Провера извода из бирачког списка

Сваки бирач има право да, после гласања Републичкој изборној комисији поднесе захтев:

  1. За добијање информације о томе да ли је у изводу из бирачког списка евидентиран да је на парламентарним/председничким/локалним изборима гласао или не, на обрасцу који можете преузети ОВДЕ или попуњавањем електронског захтева;
  2. За увид у извод из бирачког списка за гласање на парламентарним/председничким/локалним изборима у циљу провере да ли је у изводу из бирачког списка евидентиран да је на републичком референдуму гласао или не, на обрасцу који можете преузети ОВДЕ или попуњавањем електронског захтева.

Попуњени образац захтева можете поднети на следеће начине:

  • поштом на адресу: Републичка изборна комисија, Београд, Улица краља Милана 14;
  • непосредном предајом Писарници Народне скупштине у Улици краља Милана 14.

НАПОМЕНА: Уз Захтев се обавезно прилаже очитана лична карта, односно фотокопија личне карте подносиоца Захтева.

--> ; ;