Nadležnost, obaveze i ovlašćenja

NADLEŽNOST

  • Na osnovu člana 6. Zakona o izboru narodnih poslanika, Republička izborna komisija je, uz biračke odbore, organ za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije.
  • Na osnovu člana 7. Zakona o izboru predsednika Republike, Republička izborna komisija je nadležna za sprovođenje izbora za predsednika Republike. Naime, navedenim članom je propisano da izbore za predsednika Republike sprovode organi koji sprovode izbore za narodne poslanike.
  • Na osnovu člana 60. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Republička izborna komisija je nadležna za sprovođenje neposrednih izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina.
  • Na osnovu člana 106. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Republička izborna komisija je nadležna za imenovanje članova odbora koji sprovode izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina putem elektorskih skupština.
  • Iako se izričito ne pominje u Zakonu o referendumu i narodnoj inicijativi, Republičkoj izbornoj komisiji može da bude povereno sprovođenje i republičkog referenduma. Naime, članom 13. navedenog zakona utvrđeno je da su organi za sprovođenje referenduma komisija i glasački odbor, s tim da komisiju obrazuje organ koji je raspisao referendum, dok ta komisija obrazuje glasačke odbore. Tako je Odlukom od 30. septembra 2006. godine, o raspisivanju republičkog referenduma radi potvrđivanja novog Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odredila da će sprovođenjem tog referenduma rukovoditi Republička izborna komisija.

OVLAŠĆENjA I OBAVEZE