Registar prigovora

Filter

Red. br. Broj predmeta Datum i vreme prijema Ime/Naziv podnosioca Nadležna izborna komisija Odluka po prigovoru/zahtevu Datum objavljivanja rešenja po prigovoru/zahtevu Žalba Više
Nema podataka

* Prigovor/zahtev se odnosi na više izbora

Izvezi podatke u excel