МЕНИ

Изборна документа

Закони

 1. Закон о избору председника Републике (незванично пречишћен текст)
 2. Закон о избору народних посланика (незванично пречишћен текст)
 3. Закон о Јединственом бирачком списку (незванично пречишћен текст)
 4. Закон о финансирању политичких активности (незванично пречишћен текст)

Правилници

 1. Правилник о накнади за оверу потписа бирача који подржавају предлог кандидата за председника

Роковник

 1. Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за председника Републике, расписаних за 2. април 2017. године

Упутства

 1. Упутство за спровођење избора за председника Републике, расписаних за 2. април 2017. године
 2. Упутство за спровођење гласања на изборима за председника Републике расписаним за 2. април 2017. године, на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија

Одлуке

 1. Одлука о обрасцима за подношење предлога кандидата за председника Републике
 2. Одлука о одређивању штампарије за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за спровођење избора за председника Републике који ће се одржати у 2017. години
 3. Одлука о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за председника Републике који ће се одржати у 2017. години
 4. Одлука о накнадама и другим трошковима везаним за рад Републичке изборне комисије на спровођењу избора за председника Републике, расписаних за 2. април 2017. године
 5. Одлука о накнадама, материјалним и другим трошковима за спровођење избора за председника Републике, расписаних за 2. април 2017. године
 6. Одлука о одређивању координатора Републичке изборне комисије од 5. марта 2017. године
 7. Одлука о утврђивању нумеричког приказа мерила за именовање чланова радних тела Републичке изборне комисије
 8. Одлука о начину обавештавања Републичке изборне комисије о току гласања на изборима за председника Републике, расписаним за 2. април 2017. године
 9. Одлукa o утврђивању нумеричког приказа мерила за именовање чланова бирачких одбора у сталном саставу
 10. Одлукe о образовању радних тела Републичке изборне комисије, од 15. марта 2017. године (по управним окрузима)
  1. Град Београд
  2. Севернобачки управни округ
  3. Средњoбанатски управни округ
  4. Севернобанатски управни округ
  5. Јужнобанатски управни округ
  6. Западнобачки управни округ
  7. Јужнобачки управни округ
  8. Сремски управни округ
  9. Мачвански управни округ
  10. Колубарски управни округ
  11. Подунавски управни округ
  12. Браничевски управни округ
  13. Шумадијски управни округ
  14. Поморавски управни округ
  15. Борски управни округ
  16. Зајечарски управни округ
  17. Златиборски управни округ
  18. Моравички управни округ
  19. Рашки управни округ
  20. Расински управни округ
  21. Нишавски управни округ
  22. Топлички управни округ
  23. Пиротски управни округ
  24. Јабланички управни округ
  25. Пчињски управни округ

Одлукe о допуни Одлуке о образовању радних тела Републичке изборне комисије (по општинама/градовима)

Одлукe о измени Одлуке о образовању радних тела Републичке изборне комисије (по општинама/градовима)

 1. Одлука o објављивању укупног броја бирача у Републици Србији
 2. Одлука о одређивању координатора Републичке изборне комисије од 16. марта 2017. године
 3. Oдлукa о одређивању времена почетка и завршетка гласања на бирачким местима у иностранству
 4. Oдлукa о облику и изгледу гласачких листића
 5. Одлука о утврђивању нумеричког приказа мерила за именовање чланова бирачких одбора на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија
 6. Одлука о допуни Одлуке о одређивању координатора Републичке изборне комисије, од 24. марта 2017. године
 7. Одлука о утврђивању и објављивању коначног броја бирача у Републици Србији
 8. Одлука о одређивању облика, изгледа, боје и садржине гласачког листића и контролног листа за поновљено гласање на изборима за председника Републике 11. априла 2017. године
 9. Одлука о накнади трошкова спровођења поновљеног гласањa на изборима за председника Републике 11. априла 2017. године
 10. Одлука о одређивању облика, изгледа, боје и садржине гласачког листића и контролног листа за поновљено гласање на изборима за председника Републике 17. априла 2017. године
 11. Одлука о накнади трошкова спровођења поновљеног гласањa на изборима за председника Републике 17. априла 2017. године
 12. Одлука о накнадама за рад на спровођењу гласања на изборима за председника Републике, одржаним 2. априла 2017. године на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА

РЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШЕЊУ КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ

 1. Решење о проглашењу Александра Вучића за кандидата за председника Републике
 2. Решење о проглашењу Саше Јанковића за кандидата за председника Републике
 3. Решење о проглашењу др Војислава Шешеља за кандидата за председника Републике
 4. Решење о проглашењу Вука Јеремића за кандидата за председника Републике
 5. Решење о проглашењу Бошка Обрадовића за кандидата за председника Републике
 6. Решење о проглашењу Саше Радуловића за кандидата за председника Републике
 7. Решење о проглашењу проф. др Александра Поповића за кандидата за председника Републике
 8. Решење о проглашењу Миланa Стаматовићa за кандидата за председника Републике
 9. Решење о проглашењу Мирославa Паровићa за кандидата за председника Републике
 10. Решење о проглашењу Ненадa Чанкa за кандидата за председника Републике
 11. Решење о проглашењу Луке Максимовића за кандидата за председника Републике

РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ ПРОГЛАШЕЊА КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ

 1. Решење о одбијању проглашења Предрага Вучетића за кандидата за председника Републике

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ПРЕДЛАГАЧА КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДНИКА
РЕПУБЛИКЕ У ПРОШИРЕНИ САСТАВ РЕПУБЛИЧКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

 1. Решење о утврђивању представника предлагача Саше Јанковића за председника Републике, у проширени састав Републичке изборне комисије
 2. Решење о утврђивању представника предлагача Александра Вучића за председника Републике, у проширени састав Републичке изборне комисије
 3. Решење о утврђивању представника предлагача др Војислава Шешеља за председника Републике, у проширени састав Републичке изборне комисије
 4. Решење о утврђивању представника предлагача Вука Јеремића за председника Републике, у проширени састав Републичке изборне комисије
 5. Решење о утврђивању представника предлагача Бошка Обрадовића за председника Републике, у проширени састав Републичке изборне комисије
 6. Решење о утврђивању представника предлагача Саше Радуловића за председника Републике, у проширени састав Републичке изборне комисије
 7. Решење о утврђивању представника предлагача проф. др Александра Поповића за председника Републике, у проширени састав Републичке изборне комисије
 8. Решење о утврђивању представника предлагача Милана Стаматовића за председника Републике, у проширени састав Републичке изборне комисије
 9. Решење о утврђивању представника предлагача Мирослава Паровића за председника Републике, у проширени састав Републичке изборне комисије
 10. Решење о утврђивању представника предлагача Ненада Чанка за председника Републике, у проширени састав Републичке изборне комисије
 11. Решење о утврђивању представника предлагача Луке Максимовића за председника Републике, у проширени састав Републичке изборне комисије, од 16. марта 2017. године
 12. Решење о утврђивању представника предлагача Луке Максимовића за председника Републике, у проширени састав Републичке изборне комисије, од 20. марта 2017. године
 13. Решење о изменама Решења о утврђивању представника предлагача Милана Стаматовића за председника Републике, у проширени састав Републичке изборне комисије, од 13. априла 2017. године

РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ, РАСПИСАНИМ ЗА 2. АПРИЛ 2017. ГОДИНЕ

 1. Решење o oдређивању бирачких места за гласање на изборима за председника Републике, расписаним за 2. април 2017. године, од 9. марта 2017. године
 2. Допунско решење o одређивању бирачких места за гласање на изборима за председника Републике, расписаним за 2. април 2017. године, од 12. марта 2017. године
 3. Решење о изменама и допунама решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за председника Републике, расписаним за 2. април 2017. године, од 15. марта 2017. године
 4. Решење о измени Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за председника Републике, расписаним за 2. април 2017. године, од 16. марта 2017. године
 5. Решење о измени Допунског решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за председника Републике, расписаним за 2. април 2017. године, од 16. марта 2017. године
 6. Решење о измени Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за председника Републике, расписаним за 2. април 2017. године, од 17. марта 2017. године
 7. Решење о изменама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за председника Републике, расписаним за 2. април 2017. године, од 20. марта 2017. године
 8. Решење о изменама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за председника Републике, расписаним за 2. април 2017. године, од 22. марта 2017. године
 9. Решење о измени Допунског решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за председника Републике, расписаним за 2. април 2017. године, од 24. марта 2017. године
 10. Решење о измени Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за председника Републике, расписаним за 2. април 2017. године, од 24. марта 2017. године
 11. Решење о изменама Допунског решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за председника републике, расписаним за 2. април 2017. године, од 31. марта 2017. године

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА

РЕШЕЊЕ О ПОНАВЉАЊУ ГЛАСАЊА

ПРАВИЛА

 1. Правила о раду бирачких одбора за спровођење избора за председника Републике, расписаних за 2. април 2017. године

 

 Врх стране