Službe Vlade, javne agencije i službe

SLUŽBE VLADE

 1. Avio služba Vlade
 2. Generalni sekretarijat Vlade
 3. Kancelarija za borbu protiv droga
 4. Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 5. Kancelarija za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini
 6. Kancelarija za Kosovo i Metohiju
 7. Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije
 8. Kancelarija za saradnju s medijima
 9. Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima
 10. Kancelarija Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 11. Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka
 12. Služba za upravljanje kadrovima
 13. Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa
 14. Uprava za zajedničke poslove republičkih organa

JAVNE AGENCIJE

 1. Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije
 2. Agencija za bezbednost saobraćaja
 3. Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije
 4. Agencija za kvalifikacije
 5. Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
 6. Agencija za licenciranje stečajnih upravnika
 7. Agencija za privredne registre
 8. Agencija za restituciju
 9. Agencija za upravljanje lukama
 10. Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije
 11. Razvojna agencija Srbije

JAVNE SLUŽBE

 1. Akreditaciono telo Srbije
 2. Antidoping agencija Republike Srbije
 3. Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
 4. Zavod za zaštitu prirode Srbije
 5. Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije
 6. Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
 7. Institut za standardizaciju Srbije
 8. Republički zavod za socijalnu zaštitu
 9. Turistička organizacija Srbije
 10. Fond solidarnosti
 11. Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja