштења за јавност бирачима у Републици Србији о начину остваривања изборног права на гласању за избор председника Републике.

На седници, чланови Комисије донели су Одлуку о изменама и допунама одлука о образовању радних тела  Републичке изборне комисије.

Републичка изборна комисија донела је и Решење да Николина Липовшек, дипломирани  правник из Београда, постаје члан Републичке изборне комисије у проширеном саставу, као представница Групе грађана „ЉУБИША ПРЕЛЕТАЧЕВИЋ БЕЛИ, БЕЛИ – САМО ЈАКО“, предлагача кандидата Луке Максимовића, за председника Републике на изборима.

На седници, чланови Комисије донели су и Одлуку о одређивању координатора Републичке изборне комисије.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.

15. март 2017. године

22. седница Републичке изборне комисије

На 22. седници, одржаној 15. марта 2017. године, Републичка изборна комисија је донела Решење о одбијању проглашења Предрага Вучетића за кандидата за председника Републике на изборима расписаним за 2. април 2017. године.

У наставку седнице, Комисија је донела oдлукe о образовању 161 радног тела Републичке изборне комисије.

Под трећом тачком дневног реда седнице, чланови Комисије одбацили су приговор Владимира Гвозденовића против Упутства за спровођење избора за председника Републике, расписаних за 2. април 2017. године.

Републичка изборна комисија донела је и Решење о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за председника Републике, расписаних за 2. април 2017. године.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић..

14. март 2017. године

21. седница Републичке изборне комисије

На 21.седници, одржаној 14. марта 2017.године, Републичка изборна комисија разматрала је приговор Мироја Јовановића из Новог Сада, поднетог против Решења Републичке изборне комисије о проглашењу Луке Максимовића за кандидата за председника Републике, на изборима расписаним за 2.април 2017.године и донела Решење којим се приговор одбија као неоснован.

 Републичка изборна комисија

У наставку рада Комисија је донела Одлуку о додели Уговора у поступку јавне набавке (добара), за набавку УВ лампи за спровођење избора за председника Републике.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

13. март 2017. године

20. седница Републичке изборне комисије

На 20. седници, одржаној 13. марта 2017. године, Републичка изборна комисија је донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника предлагача кандидата за председника Републике у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора.

У наставку седнице, Kомисијa је донела Одлуку о утврђивању нумеричког приказа мерила за именовање чланова бирачких одбора у сталном саставу, за спровеђење избора за председника Републике, расписаних за 2. април 2017. године.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.

13. март 2017. године

19. седница Републичке изборне комисије

На 19. седници, одржаној 13. марта 2017. године, Републичка изборна комисија је разматрала и одлучила да одбаци Предлог закључка о отклањању недостатака Предлога кандитата Луке Максимовића за за председника Републике на изборима расписаним за 2. април 2017. године, који је поднела Група грађана Љубиша Прелетачевић Бели, Бели – Само јако.

У наставку седнице, чланови Републичке изборне комисије усвојили су Решење којим се проглашава Лука Максимовић, студент комуникологије, за кандидата за председника Републике на изборима расписаним за 2. април 2017. године, на предлог Групе грађана Љубиша Прелетачевић Бели, Бели – Само јако.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.

13. март 2017. године

18. седница Републичке изборне комисије

На 18.седници, одржаној 13. марта 2017.године, Републичка изборна комисија је донела Решење којим се проглашава Милан Стаматовић, техничар технолог из Чајетине, Златибор, за кандидата за председника Републике на изборима расписаним за 2.април 2017.године, кога је предложила Група грађана «ЗА ЗДРАВУ СРБИЈУ-МИЛАН СТАМАТОВИЋ», са 12.027 правно ваљане оверене изјаве бирача.

Републичка изборна комисија је донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника предлагача кандидата за председника Републике у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора и Решење којим се утврђује да Слободан Поповац и Борислав Митровић, дипломирани правници из Београда, постају члан, односно, заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу, као представници предлагача кандидата Милана Стаматовића.

 Републичка изборна комисија

Комисија је у наставку рада донела Закључак којим се налаже Групи грађана «Бела лађа-капетан Вуч@ић“, предлагачу кандидата Предрага Вучетића за председника Републике на изборима расписаним за 2.април 2017.године, да најдоцније у року од 48 часова од часа достављања овог закључка, отклони недостатке поднетог предлога кандидата.

Комисија је донела Решење којим се проглашава Мирослав Паровић, дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства-мастер, из Новог Сада, за кандидата за председника Републике на изборима расписаним за 2.април 2017.године, на предлог НАРОДНОГ СЛОБОДАРСКОГ ПОКРЕТА. Предлагач кандидата поступио је по Закључку Републичке изборне комисије о отклањању недостатака предлога кандидата доставивши 544 новоподнете правно ваљане изјаве бирача које подржавају предлог кандидата, те је тако кандидатура Мирослава Паровића за председника Републике подржана са укупно 10.390 правно ваљаних изјава бирача.

Чланови Републичке изборне комисије донели су Решење о испуњењу услова за одређивање представника предлагача кандидата за председника Републике у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора и Решење којим се утврђује да Милош Јанчић, дипломирани правник из Београда и Петар Мијановић, адвокат из Новог Сада, постају члан, односно, заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу, као представници предлагача кандидата Мирослава Паровића.

У наставку седнице, Републичка изборна комисија је донела Решење којим се проглашава Ненад Чанак, дипломирани економиста из Новог Сада, за кандидата за председника Републике на изборима расписаним за 2.април 2017.године, на предлог Лиге социјалдемократа Војводине, са 11.004 правно ваљане оверене изјаве бирача.

Републичка изборна комисија је донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника предлагача кандидата за председника Републике у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора и Решење којим се утврђује да Бојан Пудар и Јелена Злојутро, дипломирани правници из Београда и Новог Сада, постају члан, односно, заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу, као представници предлагача кандидата Ненада Чанка.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

12. март 2017. године

17. седница Републичке изборне комисије

На 17.седници, одржаној 12. марта 2017.године, Републичка изборна комисија је донела Решење којим се проглашава проф.др Александар Поповић, доктор хемијских наука из Београда, за кандидата за председника Републике на изборима расписаним за 2.април 2017.године, на предлог Демократске странке Србије (ДСС).

Кандидатура проф.др Александра Поповића подржана је са 10.030 правно ваљане оверене изјаве бирача.

 Републичка изборна комисија

Републичка изборна комисија је донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника предлагача кандидата за председника Републике у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора и Решење којим се утврђује да Милош Јанић и Никола Тодоровић, дипломирани правници из Београда, постају члан, односно, заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу, као представници Демократске странке Србије (ДСС), предлагача кандидата проф.др Александра Поповића за председника Републике на изборима расписаним за 2.април 2017.године.

У наставку седнице чланови Републичке изборне комисије донели су Допунско решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за председника Републике, расписаним за 2.април 2017.године. На територији Аутономне покрајине Косово и Метохија одређено је 90 бирачких места, а у иностранству, у 32 земље, 53 бирачка места.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

11. март 2017. године

16. седница Републичке изборне комисије

На 16. седници, одржаној 11. марта 2017. године, Републичка изборна комисија је донела Решење којим се проглашава Саша Радуловић, дипломирани инжињер електротехнике из Београда, за кандидата за председника Републике на изборима расписаним за 2. април 2017. године.

Кандидата Сашу Радуловића предложила је Група грађана „Доста је било“, а кандидатура је подржана са 10.579 правно ваљаних оверених изјава бирача.

 Републичка изборна комисија

У наставку седнице, Републичка изборна комисија је донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника предлагача кандидата за председника Републике у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора.

С тим у вези, Републичка изборна комисија донела је и Решење да Иван Нинић, дипломирани  правник из Новог Сада, постаје члан, а Војин Биљић, дипломирани  правник из Београда, постаје заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу, као представници Групе грађана „Доста је било“, предлагача кандидата Саше Радуловића, за председника Републике на изборима расписаним за 2. април 2017. године.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.

11. март 2017. године

15. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 15. седници, одржаној 11. марта 2017. године, донела Закључак којим се налаже НАРОДНОМ СЛОБОДАРСКОМ ПОКРЕТУ, предлагачу кандидата Мирослава Паровића, за председника Републике на изборима расписаним за 2. април 2017. године, да најкасније у року од 48 часова од часа достављања Закључка, отколони недостатак поднетог Предлога кандидата, и то тако што ће Републичкој изборној комисији доставити најмање 154 недостајуће правно ваљане оверене изјаве бирача који подржавају Предлог кандидата.  

У наставку седнице, Републичка изборна комисија одлучивала је о приговору Андрије Јанићијевића из Земуна због повреде изборног права и донела Решење којим се приговор одбацује као неоснован.

Под тачком разно, чланови Републичке изборне комисије, усвојили су Предлог проф. др Весне Ракић Водинелић, чланице Републичке изборне комисије у проширеном саставу, да се приговор Андрије Јанићијевића из Земуна због повреде изборног права проследи Министарству правде и Јавнобележничкој комори.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.

10. март 2017. године

14. седница Републичке изборне комисије

На 14. седници, одржаној 10. марта 2017. године, Републичка изборна комисија је донела Решење којим се проглашава Бошко Обрадовић, професор српског језика и књижевности из Чачка, за кандидата за председника Републике на изборима расписаним за 2. април 2017. године.

Кандидата Бошка Обрадовића предложио је Српски покрет Двери, а кандидатура је подржана са 11.212 правно ваљаних оверених изјава бирача.

 Републичка изборна комисија

Такође, Републичка изборна комисија је донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника предлагача кандидата за председника Републике у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора.

У наставку седнице, Републичка изборна комисија донела је Решење да Огњен Ђурић, дипломирани правник из Београда, постаје члан, а Бојан Бајчета, дипломирани правник из Београда, постаје заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу, као представници Српског покрета Двери, предлагача кандидата Бошка Обрадовића за председника Републике на изборима расписаним за 2. април 2017. године.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.

10. март 2017. године

13. седница Републичке изборне комисије

На 13. седници, одржаној 10. марта 2017. године, Републичка изборна комисија је донела Решење којим се проглашава Вук Јеремић, магистар јавне администрације и међународног развоја из Београда, за кандидата за председника Републике на изборима расписаним за 2. април 2017. године.

Кандидата Вука Јеремића предложила је Група грађана „МОРАМО БОЉЕ“, а кандидатура је подржана са 14.360 правно ваљаних оверених изјава бирача.

 Републичка изборна комисија

Такође, Републичка изборна комисија је донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника предлагача кандидата за председника Републике у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора и   Решење да Весна Ћирић, дипломирани  правник из Ваљева, постаје члан, а Ива Ђинђић Ћосић, дипломирани  правник из Београда, постаје заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу, као представници Групе грађана „МОРАМО БОЉЕ“, предлагача кандидата Вука Јеремића за председника Републике.

Под тачком разно, председник Комисије обавестио је чланове да је Радна група за посматраче размотрила и усвојила пријаву за домаће посматраче за праћење рада органа за спровођење избора за председника Републике расписаних за 2. април 2017. године, коју је поднео Комитет правника за људска права – ЈУКОМ.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.

9. март 2017. године

12. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 12. седници, одржаној 9. марта 2017. године, донела Решење да Бојана Бојић, дипломирани правник из Београда, постаје члан, а Урош Кршић, дипломирани правник из Београда, постаје заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу, као представници Српске радикалне странке, предлагача кандидата др Војислава Шешеља за председника Републике на изборима расписаним за 2. април 2017. године.

У наставку седнице, чланови Републичке изборне комисије донели су Решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за председника Републике, расписаним за 2. април 2017. године. Комисија је установила 8 523 бирачка места за гласање, од тога 8224 у општинама, односно градовима, и 29 бирачких места унутар завода за извршење заводских санкција.

Такође, чланови Републичке изборне комисије донели су Одлуку о утврђивању нумеричког приказа мерила за именовање чланова радних тела Републичке изборне комисије.

Републичка изборна комисија је на седници донела и Одлуку о начину обавештавања Републичке изборне комисије о току гласања на изборима за председника Републике, расписаним за 2. април 2017. године.

Под тачком разно, председник Комисије обавестио је чланове да је Радна група за посматраче размотрила и усвојила пријаву за домаће посматраче за праћење рада органа за спровођење избора за председника Републике расписаних за 2. април 2017. године, које је поднело Удружење Центар за слободне изборе и демократију – ЦЕСИД.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.

6. март 2017. године

11. седница Републичке изборне комисије

На 11. седници, одржаној 6. марта 2017. године, Републичка изборна комисија је донела Решење којим се проглашава др Војислав Шешељ, професор универзитета из Земуна, за кандидата за председника Републике на изборима расписаним за 2. април 2017. године.

Кандидата др Војислава Шешеља предложила је Српска радикална странка, а кандидатура је подржана са 12.976 правно ваљаних оверених изјава бирача.

Такође, Републичка изборна комисија је донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника предлагача кандидата за председника Републике у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора.

У наставку седнице, донета су Правила о раду бирачких одбора за спровођење избора за председника Републике, расписаних за 2. април 2017. године.

Републичка изборна комисија је одлучивала и о приговору Љубомира Грујића из Београда, због неправилности у поступку предлагања кандидата за председника Републике и донела Решење којим се приговор одбацује, као неблаговремен.

 Републичка изборна комисија

Чланови Републичке изборне комисије усвојили су и Извештај о коришћењу и располагању средствима за рад Народне скупштине у делу планираних и извршених расхода за финансирање редовног рада и изборних активности Републичке изборне комисије у 2016. години.

У наставку седнице, Републичка изборна комисија донела је Решење да проф. др Весна Ракић Водинелић, дипломирани  правник из Београда, постаје члан, а Љиљана Бенаћ Шантић, дипломирани  правник из Београда, постаје заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу, као представници Групе грађана „За Србију без страха“, предлагача кандидата Саше Јанковића за председника Републике на изборима расписаним за 2. април 2017. године.

Републичка изборна комисија донела је и Решење да Марина Ђукановић, дипломирани  правник из Београда, постаје члан, а Срђан Васковић, дипломирани  правник из Ниша, постаје заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу, као представници коалиције Александар Вучић - Српска напредна странка, Социјалистичка партија Србије - Ивица Дачић, Социјалдемократска партија Србије - Расим Љајић, Јединствена Србија - Драган Марковић Палма, Партија уједињених пензионера Србије - Милан Кркобабић, Покрет социјалиста - Александар Вулин, Српски покрет обнове - Вук Драшковић, Покрет СНАГА СРБИЈЕ – БК - Богољуб Карић, Савез војвођанских Мађара - Vajdasági Magyar Szövetség - Иштван Пастор, предлагача кандидата Александра Вучића за председника Републике на изборима расписаним за 2. април 2017. године.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.

5. март 2017. године

10. седница Републичке изборне комисије

На 10. седници, одржаној 5. марта 2017.године, Републичка изборна комисија је донела Решење којим се проглашава Саша Јанковић, дипломирани правник из Београда, за кандидата за председника Републике на изборима расписаним за 2.април 2017.године.

Кандидата Сашу Јанковића предложила је Група грађана «За Србију без страха», а кандидатура је подржана са 17.134 правно ваљане оверене изјаве бирача.

Такође, Републичка изборна комисија је донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника предлагача кандидата за председника Републике у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора, као и Одлуку о одређивању координатора Републичке изборне комисије.

У наставку седнице донета су решења о додели мандата члановима националних савета ради попуне упражњених места у Националном савету мађарске националне мањине и Националном савету хрватске националне мањине.

Члан Националног савета мађарске националне мањине Иштван Бачкулин поднео је оставку на место члана савета, те је Републичка изборна комисија мандат доделила Марти Хорват Одри, следећем кандидату са Изборне листе ДЗВМ-ЧОНКА АРОН VMDK-CSONKA ÁRON.

Члан Националног савета хрватске националне мањине Иван Ушумовић поднео је оставку на место члана савета, те је Републичка изборна комисија мандат доделила Верици Ивковић Ивандекић, следећем кандидату са Листе кандидата чији је носилац СЛАВЕН БАЧИЋ.

На крају седнице, председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић обавестио је чланове да су удружењима Грађани на стражи и Центар за истраживање, транспарентност и одговорност (ЦРТА) издата овлашћења да као посматрачи прате рад органа за спровођење избора расписаних за 2. април 2017.године.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.

5. март 2017. године

Девета седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 5. марта, Републичка изборна комисија је донела Решење којим се проглашава Александар Вучић, дипломирани правник из Београда, за кандидата за председника Републике на изборима расписаним за 2.април 2017.године.

 Републичка изборна комисија

Кандидата Александра Вучића предложила је Коалиција Александар Вучић-Српска напредна странка, Социјалистичка партија Србије-Ивица Дачић, Социјалдемократска партија Србије-Расим Љајић, Јединствена Србија-Драган Марковић Палма, Партија уједињених пензионера Србије-Милан Кркобабић, Покрт социјалиста-Александар Вулин, Српски покрет обнове-Вук Драшковић, Покрет СНАГА СРБИЈЕ-БК-Богољуб Карић, Савез војвођанских Мађара- Vajdasági Magyar Szövetség-Иштван Пастор.

Кандидатура је подржана са 56.516 правно ваљаних оверених изјава бирача.

Републичка изборна комисија је у наставку седнице донела и Решење о испуњењу услова за одређивање представника предлагача кандидата за председника Републике у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

2. март 2017. године

Осма седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Осмој седници, одржаној 2. марта 2017. године, донела Упутство за спровођење избора за председника Републике, расписаних за 2. април 2017. године, са обрасцима и Одлуку о обрасцима за подношење предлога кандидата за председника Републике.

Чланови РИК-а усвојили су и Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за председника Републике, расписаних за 2. април 2017. године.

У наставку седнице, РИК је донела Одлуку о допунама Одлуке о образовању радних група Републичке изборне комисије, као и пратеће финансијске одлуке неопходне за спровођење избора за председника Републике, расписаних за 2. април 2017. године.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.

14. фебруар 2017. године

Седма седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Седмој седници, одржаној 14. фебруара 2017. године, донела Одлуку да се Јавно предузеће „Службени гласник“, Београд одреди за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за гласање на изборима за председника Републике, који ће се одржати у 2017. години.

У наставку седнице, Републичка изборна комисија донела је и Одлуку да се гласачки листићи на предстојећим председничким изборима штампају у „резедо“ боји (PANTONE 317 U), док ће контролини лист за проверу исправности гласачке кутије бити штампан у боји „кајсија“ (PANTONE 169 U).

Такође, под трећом тачком дневног реда, утврђен је и текст дописа који ће бити упућен Канцеларији за Косово и Метохију, у вези са спровођењем предстојећих избора за председника Републике на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.

07. фебруар 2017. године

Шеста седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Шестој седници, одржаној 7. фебруара 2017. године, размотрила  oбавештењe председника Националног савета  албанске националне мањине о престанку мандата Агону Ајетију, члану Националног савета албанске националне мањине, услед подношења оставке.

У складу са наведеним обавештењем Републичка изборна комисија је установила да нису испуњени сви неопходни услови за разматрање захтева, те је закључила да је неопходно да подносилац достави употпуњену документацију, након чега ће се ово обавештење разматрати на некој од наредних седница.

Републичка изборна комисија донела је Решење о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету чешке националне мањине Љиљани Стехлик, услед смрти Јозефа Шкорњичког, члана Националног савета чешке националне мањине.

У наставку седнице, донета је Одлука о премештању изборног материјала са избора за народне посланике Народне скупштине, одржаних 24. априла и 4. маја 2016. године.

Такође, Републичка изборна комисија прихватила је захтев Посланичке групе Доста је било Народне скупштине за приступ информацијама од јавног значаја.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.

 Врх стране