MENI
Naslovna » Arhiva » Informacije o održanim sednicama - 2007

Informacije o održanim sednicama 2007. godine

28. januar 2007. godine

135. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je Sto trideset petu sednicu 28. januara. Predsedavao je Mihailo Rulić, predsednik Komisije.

Na sednici su razmotreni prigovori podnosilaca izbornih lista "Srpska radikalna stranka - dr Vojislav Šešelj" i " Koalicija Mađarska sloga - Andraš Agošton - dr Pal Šandor" na Izveštaj Republičke izborne komisije o rezultatima izbora za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, održanih 21. januara. Prigovori nisu prihvaćeni.

Članovi Komisije upoznali su se sa Izveštajem Međunarodne misije za posmatranje izbora, koja predstavlja zajednički poduhvat OEBS-a, Parlamentarne skupštine Saveta Evrope i Parlamentarne skupštine NATO-a, o sprovedenim parlamentarnim izborima u Srbiji. U Izveštaju je ocenjeno da su izbori bili slobodni i pravedni, kao i da su obezbedili građanima Srbije istinsku mogućnost da se slobodno opredele za jednu iz niza političkih platformi. Rad Republičke izborne komisije, kako se navodi u Izveštaju, obavljen je na otvoren i transparentan način.

25. januar 2007. godine

134. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je, na sednici održanoj 25. januara, odmah po završetku prethodne sednice, utvrdila konačne rezultate izbora za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, održanih 21. januara 2007. godine i odlučila da ih objavi u Službenom glasniku Republike Srbije.

Sednici Komisije je predsedavao predsednik Mihailo Rulić

25. januar 2007. godine

133. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je, na sednici od 25. januara, kojoj je predsedavao predsednik Mihailo Rulić, razmatrala dva prigovora na rešenja Komisije doneta 24. januara.

Komisija je odbacila kao neblagovremen prigovor podnosioca Izborne liste Koalicija Mađarska sloga-Andraš Agošton-dr Pal Šandor na Rešenje Republičke izborne komisije o poništavanju izbora na određenim biračkim mestima za izbor narodnih poslanika u Narodnu skupštinu.

U nastavku rada, Komisija je usvojila prigovor podnosioca Izborne liste Demokratska stranka Srbije- Nova Srbija- dr Vojislav Koštunica na Rešenje Republičke izborne komisije o poništenju izbora na određenim biračkim mestima za izbor narodnih poslanika u Narodnu skupštinu, u kome je izneto da je rešenje koje se osporava doneto po službenoj dužnosti od strane RIK-a, a ne u postupku zaštite izbornog prava po prigovorima ovlašćenih lica.

23. i 24. januar 2007. godine

132. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija razmotrila je na 132. sednici prigovore koje podneli građani, izborne liste i stranke. Prigovori su se odnosili na rad biračkih odbora, regularnost toka glasanja na pojedinim biračkim mestima i druge nepravilnosti i propuste u izbornom procesu.

Komisija je odbacila veći broj prispelih prigovora. Sednici Komisije, koja je održana 23. i 24. januara, predsedavao je predsednik Mihailo Rulić.

Republička izborna komisija donela je Rešenje o poništavanju izbora na određenim biračkim mestima za izbor narodnih poslanika u Narodnu skupštinu Republike Srbije. Izbori su, zbog uočenih nepravilnosti, poništeni na 14 biračkih mesta u opštinama Knjaževac, Vršac, Šabac, Senta, Lipljan, Ruma, Palilula, Boljevac, Gadžin Han, Čajetina, Barajevo, Preševo i Bujanovac.

Komisija nije donela odluku da se na ovim biračkim mestima ponovi glasanje.

23. januar 2007. godine

131. sednica Republičke izborne komisije

Na Sto trideset prvoj sednici, održanoj 23. januara, Republička izborna komisija je razmotrila i usvojila dva prigovora.

Prigovori se odnose na nepravilnosti u sastavu biračkog odbora na biračkom mestu 22 u opštini Šabac i biračkom mestu 15 u opštini Senta.

22. i 23.januar 2007. godine

130. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija razmatrala je na 130. sednici prigovore koje su podneli građani, izborne liste i stranke. Sednici Komisije, koja je održana 22. i 23. januara, predsedavao je predsednik Mihailo Rulić.

Republičkoj izbornoj komisiji dostavljeno je oko 70 prigovora na regularnost izbora na pojedinim biračkim mestima, iako prema rečima predsednika Komisije, nije bilo bitnijih nepravilnosti u sprovođenju izbornog postupka.

Komisija je razmotrila i odbacila većinu prispelih prigovora.Usvojen je prigovor na biračko mesto 39 - Vojvodinci u opštini Vršac. Usvojena su i dva prigovora sa biračkih mesta u opštini Lipljan.

19. januar 2007. godine

128. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je, na sednici od 19. januara, donela Odluku kojom je utvrđeno da je konačan broj birača u Srbiji 6.653.851, a Odluka o utvrđivanju konačnog broja birača u Republici Srbije objavljuje se u "Službenom glasniku".

Komisija je takođe donela Rešenje o izmenama i dopunama rešenja o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za narodne poslove Narodne skupštine Republike Srbije i Odluku o dopuni Odluke o naknadama za rad u organima za sprovođenje izbora za narodne poslanike raspisanih za 21. januar 2007. godine.

Sednici Komisije je predsedavao predsednik Mihailo Rulić.

15. januar 2007. godine

126. sednica Republičke izborne komisije

Na Sto dvadeset šestoj sednici, koja je održana 15. januara, Republička izborna komisija je razmotrila i usvojila predloge za izmenu rešenja o obrazovanju biračkih odbora u stalnom sastavu za sprovođenje izbora za narodne poslanike u 22 opštine u Republici Srbiji. Političke stranke, koje učestvuju na parlamentarnim izborima 21. januara, podnele su do ponoći RIK-u svoje predloge za članove i njihove zamenike u proširenom sastavu.

Komisija je donela Rešenje kojim se utvrđuje da Dragan Ristić postaje član Republičke izborne komisije u proširenom sastavu, kao predstavnik podnosioca Izborne liste broj 20. Romska partija - Šajn Srđan.

Na ovoj sednici Komisija donela je Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za narodne poslanike, kojim se menja naziv i adresa biračkog mesta u Vićenci. Umesto u prostorijama Srpske pravoslavne crkve, glasanje u ovom italijanskom gradu biće organizovano na adresi: Contra, Pedemuro San Biagio 82.

Republička izborna komisija odbila je prigovor podnosioca izborne liste Radnici i seljaci Ustani Srbijo na Rešenje RIK-a o utvđivanju Zbirne izborne liste za izbore za narodne poslanike raspisane za 21. januar. Prigovor je odbačen kao neblagovremen, jer nije podnet u propisanom roku od 24 časa. Zbirna izborna lista proglašena je 10. januara, a prigovor je podnet 15. januara.

Sednici Komisije predsedavao je predsednik Mihailo Rulić.

13. januar 2007. godine

125. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na Sto dvadeset petoj sednici donela više odluka kojima je domaćim i stranim posmatračima odobrila praćenje rada organa za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, koji su raspisani za 21. januar 2007. godine. Sednici Komisije, koja je održana 13. januara, predsedavao je Mihailo Rulić.

Domaćim i stranim posmatračima biće izdate identifikacione kartice, koje su oni dužni da nose na vidnom mestu. RIK, radna tela i birački odbori dužni su da posmatračima omoguće nesmetano praćenje izbornih radnji, a posmatrači da postupaju u skladu sa pravilima o održavanju reda na biračkom mestu.

Republička izborna komisija odobrila je praćenje izbora posmatračima koje je prijavila Kancelarija posmatračke misije Evropske unije u Beogradu. Odobreno je praćenje izbora i posmatračima iz Zajednice nezavisnih država, kao i posmatračima Državne dume Federalne skupštine Ruske federacije.

Ambasadama Sjedinjenih američkih država, Velike Britanije i Slovačke Republike u Beogradu takođe je odobreno praćenje rada organa za sprovođenje izbora.

Na zahtev Centra za slobodne izbore i demokratiju (CESID), RIK je odobrio da 3792 posmatrača prate parlamentarne izbore, na teritorijama opština koje su navedene u njegovoj prijavi.

Pored toga, praćenje predstojećih izbora odobreno je udruženju "Inicijativa mladih za ljudska prava", Demokratskoj partiji Rusije, građanskoj asocijaciji EDUCATION Plus iz Makedonije, nevladinoj organizaciji "Odbor glasača Ukrajine", kao i Nacionalnom demokratskom institutu (NDI), u SAD, čiji će jedan posmatrač pratiti izbore u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Srbije - ambasadi Srbije u Vašingtonu.

Na ovoj sednici, članovi Republičke izborne komisije razmotrili su i odbili su nekoliko prigovora koje je Srpska radikalna stranka podnela na rešenja Republičke izborne komisije o obrazovanju biračkih odbora u stalnom sastavu u opštinama Bač, Titel i Lebane, kao i prigovor Socijalističke partije Srbije na obrazovenje biračkog odbora u opštini Lebane.

Komisija je odbacila dva prigovora na Rešenje Republičke izborne komisije o utvrđivanju zbirne izborne liste za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine Srbije, raspisane za 21. januar 2007. godine, koja su joj uputili Srpska radikalna stranka i Tomislav Nikolić, iz Novog Beograda.

Razmotreno je i usvojeno više predloga za izmenu rešenja o obrazovanju biračkih odbora u stalnom sastavu. Takođe su doneta i rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima, a izmenjeno je i Rešenje o obrazovanju radnog tela RIK-a u opštini Lebane.

11. januar 2007. godine

124. sednica Republičke izborne komisije

Na Sto dvadeset četvrtoj sednici, održanoj 11. januara, članovi Republičke izborne komisije obavešteni su o štampanju glasačkih listića za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, raspisane za 21. januar.

Prilikom redovne kontrole štampanja izbornog materijala, uočena je tehnička greška na glasačkom listiću koji se štampa na srpskom jeziku. Listići odštampani sa greškom su isečeni i zapečaćeni, a na sednici je odlučeno da se oni potpuno unište u prisustvu Komisije za štampanje izbornog materijala i predstavnika podnosilaca izbornih lista.

10. januar 2007. godine

123. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je, na Sto dvadeset trećoj sednici, održanoj 10. januara, imenovala Miliju Tešića za člana, a Zorana Dizdarevića za zamenika člana Komisije u proširenom sastavu, kao predstavnike Socijaldemokratije, podnosioca Izborne liste broj 18.

Kao neosnovan je odbijen prigovor podnosioca izborne liste "Radnici i seljaci Ustani Srbijo" na Rešenje Republičke izborne komisije, kojim je odbijeno proglašenje navedene izborne liste.

Na sednici je usvojeno Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju radnog tela Republičke izborne komisije u opštini Zvezdara i Rešenje o izmenama Rešenja o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije.

Komisija je donela Odluku o načinu obaveštavanja birača koji borave u Crnoj Gori o vremenu i mestu održavanja izbora. Dostavu dopisnica sa obaveštnjem o danu i vremenu održavanja izbora za narodne poslanike, brojem i adresom biračkog mesta na kome birač može da glasa i brojem pod kojim je uveden u poseban izvod iz biračkog spiska biračima u Crnoj Gori vršiće Republička izborna komisija.

Na istoj sednici, Republička izborna komisija je odredila vreme početka i završetka glasanja za svako biračko mesto određeno u inostranstvu i utvrdila Zbirnu izbornu listu za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije sa dvadeset izbornih lista, po redosledu njihovog proglašavanja.

Rešenjem Republičke izborne komisije, obrazovani su birački odbori u stalnom sastavu.

10. januar 2007. godine

122. sednica Republičke izborne komisije

Na sednici održanoj 10. januara prepodne, Republička izborna komisija je razmatrala dopise Opštinskog odbora Srpske radikalne stranke u Prokuplju, opštinskih odbora stranke G17 plus, Demokratske stranke Srbije i Socijalističke partije Srbije u Lebanu, Opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije u Prokuplju i Opštinskog odbora Demokratske stranke u Lipljanu u vezi sa predlogom sastava biračkih odbora u stalnom sastavu u opštinama Prokuplje, Lebane i Lipljan.

Komisija je donela odluku kojom se odobrava posmatračima Romskog centra za strategiju, razvoj i demokratiju praćenje rada organa za sprovođenje izbora za narodne poslanike na teritoriji opštine Lazarevac.

Sednici Komisije je predsedavao predsednik Mihailo Rulić.

8. januar 2007. godine

121. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija objavila je, na sednici održanoj 8. januara, da će na parlamentarnim izborima u Republici Srbiji, zakazanim za 21. januar, pravo glasa imati 6 652 105 birača, koji će moći da glasaju na 8 462 biračka mesta.

Komisija je, takođe, objavila da će pravo glasa u inostranstvu moći da ostvari 31 370 birača u 34 zemlje, na 58 biračkih mesta. Pored toga, u zavodima za izvršenje zavodskih sankcija biračko pravo moći će da ostvari 7 082 birača, na 20 biračkih mesta.

Upis birača na osnovu odluke nadležnog suda moguć je do 18. januara, a konačan broj birača biće objavljen najkasnije 19. januara u ponoć.

Na ovoj sednici, Komisija je donela Rešenje o utvrđivanju broja glasačkih listića za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine Srbije, prema kojem se za sva biračka mesta utvrđuje 6 652 105 glasačkih listića. Takođe je utvrđen rezervni broj glasačkih listića u broju od 0,5 odsto od utvrđenog broja, kao i da se oni čuvaju u RIK-u.

Komisija je razmotrila i Izbornu listu koju je 5. januara podnela Politička organizacija "Volja naroda".Pošto podnosilac ove izborne liste nije u celini otklonio nedostatke, odnosno nije postupio po Zaključku Republičke izborne komisije od 6. januara, članovi Komisije doneli su Rešenje kojim se odbija njeno proglašenje.

Na sednici je ponovo razmotrena i Izborna lista za izbor narodnih poslanika "Radnici i seljaci Ustani Srbijo", koju je 5. januara podnela Politička organizacija Radnički otpor i Grupa građana Ustani Srbijo. Republička izborna komisija donela je Rešenje kojim se odbija proglašenje ove izborne liste, sa dopunom od 8. januara, uz obrazloženje da nedostaci Izborne liste nisu otklonjeni u predviđenom roku.

Rešenjem Komisije utvrđeno je da Snežana Batinić postaje član, a David Lošonc zamenik člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu, kao predstavnici podnosioca Izborne liste broj 19. "Koalicija Mađarska sloga - Andraš Agošton - dr Pal Šandor."

Sednici Komisije predsedavao je Mihailo Rulić.

8. januar 2007. godine

120. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je , na sednici održanoj 8. januara u 13 časova, razmatrala prispele prigovore na rešenja Komisije o proglašenju izbornih lista broj 19. "Koalicija Mađarska sloga-Andraš Agošton - dr Pal Šandor" i 20. "Romska partija Šajn Srđan".

Komisija je odbila, kao neosnovane, prigovore Srpske radikalne stranke i Tomislava Nikolića iz Novog Beograda, kao i prigovor Ivana Isakova iz Zrenjanina, na Rešenje o proglašenju Izborne liste broj 19. "Koalicija Mađarska sloga-Andraš Agošton-dr Pal Šandor".

Komisija je, takođe, kao neosnovane, odbila prigovore Srpske radikalne stranke i Tomislava Nikolića iz Novog Beograda na Rešenje o proglašenju Izborne liste broj 20. "Romska partija Šajn Srđan".

Sednici Komisije predsedavao je predsednik Mihailo Rulić.

6. januar 2007. godine

119. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na Sto devetnaestoj sednici, održanoj 6. januara, razmotrila Izbornu listu za izbor narodnih poslanika pod nazivom "RADNICI I SELJACI USTANI SRBIJO", koju je 5. januara podnela Politička organizacija Radnički otpor i Grupa građana Ustani Srbijo.

Pošto je utvrđeno da postoje nedostaci koji su smetnja proglašenju Izborne liste, Komisija je donela Zaključak kojim se nalaže podnosiocu Izborne liste da najdocnije u roku od 48 časova od časa dostavljanja ovog zaključka otkloni navedene nedostatke.

Komisija je razmotrila i Izbornu listu za izbor narodnih poslanika, koju je 5. januara podnela Politička organizacija "Volja naroda". Utvrđeno je da postoje nedostaci u dokumentaciji dostavljenoj uz Izbornu listu, koji predstavljaju smetnju za proglašenje Izborne liste, pa je Komisija donela Zaključak kojim se nalaže podnosiocu Izborne liste da najdocnije u roku od 48 časova od časa dostavljanja ovog zaključka otkloni nedostatke.

Republička izborna komisija je na ovoj sednici proglasila Izbornu listu broj 19. "KOALICIJA MAĐARSKA SLOGA - ANDRAŠ AGOŠTON - DR PAL ŠANDOR". Ovu Izbornu listu podnela je 5. januara Koalicija političkih stranaka: Demokratska stranka vojvođanskih Mađara i Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara, a Komisija je utvrdila da je listu sa pravno valjanim izjavama podržalo 4.104 birača.

Komisija je utvrdila da podnosilac Izborne liste broj 19, u skladu sa Zakonom o izboru narodnih poslanika, ima položaj koalicije političkih stranaka nacionalne manjine.

Komisija je donela Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca ove Izborne liste u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora.

Republička izborna komisija je, takođe, proglasila Izbornu listu broj 20. "ROMSKA PARTIJA - ŠAJN SRĐAN". Izbornu listu, koju je sa pravno valjanim izjavama podržalo 3.692 birača, podnela je 5. januara Romska partija.

Komisija je utvrdila da podnosilac ove Izborne liste, u skladu sa Zakonom o izboru narodnih poslanika, ima položaj političke stranke nacionalne manjine.

Komisija je donela Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Izborne liste broj 20. u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora.

Sednici Komisije je predsedavao predsednik Mihailo Rulić.

5. januar 2007. godine

117. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je, na sednici održanoj 4. januara, proglasila Izbornu listu broj 17. "KOALICIJA ALBANACA PREŠEVSKE DOLINE". Ovu Izbornu listu podnela je 3. januara Koalicija političkih stranaka: "Partija za demokratsko delovanje" i "Demokratska unija doline", a Komisija je utvrdila da je listu pravno valjanim izjavama podržalo 3.145 birača.

Komisija je utvrdila da podnosilac Izborne liste broj 17, u skladu sa Zakonom o izboru narodnih poslanika i Uputstvom RIK-a, ima položaj koalicije političkih stranaka nacionalne manjine.

Komisija je donela Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca ove Izborne liste u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora.

Republička izborna komisija je razmatrala Izbornu listu kandidata za narodne poslanike u Narodnoj skupštini pod nazivom SOCIJALDEMOKRATIJA-NENAD VUKASOVIĆ, koju je, 3. januara, podnela politička stranka Socijaldemokratija.

Komisija je donela Zaključak kojim se nalaže podnosiocu Izborne liste kandidata za narodne poslanike u Narodnoj skupštini "SOCIJALDEMOKRATIJA-NENAD VUKASOVIĆ" da najkasnije u roku od 48 časova od prijema ovog Zaključka otkloni nedostatke liste.

Sednici Komisije je predsedavao predsednik Mihailo Rulić.

4. januar 2007. godine

118. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je, na Sto osamnaestoj sednici, održanoj 5. januara, donela rešenja o izmeni rešenja o obrazovanju radnih tela u opštinama Bač, Bačka Palanka, Valjevo, Vladičin Han, Stara Pazova i Titel.

Rešenjem Komisije utvrđeno je da Faruš Isljami postaje član, a Behlul Selimi zamenik člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu, na predlog podnosioca Izborne liste broj 17, "KOALICIJE ALBANACA PREŠEVSKE DOLINE".

Komisija je usvojila Rešenje kojim se proglašava Izborna lista broj 18. pod nazivom "SOCIJALDEMOKRATIJA - NENAD VUKASOVIĆ".

Na sednici su razmotrena i odbijena kao neosnovana dva prigovora na Rešenje o proglašenju Izborne liste broj 17.

Strana 32 1

 Vrh strane