РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                      Обрађено: 01.11.2006. у 13:15
Републичка изборна комисија
Републички завод за статистику

 

Табела 1.
РЕЗУЛТАТИ ИЗЈАШЊАВАЊА
На републичком референдуму ради потврђивања новог Устава Републике Србије
Одржаног 28. и 29. октобра 2006. године

- КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ -

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

1. Гласачка места:

1.1. Број утврђених гласачких места:
8441
1.2. Број и проценат гласачких места на којима је        спроведено гласање:
8441
100.00%
1.3. Број и проценат гласачких места на којима су        општинске комисије поништиле гласање:
0
0.00%

2. Гласачки листићи:

2.1. Број примљених гласачких листића:
6668097
2.2. Број и проценат неупотребљених гласачких листића:
3023763
45.35%

3. Резултати гласања:

3.1. Број уписаних гласача у бирачке спискове:
6639385
3.2. Број и проценат гласача који су гласали:
3645517
54.91 %
3.3. Број и проценат неважећих гласачких листића:
25866
0.71%
3.4. Број и проценат важећих гласачких листића:
3619221
99.28%
3.5. Број и проценат гласачких листића који нису        убачени у кутију:
430
0.01%
3.6. Број гласача који се изјаснио заокруживањем
       одговора "ДА":
3521724

       3.7. а то у процентима од уписаних гласача износи:

53.04%
3.8 Број гласача који се изјаснио заокруживањем       одговора "НЕ":
97497

      3.9. а то у процентима од уписаних гласача износи:

1.47%