Birači

Ako na dan održavanja izbora imate 18 godina i državljanin ste Republike Srbije, Vi ste stekli biračko pravo, koje možete ostvariti na biračkom mestu u Vašem mestu prebivališta.

Ako želite da budete sigurni da li ste upisani u jedinstveni birački spisak, to možete proveriti odlaskom u svoju opštinsku/gradsku upravu ili na internet stranici upit.birackispisak.gov.rs

Ako ste ispunili ova dva uslova, punoletni ste i državljanin Republike Srbije, u nastavku ćete pronaći korisne informacije koje mogu da Vam pomognu da uspešno ostvarite svoje biračko pravo.

Ako imate nedoumice oko ostvarivanja biračkog prava, možete potražiti odgovore na stranici https://www.rik.parlament.gov.rs/tekst/704/najcesce-postavljana-pitanja-.php

VODIČ ZA glasanje birača na izborima 21. juna 2020. godine na jezicima nacionalnih manjina

VODIČ ZA glasanje birača koji su osobe sa invaliditetom na izborima 21. juna 2020. godine na jezicima nacionalnih manjina

VODIČ ZA glasanje u inostranstvu na izborima 21. juna 2020. godine