Nakon što je Republička izborna komisija donela Odluku o objavljivanju ukupnog broja birača u Republici Srbiji i Odluku o broju glasačkih listića koji se štampaju za glasanje na izborima za narodne poslanike, raspisanim za 3. april 2022. godine, 22. marta 2022. godine započeto je štampanje glasačkih listića za glasanje na izborima za narodne poslanike, u štampariji Javnog preduzeća  „Službeni glasnik“.

Početku štampanja prisustvovali su predsednik i sekretar Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević i Srđan Smiljanić, kao i predstavnici  posmatrača ovlašćenih za praćenje rada organa za sprovođenje izbora.

U skladu sa Odlukom Republičke izborne komisije o obliku i izgledu glasačkih listića, glasački listići će biti štampani u 29 jezičkih varijanti, u zavisnosti od toga koji su jezici i pisma u službenoj upotrebi u pojedinim opštinama/gradovima u Republici Srbiji.

Predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević je naglasio da će biti odštampano 6.501.689 glasačkih listića, što odgovara ukupnom broju birača u Republici Srbiji na dan 18. marta 2022. godine.