MENI
Naslovna » Arhiva » Informacije o održanim sednicama - 2002

Informacije o održanim sednicama 2002. godine

30. avgust 2002. godine

13. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je trinaestu sednicu 30. avgusta 2002. godine. Predsedavao je Radoslav Baćović, predsednik Komisije.

Usvojen je sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje Predloga kandidata za predsednika Republike koji je podnela Nova Srbija, sa Rešenjem o utvrđivanju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Predloga kandidata za predsednika Republike Srbije u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora i odluka o utvrđivanju lica koja ulaze u prošireni sastav Republičke izborne komisije;
 2. Odluka o naknadi za zakup prostorije određene za biračko mesto;
 3. Razno.

Republička izborna komisija je usvojila sledeće akte:

 • Rešenje o proglašenju Velimira Ilića za kandidata za predsednika Republike Srbije
 • Rešenje o ispunjenju uslova Političke organizacije za demokratske promene NovaSrbija za određivanje predstavnika podnosioca predloga kandidata za predsednika Republike Srbije u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora
 • Rešenje kojim se utvrđuje da Milan Perović, advokat iz Beograda postaje član, a Vladan Ibrahimpašić, advokat iz Beograda, zamenik člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu

29. avgust 2002. godine

12. sednica Republičke izborne komisije

Dvanaesta sednica Republičke izborne komisije održana je 29.avgusta 2002. godine pod predsedništvom Radoslava Baćovića, predsednika Komisije.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Izveštaj Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu o stanju biračkih spiskova po opštinama i o izvršenom nadzoru u smislu člana 23. Zakona o izboru narodnih poslanika;
 2. Utvrđivanje prečišćenog teksta Zaključaka o obavljanju pojedinih izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za predsednika Republike, raspisanih za 29. septembar 2002. godine i Pravila o radu biračkih odbora;
 3. Odluka o dodeli sredstava za izradu izvoda iz biračkih spiskova i obaveštenja o biračkom mestu, datumu i vremenu glasanja za izbore raspisane za 29. septembar 2002. godine;
 4. Razno.

Na sednici su usvojeni sledeći akti:

 • Prečišćenog teksta Zaključaka o obavljanju pojedinih izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za predsednika Republike, raspisanih za 29. septembar 2002. godine

23. avgust 2002. godine

11. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je jedanaestu sednicu 23. avgusta 2002. godine. Predsedavao je Radoslav Baćović, predsednik Komisije.

Usvojen je sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje Predloga kandidata za predsednika Republike koji je podneo Srpski pokret obnove, sa Rešenjem o utvrđivanju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Predloga kandidata za predsednika Republike Srbije u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora i Odluka o utvrđivanju lica koja ulaze u prošireni sastav Republičke izborne komisije;
 2. Razmatranje Predloga rešenja o naknadama za rad u organima za sprovođenje izbora za predsednika Republike;
 3. Razmatranje Predloga zaključka o izmeni Zaključaka o obavljanju pojedinih izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za predsednika Republike, raspisanih za 29. septembar 2002. godine;
 4. Razno:
 • a) razmatranje ponuda za nabavku nevidljivog mastila i UV-lampi;
 • b) odlučivanje o boji kontrolnog listića;
 • v) izveštaj o potrebnom broju glasačkih kutija.

Na sednici su usvojeni sledeći akti:

 • Rešenje o proglašenju Vuka Draškovića za kandidata za predsednika Republike Srbije
 • Rešenje o ispunjenju uslova Srpskog pokreta obnove za određivanje predstavnika podnosioca predloga kandidata za predsednika Republike Srbije u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora
 • Rešenje kojim se utvrđuje da Radomir Živković, advokat iz Beograda postaje član, a Gordana Pualić, advokat iz Beograda, zamenik člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu

19. avgust 2002. godine

10. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je održala desetu sednicu 19. avgusta 2002. godine, pod predsedništvom Radoslava Baćovića, predsednika Komisije.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje Predloga kandidata za predsednika Republike koji je podnela grupa građana " Najbolje za Srbiju- Miroljub Labus", sa Rešenjem o utvrđivanju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Predloga kandidata za predsednika Republike Srbije u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora i Odluka o utvrđivanju lica koja ulaze u prošireni sastav Republičke izborne komisije;
 2. Razmatranje dopisa Zavoda za informatiku i statistiku Gradske uprave Beograd;
 3. Razmatranje Predloga za izmene Zaključka o obavljanju pojedinih izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za predsednika Republike, raspisanih za 29. septembar 2002. godine, koji je podneo Zoran Krasić, član Republičke izborne komisije;
 4. Razmatranje zahteva Srpske radikalne stranke za uvid u jedinstveni birački spisak;
 5. Razmatranje zahteva Ristić Vladimira za omogućavanje prikupljanja potpisa za kandidaturu za predsednika Republike na Kosovu i Metohiji bez prisustva sudskih overitelja;
 6. Razmatranje zahteva za dostavu kopije biračkih spiskova za izbornu jedinicu 28 Priština, koji je podnela Skupština grada Priština;
 7. Razmatranje zahteva Srpske radikalne stranke za oduzimanje službenog ovlašćenja CESID-u;
 8. Razno.

Na sednici su usvojeni sledeći akti:

 • Rešenje o proglašenju Miroljuba Labusa za kandidata za predsednika Republike Srbije
 • Rešenje o ispunjenju uslova Grupe građana "Najbolje sa Srbiju - Miroljub Labus" za određivanje predstavnika podnosioca predloga kandidata za predsednika Republike Srbije u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora
 • Rešenje kojim se utvrđuje da Dragor Hiber, profesor iz Beograda postaje član, a Aleksandar Nikolić, advokat iz Beograda, zamenik člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu

16. avgust 2002. godine

9. sednica Republičke izborne komisije

Deveta sednica Republičke komisije održana je 16. avgusta 2002. godine. Predsedavao je Radoslav Baćović, predsednik Komisije.

Za ovu sednicu usvojen je sledeći dnevni red:

 1. Donošenje odluke o izradi glasačkih kutija;
 2. Informacija o pripremama za sprovođenje izbora (usmeni izveštaj koordinatora za svaki okrug);
 3. Razmatranje mogućnosti sprovođenja izbora u AP Kosovo i Metohija;
 4. Razno;

Na sednici su usvojeni sledeći akti:

 • Odluka o izradi glasačkih kutija

13. avgust 2002. godine

8. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je osmu sednicu 13. avgusta 2002. godine. Predsedavao je Radoslav Baćović, predsednik Komisije.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Određivanje štamparije za štampanje glasačkih listića i izbornog materijala;
 2. Razno;

Na sednici je usvojena sledeća Odluka:

 • Odluka o odrđivanju štamparije za štampanje glasačkih listića za izbor predsednika Republike

12. avgust 2002. godine

7. sednica Republičke izborne komisije

Sedma sednica Republičke izborne komisije održana je 12. jula 2002. godine pod predsedništvom Radoslava Baćovića, predsednika Komisije.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Davanje odgovora Vrhovnom sudu Srbije na žalbu Srpske radikalne stranke;
 2. Razno:
 • a) dogovor u vezi sa pripremanjem saopštenja za štampu,
 • b) informacija o toku priprema za sprovođenje izbora,
 • v) informacija OEBS-a o upućivanju posmatračke misije,
 • g) raspored dežurstava.

10. avgust 2002. godine

6. sednica Republičke izborne komisije

Šesta sednica Republičke izborne komisije održana je 10. avgusta 2002. godine, pod predsedništvom Radoslava Baćovića, predsednika Komisije.

Na sednici je usvojen i razmatran sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje predloga kandidata za predsednika Republike Srbije koji je podnela Stranka srpskog jedinstva, sa Rešenjem o utvrđivanju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Predloga kandidata za predsednika Republike Srbije u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora i Odluka o utvrđivanju lica koja ulaze u prošireni sastav Republičke izborne komisije.
 2. Razmatranje prijave Centra za slobodne izbore i demokratiju za posmatranje rada Republičke izborne komisije.
 3. Prigovor Srpske radikalne stranke zbog nepravilnosti u postupku predlaganja kandidata Miroljuba Labusa za predsednika Republike Srbije.
 4. Razmatranje predloga Dragonjuba Tomaševića, člana Komisije za stavljanje van snage Mišljenja Republičke izborne komisije povodom zahteva Socijalističke partije.
 5. Odluka o nabavci mobilnih telefona
 6. Informacija o mogućnostima korišćenja WEB sajta Narodne skupštine Republike Srbije.
 7. Razno.

Republička izborna komisija donela je sledeće odluke: 

 • Rešenje o proglašenju Borislava Pelevića za kandidata za predsednika Republike Srbije
 • Rešenje o ispunjenju uslova Stranke srpskog jedinstva za određivanje predstavnika podnosioca predloga kandidata za predsednika Republike Srbije u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora
 • Rešenje kojim se utvrđuje da Danica Mitrović. diplomirani pravnik iz Novog Beograda postaje član, a Savo Vladičić diplomirani pravnik iz Beograda, zamenik člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu
 • Rešenje o odbacivanju Prigovora Srpske radikalne stranke

6. avgust 2002. godine

5. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je petu sednicu 6. avgusta 2002. godine. Senicom je predsedavao Radoslav Baćović, predsednik Komisije.

Razmatran je sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje predloga OEBS-a i Koordinacionog tela Savezne Vlade i Vlade Republike Srbije z aopštine Preševo, Bujanovac i Medveđu, da Republička izborna komisija direktno učestvuje u pripremi lokalnih izbora u Bujanovcu,
 2. Davanje mišljenja SPS-u o uslovima za podnošenje kandidature,
 3. Razno

3. avgust 2002. godine

4. sednica Republičke izborne komisije

Četvrta sednica Republičke izborne komisije održana 3. avgusta 2002. godine, pod predsedništvom predsednika Komisije Radoslava Baćovića.

Komisija je usvojila sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje Obaveštenja Srpske radikalne stranke o predlogu za člana i zamenika člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu.
 2. Razno

Republička izborna komisija donela je sledeću odluku:

 • Rešenje kojim se utvrđuje da dr Zoran Krasić, diplomirani pravnik iz Beograda postaje član, a Vjerica Radeta, diplomirani pravnik iz Zemuna, zamenik člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu

3. avgust 2002. godine

3. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je treću sednicu 3. avgusta 2002. godine.  Sednicom je predsedavao predsednika Komisije Radoslav Baćović. Na sednici je usvojen sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje Predloga kandidata za predsednika Republike koji je podnela Srpska radikalna stranka
 2. Razno.

Republička izborna komisija donela je sledeće odluke:

 • Rešenje o proglašenju dr Vojislava Šešelja za kandidata za predsednika Republike Srbije
 • Rešenje o ispunjenju uslova Srpske radikalne stranke za određivanje predstavnika podnosioca predloga kandidata za predsednika Republike Srbije u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora

23. jul 2002. godine

2. sednica Republičke izborne komisije

Druga sednica Republičke izborne komisije održana je 23. jula 2002. godine.  Predsedavao je zamenik predsednika Komisije Rade Terzić.

Pored članova i zamenika članova Komisije, sednici su prisustvovali sekretar Narodne skupštine Anđelka Dimitrijević  i direktor Gradskog zavoda za statistiku Bogomir Stojčić.

Komisija je usvojila sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje Uputstva o sprovođenju Zakona o izboru predsednika Republike Srbije i Zakona o izboru narodnih poslanika sa obrascima za sprovođenje pojedinih izbornih radnji,
 2. Razmatranje Pravila o radu biračkih odbora,
 3. Razmatranje Rokova za obavljanje izbornih radnji u postupku izbora predsednika Republike Srbije koji su raspisani za 29. septembar 2002. godine,
 4. Razmatranje Zaključaka o obavljanju pojedinih izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za predsednika Republike Srbije u 2002. godine,
 5. Dogovor o rasporedu zaduženja članova i zamenika članova Komisije i određivanju dežurstava,
 6. Obrazovanje podgrupa za kontakt sa Ministarstvom pravde i Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i podgrupe za prikupljanje ponuda za određivanje papira za štampanje glasačkih listića i ponuda za štampanje izbornog materijala,
 7. Razmatranje kandidature za predsednika Republike Srbije Milojković Najdana, zvanog Supermen,
 8. Razno

Republička izborna komisija donela je sledeće odluke:

 • Uputstvo o sprovođenju Zakona o izboru predsednika RepublikeSrbije
 • Pravila o radu biračkih odbora
 • Rokovi za obavljanje izbornih radnji na postupku izbora predsednika Republike Srbije
 • Zaključci o obavljanju pojedinih izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora predsednika Republike Srbije
 • Raspored članova i zamenika članova RIK za obavljanje pojedinih izbornih radnji u sprovođenju izbora za predsednika Republike Srbije
 • Posebna zaduženja članova i zamenika članova Republičke izborne komisije

12. jun 2002. godine

1. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija  održala je Prvu sednicu  12. juna 2002. godine. Sednicom je predsedavao predsednik Komisije Radoslav Baćović.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Dogovor o radu,
 2. Izveštaj o izboru narodnih poslanika radi popune  upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije,
 3. Izveštaj o finansijskim sredstvima,
 4. Razmatranje zahteva Dragana Maršićanina, DOS-a, Đorđa Mamule, Opštinske izborne komisije Leskovca i Administrativnog odbora,
 5. Razno.

Strana 32 1

 Vrh strane