BIRAČKI SPISKOVI ZA OPŠTINE

Opština
ADA
ADA - mađarski jezik

BAČKA PALANKA

SUBOTICA
Subotica - mađarski jezik
Subotica - hrvatski jezik