Marko Janković i Nikola Jelić, članovi Republičke izborne komisije upoznali delegaciju Parlamenta Kraljevine Švedske, sa organizacijom i načinom rada Republičke izborne komisije i zaštitom izbornog prava birača.