Podnošenje izbornih lista

Izborna lista kandidata za narodne poslanike Narodne skupštine podnosi se Republičkoj izbornoj komisiji u zgradi Narodne skupštine u Beogradu, Ulica kralja Milana 14, najkasnije 5. juna 2020. godine u 24 časa.


Izbornu listu kandidata za narodne poslanike Narodne skupštine mogu podneti:

 1. registrovane političke stranke
 2. koalicije registrovanih političkih stranaka
 3. grupe građana

Dokumentacija koja se predaje Republičkoj izbornoj komisiji:

 1. Ako predlog kandidata podnosi POLITIČKA STRANKA:
 • Izborna lista kandidata za narodne poslanike Narodne skupštine (Obrazac NPRS-1/20)
 • Ovlašćenje da se u ime političke stranke podnese izborna lista kandidata za narodne poslanike Narodne skupštine (Obrazac NPRS-2/20), ako izbornu listu ne podnosi zastupnik političke stranke
 • Saglasnost nosioca izborne liste da bude nosilac izborne liste kandidata za narodne poslanike Narodne skupštine (Obrazac NPRS-3/20), ako naziv liste sadrži ime i prezime nekog lica
 • Izjava o prihvatanju kandidature za narodnog poslanika Narodne skupštine (Obrazac NPRS-4/20), za svakog kandidata za narodnog poslanika
 • Potvrda o izbornom pravu kandidata, ne starija od šest meseci, na obrascu nadležnog organa*, za svakog kandidata za narodnog poslanika
 • Potvrda o prebivalištu kandidata, ne starija od šest meseci, na obrascu nadležnog organa*
 • Uverenje o državljanstvu kandidata, ne starije od šest meseci, na obrascu nadležnog organa*, za svakog kandidata za narodnog poslanika
 • Najmanje 10.000 overenih izjava birača koji podržavaju izbornu listu, na NPRS-6/2020 Obrascu
 • Spisak birača koji svojim potpisima podržavaju izbornu listu kandidata za narodne poslanike Narodne skupštine izrađen u pismenom i elektronskom obliku (CD ili DVD) na Obrascu NPRS-5/20

*(Dokumenti se  dostavljaju  u originalu ili kao overena fotokopija)

 

 1. Ako predlog kandidata podnosi KOALICIJA POLITIČKIH STRANAKA:
 • Izborna lista kandidata za narodne poslanike Narodne skupštine (Obrazac NPRS-1/20)
 • Overen Sporazum o obrazovanju stranačke koalicije
 • Ovlašćenje za zaključenje sporazuma o obrazovanju stranačke koalicije, ako je sporazum potpisalo lice koje statutom političke stranke nije ovlašćeno za zaključivanje koalicionih sporazuma
 • Saglasnost nosioca izborne liste da bude nosilac izborne liste kandidata za narodne poslanike Narodne skupštine (Obrazac NPRS-3/20), ako naziv liste sadrži ime i prezime nekog lica (Izborna lista koju podnosi stranačka koalicija može imati najviše dva nosioca izborne liste i za svakog se podnosi posebna saglasnost na odgovarajućem obrascu)
 • Overena izjava lica ili pravnog lica za korišćenje imena i prezimena odnosno naziva pravnog lica u nazivu stranačke koalicije, ako naziv stranačke koalicije sadrži ime i prezime nekog lica ili naziv nekog pravnog lica
 • Izjava o prihvatanju kandidature za narodnog poslanika Narodne skupštine (Obrazac NPRS-4/20), za svakog kandidata za narodnog poslanika
 • Potvrda o izbornom pravu kandidata, ne starija od šest meseci, na obrascu nadležnog organa*, za svakog kandidata za narodnog poslanika
 • Potvrda o prebivalištu kandidata, ne starija od šest meseci, na obrascu nadležnog organa*
 • Uverenje o državljanstvu kandidata, ne starije od šest meseci, na obrascu nadležnog organa*, za svakog kandidata za narodnog poslanika
 • Najmanje 10.000 overenih izjava birača koji podržavaju izbornu listu, na NPRS-6/2020 Obrascu
 • Spisak birača koji svojim potpisima podržavaju izbornu listu kandidata za narodne poslanike Narodne skupštine izrađen u pismenom i elektronskom obliku (CD ili DVD) na Obrascu NPRS-5/20

*(Dokumenti se  dostavljaju  u originalu ili kao overena fotokopija)


 1. Ako predlog kandidata podnosi GRUPA GRAĐANA:
 • Izborna lista kandidata za narodne poslanike Narodne skupštine (Obrazac NPRS-1/20)
 • Overen Sporazum o obrazovanju grupe građana
 • Potvrde o izbornom pravu, ne starije od šest meseci, za svako lice koje obrazuje grupu građana, na obrascu nadležnog organa*
 • Saglasnost nosioca izborne liste da bude nosilac izborne liste kandidata za narodne poslanike Narodne skupštine (Obrazac NPRS-3/20), ako naziv liste sadrži ime i prezime nekog lica
 • Overena izjava lica ili pravnog lica za korišćenje imena i prezimena odnosno naziva pravnog lica u nazivu grupe građana, ako naziv grupe građana sadrži ime i prezime nekog lica ili naziv nekog pravnog lica
 • Izjava o prihvatanju kandidature za narodnog poslanika Narodne skupštine (Obrazac NPRS-4/20), za svakog kandidata za narodnog poslanika
 • Potvrda o izbornom pravu kandidata, ne starija od šest meseci, na obrascu nadležnog organa*, za svakog kandidata za narodnog poslanika
 • Potvrda o prebivalištu kandidata, ne starija od šest meseci, na obrascu nadležnog organa*
 • Uverenje o državljanstvu kandidata, ne starije od šest meseci, na obrascu nadležnog organa*, za svakog kandidata za narodnog poslanika
 • Najmanje 10.000 overenih izjava birača koji podržavaju izbornu listu, na NPRS-6/2020 Obrascu
 • Spisak birača koji svojim potpisima podržavaju izbornu listu kandidata za narodne poslanike Narodne skupštine izrađen u pismenom i elektronskom obliku (CD ili DVD) na Obrascu NPRS-5/20

*(Dokumenti se  dostavljaju  u originalu ili kao overena fotokopija)

 

OBRASCI ZA PODNOŠENjE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA NARODNE POSLANIKE:

 • Izborna lista kandidata za narodne poslanike Narodne skupštine (Obrazac NPRS-1/20)
 • Ovlašćenje da se u ime političke stranke podnese izborna lista kandidata za narodne poslanike Narodne skupštine (Obrazac NPRS-2/20)
 • Saglasnost nosioca izborne liste da bude nosilac izborne liste kandidata za narodne poslanike Narodne skupštine (Obrazac NPRS-3/20)
 • Izjava o prihvatanju kandidature za narodnog poslanika Narodne skupštine (Obrazac NPRS-4/20)
 • Spisak birača koji svojim potpisima podržavaju izbornu listu kandidata za narodne poslanike Narodne skupštine (Obrazac NPRS-5/20)
 • Izjava birača da podržava izbornu listu kandidata za narodne poslanike Narodne skupštine (NPRS-6/2020 Obrazac)

 

 OVERA POTPISA