Provera izvoda iz biračkog spiska

Svaki birač ima pravo da nakon održavanja lokalnih izbora zatraži informaciju o tome da li je u izvodu iz biračkog spiska evidentirano da je glasao na lokalnim izborima kao i pravo na uvid u izvod iz biračkog spiska.

KAKO OSTVARUJETE PRAVO NA INFORMACIJU?

Pravo na informaciju ostvarujete podnošenjem zahteva izbornoj komisiji prema sedištu biračkog mesta na kojem ste upisani u izvod iz biračkog spiska, odnosno na kojem ste glasali.

KAKO PODNOSITE ZAHTEV?

  1. Popunjavanjem elektronskog zahteva
--> ; ;
  1. Predajom na pisarnici nadležne izborne komisije ili putem pošte
  • Zahtev da dobijanje informacije ili uvid podnosite izbornoj komisiji prema sedištu biračkog mesta na kojem ste upisani u izvod iz biračkog spiska, odnosno na kojem ste glasali.

Zahtev podnosite predajom na pisarnici izborne komisije ili putem pošte, na propisanom obrascu uz koji obavezno prilažete očitanu ličnu kartu, odnosno fotokopiju lične karte ili fotokopiju pasoša.

Adresar lokalnih izbornih komisija možete naći ovde.