Pristupačnost biračkih mesta

Republička izborna komisija je posvetila posebnu pažnju poboljšavanju pristupačnosti biračkih mesta i još većem uključivanju osoba sa invaliditetom u izborni proces.

Protokolom o saradnji sa Centrom za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije i Republičke izborne komisije, potpisanim 6. decembra 2019. godine, dogovorena je sveobuhvatna saradnja sa Centrom, a veliki značaj je posvećen obezbeđivanju lakše dostupnosti izbornim mestima, što je jedan od preduslova za samostalno i ravnopravno učestvovanje na izborima osobama sa invaliditetom i drugim licima koja se otežano kreću.

Na osnovu Odluke Republičke izborne komisije o proceni pristupačnosti biračkih mesta u Republici Srbiji, opštinske/gradske uprave, odnosno uprave gradskih opština grada Beograda, obrazovale su timove za procenu pristupačnosti biračkih mesta koji su prikupili podatke o pristupačnosti biračkih mesta, odnosno objekata u kojima se biračka mesta nalaze, izvršili analizu prikupljenih podataka i utvrdili mere za unapređenje.

Cilj procene pristupačnosti je poboljšanje uslova pod kojima birači ostvaruju svoje izborno pravo na biračkim mestima, sa posebnim osvrtom na unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u izbornom postupku.

Procena pristupačnosti vrši se na svake dve godine i obavlja se uz pomoć Upitnika za procenu pristupačnosti.

922 članova radnih timova za procenu pristupačnosti, u čiji rad je bilo uključeno i 140 predstavnika udruženja osoba sa invaliditetom su procenjivali pristupačnost biračkih mesta i njihove izveštaje možete naći u nastavku strane.

Odluka o proceni pristupačnosti biračkih mesta u Republici Srbiji

         - upitnik za procenu pristupačnosti biračkih mesta

 

Vodič za procenu pristupačnosti biračkih mesta