Na 16. elektronskoj sednici, održanoj 7. septembra, Republička izborna komisija donela je Rešenje o dodeli mandata člana nacionalnog saveta, radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu mađarske nacionalne manjine .