Провера извода из бирачког списка

Сваки бирач има право да након одржавања избора затражи информацију о томе да ли је у изводу из бирачког списка евидентирано да је гласао на изборима као и право на увид у извод из бирачког списка.

КАКО ОСТВАРУЈЕТЕ ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЈУ?

Право на информацију остварујете подношењем захтева локалној изборној комисији према седишту бирачког места на којем сте уписани у извод из бирачког списка, односно на којем сте гласали.

Уколико сте гласали у иностранству захтев подносите Републичкој изборној комисији.

КАКО ПОДНОСИТЕ ЗАХТЕВ?

  1. Попуњавањем електронског захтева
--> ; ;
  1. Предајом на писарници надлежне изборне комисије или путем поште
  • Захтев да добијање информације или увид подносите локалној изборној комисији према седишту бирачког места на којем сте уписани у извод из бирачког списка, односно на којем сте гласали.

Захтев подносите предајом на писарници локалне изборне комисије или путем поште, на прописаном обрасцу уз који обавезно прилажете очитану личну карту, односно фотокопију личне карте или фотокопију пасоша.

Адресар локалних изборних комисија можете наћи овде.

  • Захтев да добијање информације или увид подносите Републичкој изборној комисији уколико сте гласали у иностранству према седишту бирачког места на којем сте уписани у извод из бирачког списка, односно на којем сте гласали.

Захтев подносите предајом на писарници Републичке изборне комисије или путем поште, на прописаном обрасцу уз који обавезно прилажете очитану личну карту, односно фотокопију личне карте или фотокопију пасоша.

Адреса Републичке изборне комисије: Београд, Улица Краља Милана 14.

 

Обрасце за подношење захтева можете преузети овде: