Nakon što je Republička izborna komisija donela Odluku o objavljivanju ukupnog broja birača u Republici Srbiji i Rešenje o utvrđivanju broja glasačkih listića za referendum o potvrđivanju Akta o promeni Ustava Republike Srbije, raspisanog za 16. januar 2022. godine, danas. 3. januara, u štampariji JP „Službeni glasnik“ započet je postupak njihovog štampanja.