Republička izborna komisija je na 130.sednici, održanoj 27.januara 2023.godine, donela Rešenje o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu slovačke nacionalne manjine.

Predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević naveo je da je Republička izborna komisija dobila 9. januara 2023. godine, dopis predsednice Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine, sa obeveštenjem da je ovaj savet na Drugoj sednci, od 28. decembra 2022. godine, konstatovao prestanak mandata člana Janu Šuljanu, usled podnošenja ostavke.

Shodno tome, Republička izborna komsija je kostatovala da mesto člana Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine, upražnjeno usled prestanka mandata članu Janu Šuljanu, izabranom sa Izborne liste MATICA SLOVAČKA U SRBIJI MATICA SLOVENSKÁ V SRBSKU, treba da bude dodeljen sledećem kandidatu sa iste izborne liste i to Danijelu Vrabčenjaku.

U nastavku sednice, članovi Republičke izborne komisije su usvojili Izveštaj o korišćenju i raspolaganju sredstvima za rad Narodne skupštine u delu planiranih i izvršenih rashoda Republičke izborne komisije za finansiranje redovnog rada, aktivnosti za sprovođenje republičkog referenduma i izbornih aktivnosti u periodu januar-decembar 2022. godine, koji se predstavio sekretar Republičke izborne komisije Srđan Smiljanić.

Sednici je predsedavao Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije.