Biračka mesta

Glasanje za narodne poslanike Narodne skupštine se obavlja na biračkim mestima koje određuje i oglašava Republička izborna komisija, najkasnije 31. maja 2020. godine, za glasanje najviše 2.500, a najmanje 100 birača.

Republička izborna komisija određuje biračka mesta na predlog:

  • opštinskih/gradskih uprava
  • Ministarstva pravde, biračka mesta unutar zavoda za izvršenje zavodskih sankcija
  • Ministarstva spoljnih poslova, biračka mesta u inostranstvu i
  • Kancelarije za Kosovo i Metohiju, biračka mesta na Kosovu i Metohiji


Za biračka mesta se, po pravilu, određuju prostorije u objektima u javnoj svojini, a samo izuzetno i prostorije u objektima u privatnoj svojini.

Za biračko mesto ne može biti određena prostorija u verskom objektu, objektu u vlasništvu političke stranke ili objektu koji koristi politička stranka, kao ni u objektu u vlasništvu kandidata za narodnog poslanika ili člana njegove porodice.

Svi objekti u kojima se nalaze prostorije određene kao biračka mesta, bez obzira na to da li su u javnoj ili privatnoj svojini, dok traje glasanje SMATRAJU SE OBJEKTIMA U JAVNOJ UPOTREBI, u smislu Zakona o kretanju uz pomoć psa vodiča.