Provera izvoda iz biračkog spiska

Svaki birač ima pravo da nakon održavanja izbora zatraži informaciju o tome da li je u izvodu iz biračkog spiska evidentirano da je glasao na izborima kao i pravo na uvid u izvod iz biračkog spiska.

KAKO OSTVARUJETE PRAVO NA INFORMACIJU?

Pravo na informaciju ostvarujete podnošenjem zahteva lokalnoj izbornoj komisiji prema sedištu biračkog mesta na kojem ste upisani u izvod iz biračkog spiska, odnosno na kojem ste glasali.

Ukoliko ste glasali u inostranstvu zahtev podnosite Republičkoj izbornoj komisiji.

KAKO PODNOSITE ZAHTEV?

  1. Popunjavanjem elektronskog zahteva
--> ; ;
  1. Predajom na pisarnici nadležne izborne komisije ili putem pošte
  • Zahtev da dobijanje informacije ili uvid podnosite lokalnoj izbornoj komisiji prema sedištu biračkog mesta na kojem ste upisani u izvod iz biračkog spiska, odnosno na kojem ste glasali.

Zahtev podnosite predajom na pisarnici lokalne izborne komisije ili putem pošte, na propisanom obrascu uz koji obavezno prilažete očitanu ličnu kartu, odnosno fotokopiju lične karte ili fotokopiju pasoša.

Adresar lokalnih izbornih komisija možete naći ovde.

  • Zahtev da dobijanje informacije ili uvid podnosite Republičkoj izbornoj komisiji ukoliko ste glasali u inostranstvu prema sedištu biračkog mesta na kojem ste upisani u izvod iz biračkog spiska, odnosno na kojem ste glasali.

Zahtev podnosite predajom na pisarnici Republičke izborne komisije ili putem pošte, na propisanom obrascu uz koji obavezno prilažete očitanu ličnu kartu, odnosno fotokopiju lične karte ili fotokopiju pasoša.

Adresa Republičke izborne komisije: Beograd, Ulica Kralja Milana 14.

 

Obrasce za podnošenje zahteva možete preuzeti ovde: