Na sednici, koja je održana 4. januara 2024. godine, Republička izborna komisija odlučivala je o prigovoru birača Gorana Đurića iz Pirota, te ovaj prigovor odbacila kao nesonovan.