Republička izborna komisija je na sednici, održanoj 12. aprila 2023. godine, donela Rešenja o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu bugarske nacionalne manjine. Komisija je konstatovala da je 23. februara 2023. godine primljen dopis Nacionalnog saveta bugarske nacionalne manjine o prestanku mandata članu Vladici Dimitrovu, izabranom sa Izborne liste Grupa birača: KORENI – VLADICA DIMITROV / Grupa glasopodavateli: KORENI – VLADICA DIMITROV, usled podnošenja ostavke na mesto člana saveta. Članovi Komisije su u skladu sa članom 41. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, mandat dodelili prvom sledećem kandidatu Dragani Nikolov sa Izborne liste Grupa birača: KORENI – VLADICA DIMITROV / Grupa glasopodavateli: KORENI – VLADICA DIMITROV.