Izbori za grad Beograd 2024

ODLUKE IZBORNIH KOMISIJA

IZBORNE LISTE

BIRAČKA MESTA

ODLUKA O NAZIVU I IZGLEDU OBRAZACA ZA PODNOŠENjE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA

ODLUKA O NAZIVU I IZGLEDU OBRAZACA ZA PODNOŠENjE PRIJAVA ZA POSMATRANjE RADA ORGANA ZA SPROVOĐENjE IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠINE GRADA BEOGRADA, RASPISANIH ZA 2. JUN 2024. GODINE

ODLUKA O OBRASCIMA ZA OSTVARIVANjE PRAVA BIRAČA NA INFORMACIJU O TOME DA LI JE U IZVODU IZ BIRAČKOG SPISKA EVIDENTIRANO DA JE GLASAO NA IZBORIMA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA, RASPISANIM ZA 2. JUN 2024. GODINE

PRISTUPAČNOST BIRAČKIH MESTA U GRADU BEOGRADU

DOKUMENTA IZBORNIH KOMISIJA