Провера извода из бирачког списка

Сваки бирач има право да након одржавања локалних избора затражи информацију о томе да ли је у изводу из бирачког списка евидентирано да је гласао на локалним изборима као и право на увид у извод из бирачког списка.

КАКО ОСТВАРУЈЕТЕ ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЈУ?

Право на информацију остварујете подношењем захтева изборној комисији према седишту бирачког места на којем сте уписани у извод из бирачког списка, односно на којем сте гласали.

КАКО ПОДНОСИТЕ ЗАХТЕВ?

  1. Попуњавањем електронског захтева
--> ; ;
  1. Предајом на писарници надлежне изборне комисије или путем поште
  • Захтев да добијање информације или увид подносите изборној комисији према седишту бирачког места на којем сте уписани у извод из бирачког списка, односно на којем сте гласали.

Захтев подносите предајом на писарници изборне комисије или путем поште, на прописаном обрасцу уз који обавезно прилажете очитану личну карту, односно фотокопију личне карте или фотокопију пасоша.

Адресар локалних изборних комисија можете наћи овде.