Broj overenih izjava birača

 

IZBORI ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANjINA

1. Nacionalni savet albanske nacionalne manjine

Red. br.

Naziv izborne liste

Broj overenih izjava

Dokument

 

2. Nacionalni savet aškalijske nacionalne manjine

Red. br.

Naziv izborne liste

Broj overenih izjava

Dokument

 

 

3. Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine

Red. br.

Naziv izborne liste

Broj overenih izjava

Dokument

 

4. Nacionalni savet bugarske nacionalne manjine

Red. br.

Naziv izborne liste

Broj overenih izjava

Dokument

 

5. Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine

Red. br.

Naziv izborne liste

Broj overenih izjava

Dokument

 

6. Nacionalni savet vlaške nacionalne manjine

Red. br.

Naziv izborne liste

Broj overenih izjava

Dokument

 

7. Nacionalni savet grčke nacionalne manjine

Red. br.

Naziv izborne liste

Broj overenih izjava

Dokument

 

8. Nacionalni savet egipatske nacionalne manjine

Red. br.

Naziv izborne liste

Broj overenih izjava

Dokument

 

9. Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine

Red. br.

Naziv izborne liste

Broj overenih izjava

Dokument

 

10. Nacionalni savet nemačke nacionalne manjine

Red. br.

Naziv izborne liste

Broj overenih izjava

Dokument

 

11. Nacionalni savet poljske nacionalne manjine

Red. br.

Naziv izborne liste

Broj overenih izjava

Dokument

 

12. Nacionalni savet romske nacionalne manjine

Red. br.

Naziv izborne liste

Broj overenih izjava

Dokument

 

13. Nacionalni savet rumunske nacionalne manjine

Red. br.

Naziv izborne liste

Broj overenih izjava

Dokument

 

14. Nacionalni savet rusinske nacionalne manjine

Red. br.

Naziv izborne liste

Broj overenih izjava

Dokument

 

15. Nacionalni savet ruske nacionalne manjine

Red. br.

Naziv izborne liste

Broj overenih izjava

Dokument

 

16. Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine

Red. br.

Naziv izborne liste

Broj overenih izjava

Dokument

 

17. Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine

Red. br.

Naziv izborne liste

Broj overenih izjava

Dokument

 

18. Nacionalni savet ukrajinske nacionalne manjine

Red. br.

Naziv izborne liste

Broj overenih izjava

Dokument

 

19. Nacionalni savet češke nacionalne manjine

Red. br.

Naziv izborne liste

Broj overenih izjava

Dokument

 

IZBORI ZA NARODNE POSLANIKE

Red. br.

Naziv izborne liste

Broj overenih izjava

Dokument

 

IZBORI ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE

Red. br.

           Kandidat

Broj overenih izjava

Dokument

 

IZBORI ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA

Red. br.

Naziv izborne liste

Broj overenih izjava

Dokument

 

IZBORI ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SEVOJNO

Red. br.

Naziv izborne liste

Broj overenih izjava

Dokument

 

IZBORI ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE KNjAŽEVAC

Red. br.

Naziv izborne liste

Broj overenih izjava

Dokument

 

IZBORI ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE ARANĐELOVAC

Red. br.

Naziv izborne liste

Broj overenih izjava

Dokument

 

IZBORI ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE SEČANj

Red. br.

Naziv izborne liste

Broj overenih izjava

Dokument

 

IZBORI ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE MAJDANPEK

Red. br.

Naziv izborne liste

Broj overenih izjava

Dokument

 

IZBORI ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA BORA

Red. br.

Naziv izborne liste

Broj overenih izjava

Dokument

 

IZBORI ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE KLADOVO

Red. br.

Naziv izborne liste

Broj overenih izjava

Dokument

 

IZBORI ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE LUČANI

Red. br.

Naziv izborne liste

Broj overenih izjava

Dokument

 

IZBORI ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE BAJINA BAŠTA

Red. br.

Naziv izborne liste

Broj overenih izjava

Dokument

 

IZBORI ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE DOLjEVAC

Red. br.

Naziv izborne liste

Broj overenih izjava

Dokument

 

IZBORI ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE KULA

Red. br.

Naziv izborne liste

Broj overenih izjava

Dokument

 

IZBORI ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE SMEDEREVSKA PALANKA

Red. br.

Naziv izborne liste

Broj overenih izjava

Dokument

 

IZBORI ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE MEDVEĐA

Red. br.

Naziv izborne liste

Broj overenih izjava

Dokument