Izborna dokumenta

Rokovnik

Pravila

Uputstva

Odluke

 1. Odluka o određivanju štamparije za štampanje glasačkih listića i drugog izbornog materijala za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, koji će se održati u 2020. godini

 2. Odluka o određivanju boje glasačkog listića i boje kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije, za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, koji će se održati u 2020. godini

 3. Odluka o koordiniranom sprovođenju svih izbora raspisanih za 26. april 2020. godine
  3.a Odluka o izmenama Odluka o koordiniranom sprovođenju svih izbora raspisanih za 26. april 2020. godine

 4. Odluka o naknadama, materijalnim i drugim troškovima za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih za 26. april 2020. godine

 5. Odluka o naknadama i drugim troškovima vezanim za rad Republičke izborne komisije na sprovođenju izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih za 26. april 2020. godine

 6. Odluka o utvrđivanju numeričkog prikaza merila za imenovanje članova radnih tela Republičke izborne komisije, od 11. maja 2020.
  - numerički prikaz od 11. maja 2020.;

 7. Odluka o određivanju koordinatora Republičke izborne komisije
  7.a Odluka o izmenama Odluke o određivanju koordinatora Republičke izborne komisije, od 12. maja
  7.b Odluka o dopunama Odluke o određivanju koordinatora Republičke izborne komisije, od 16. juna
  7.v Odluka o izmenama Odluke o određivanju koordinatora Republičke izborne komisije, od 19. juna

 8. Odluka kojom se utvrđuje da obrazovana Radna tela Republičke izborne komisije obavljaju i poslove primopredaje izbornog materijala za sprovođenje izbora za poslanike Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

 9. Odluka o utvrđivanju numeričkog prikaza merila za imenovanje članova biračkih odbora u stalnom sastavu, od 25. maja
  - numerički prikaz (prvi deo)
  - numerički prikaz (drugi deo)
  - numerički prikaz (ukupno)

 10. Odluka o određivanju vremena početka i završetka glasanja na biračkim mestima u inostranstvu

 11. Odluka o  načinu obaveštavanja Republičke izborne komisije o toku glasanja na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanim za 21. jun 2020. godine
  * Uputstvo za dostavljanje podataka o izlasku birača na izabranim biračkim mestima

 12. Odluka o objavljivanju ukupnog broja birača u Republici Srbiji

 13. Odluka o obliku i izgledu glasačkih listića za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanim za 21. jun 2020. godine

 14. Odluka o utvrđivanju numeričkog prikaza merila za imenovanje članova biračkih odbora na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija
  - numerički prikaz

 15. Odluka  o utvrđivanju i objavljivanju konačnog broja birača u Republici Srbiji
  - broj birača po biračkim mestima

 16. Odluka o naknadama za rad na sprovođenju glasanja na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanim za 21. jun 2020. godine, na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija

 17. Odluka o određivanju oblika, izgleda, boje i sadržine glasačkog listića i kontrolnog lista za ponovljeno glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine 1. jula 2020. godine

 18. Odluka o naknadi troškova sprovođenja ponovljenog glasanja na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, 1. jula 2020. godine

Rešenja