МЕНИ

 Избори за народне посланике Народне скупштине -  24. април 2016. године

19. мај 2016. године

Информације о одржаним седницама

Републичка изборна комисија је на 128. седници, одржаној 19. маја усвојила Извештај о спроведеним изборима за народне посланике Народне скупштине. У наставку седнице, Републичка избора комисија одлучила је да усвоји анекс Уговора о ...

12. мај 2016. године

Информације о одржаним седницама

Републичка изборна комисија је на седници одржаној 12. мајa 2016. године донела једногласну Одлуку о додели мадата народних посланика Народне скупштине, у складу са Извештајем о укупним резултатима избора ...

8. мај 2016. године

Информације о одржаним седницама

На 126. седници, одржаној 8. маја 2016. године, чланови Републичке изборне комисије одлучивали су о пристиглим приговорима. Како су приговори Групе грађана „Левица Србије – Борко Стефановић“ и Саве Пилиповића ...

5. мај 2016. године

Информације о одржаним седницама

На 125. седници, одржаној 5. маја 2016. године, чланови Републичке изборне комисије одлучивали су о приговору бирача Драгана Обрадовића из Новог Београда, због неправилности у спровођењу поновљеног гласања ...

 Врх стране