Провера извода из бирачког списка

Сваки бирач има право да, после гласања на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 21. јун 2020. године, Републичкој изборној комисији поднесе захтев:

  1. за добијање информације о томе да ли је у изводу из бирачког списка евидентиран да је гласао или не, на обрасцу који можете преузети ОВДЕ или попуњавањем електронског захтева;
  2. за непосредан увид у извод из бирачког списка у циљу провере да ли је у изводу из бирачког списка евидентиран да је на изборима гласао или не, на обрасцу који можете преузети ОВДЕ или попуњавањем електронског захтева.

Попуњени образац захтева можете поднети на следеће начине:

  • поштом на адресу: Републичка изборна комисија, Београд, Улица краља Милана 14;
  • непосредном предајом Писарници Народне скупштине у Улици краља Милана 14.

НАПОМЕНА: Уз Захтев се обавезно прилаже очитана лична карта, односно фотокопија личне карте подносиоца Захтева.

--> ; ;