Регистар приговора

Филтер

Ред. бр. Број предмета Датум и време пријема Име/Назив подносиоца Надлежна изборна комисија Одлука по приговору/захтеву Датум објављивања решења по приговору/захтеву Жалба Више
Нема података

* Приговор/захтев се односи на више избора

Извези податке у excel