U okviru projekta „ Radi kao što govoriš – zajedno sa osobama sa invaliditetom” organizovana je  obuka namenjena ženama i muškracima sa invaliditetom koji nemaju mnogo prethodnog aktivističkog iskustva,  a cilj obuke je da se učesnici upoznaju  sa pojmom i praksom političkog učešća i učešća u izradi, sprovođenju i praćenju javnih politika, kao i izgradnji kapaciteta učesnika za javno zagovaranje i  podršku inkluzivnom političkom procesu.

Jedan od predavača na obuci  „Učešcće i iskustvo trenera u izbornom ciklusu i ulozi RIK-a u osiguravanju pristupačnih izbora” bila je članica Republičke izborne komisije Vesna Mizdrak, koja je bila  govornik  i na vebinaru "Izbori i osobe sa invaliditetom" koji je sastavni  deo projekta Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom, koji se realizuje u okviru programskih aktivnosti za 2020. godinu, podržanih od strane Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom - Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitatinja.