Lokalni referendumi 2022

Filter

Br. Opština Savet nacionalnih manjina Rešenje Naziv dokumenta Donosilac dokumenta Broj kandidata Datum, vreme objavljivanja Dokument
Nema podataka