Republička izborna komisija je, na sednici održanoj 18. novembra 2022.  godine, donela rešenja o dodeli mandata članova nacionalnih saveta albanske, aškalijske, bugarske, bunjevačke, vlaške, grčke, egipatske, mađarske, nemačke, poljske, romske, rumunske, rusinske, ruske, slovačke, slovenačke, ukrajinske i češke nacionalne manjine.

U nastavku sednice, članovi RIK su doneli Rešenje o sprovođenju ponovnog glasanja na biračkom mestu za koje je konstatovano da se ne mogu utvrditi rezultati glasanja na neposrednim izborima za članove Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine, na biračkom mestu broj 20. („OSNOVNA ŠKOLA, SUVI DO“) u opštini Tutin. Ponovno glasanje održaće se u nedelju, 27. novembra 2022. godine, u vremenu od 7.00 do 20.00 časova.

RIK je donela i Odluku o obliku, izgledu, boji i sadržini glasačkih listića i kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije za sprovođenje ponovnog glasanja na neposrednim izborima za članove Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine 27. novembra 2022. godine i Odluku o utvrđivanju broja glasačkih listića za sprovođenje ponovnog glasanja na neposrednim izborima za članove Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine 27. novembra 2022. godine.

Sednici je predsedavao predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević.