Birački odbori

Birački odbori su ORGANI ZA SPROVOĐENjE IZBORA KOJI NEPOSREDNO SPROVODE GLASANjE NA BIRAČKOM MESTU, obezbeđuju pravilnost i tajnost glasanja, utvrđuju rezultate glasanja na biračkom mestu, staraju se o održavanju reda na biračkom mestu za vreme glasanja i obavljaju druge poslove, u skladu sa zakonom i aktima Republičke izborne komisije

Obrazuje ih Republička izbona komisija za svako biračko mesto određeno Rešenjem o određivanju biračkih mesta, za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanim za 21. jun 2020. godine.

Birački odbori rade u stalnom i proširenom sastavu:

  • stalni sastav - čine predsednik, dva člana i njihovi zamenici, koji se imenuju na predlog poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini, srazmerno broju narodnih poslanika.
  • prošireni sastav – čine jedan član i jedan zamenik člana koje predlažu podnosioci proglašenih izbornih lista kandidata za narodne poslanike Narodne skupštine.

S obzirom na to da se 21. juna 2020. godine, istovremeno sa izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, održavaju i izbori za odbornike skupština u najvećem broju jedinica lokalne samouprave, kao i izbori za poslanike Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, u prošireni sastav biračkih odbora mogu da budu imenovani i predstavnici podnosilaca izbornih lista i na tim izborima, ako nisu istovremeno podnosioci i izborne liste kandidata za narodne poslanike Narodne skupštine.

U nacionalno mešovitim jedinicama lokalne samouprave u kojima će se 21. juna 2020. godine održati i izbori za odbornike lokalnih skupština, zamenici predsednika biračkih odbora neće se imenovati na predlog poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini, već na predlog političkih stranaka zastupljenih u skupštini jedinice lokalne samouprave srazmerno njihovoj zastupljenosti u lokalnoj skupštini.

Raspored mesta u stalnom sastavu biračkih odbora koji pripada svakoj od poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini, odnosno političkim strankama zastupljenim u skupštinama nacionalno mešovitih jedinica lokalne samouprave, određuje se tzv. numeričkim prikazom merila za imenovanje članova biračkih odbora u stalnom sastavu, koji posebnom odlukom utvrđuje Republička izborna komisija,

Predloge za imenovanje lica u biračke odbore u stalnom sastavu ovlašćeni predlagači dostavljaju radnim telima najkasnije 5. juna 2020. godine, dok predloge za imenovanje članova biračkih odbora u proširenom sastavu podnosioci izbornih lista dostavljaju radnim telima najkasnije 15. juna 2020. godine u 10 časova.

Komisija obrazuje biračke odbore u stalnom sastavu najkasnije 10. juna 2020. godine u 24 časa, dok članove i zamenike članova biračkih odbora u proširenom sastavu imenuje najkasnije 16. juna 2020. godine u 24 časa.