Најчешће постављана питања

 

1.Где могу да проверим да ли сам уписан/а у бирачки списак?

Да ли сте уписани у бирачки списак можете проверити одласком у своју општинску/градску управу или упитом на интернет страници https://upit.birackispisak.gov.rs.

 

2. Неколико дана пред изборе пуним 18 година. Како да се упишем у бирачки списак да бих гласао на изборима?

По расписивању избора, у бирачки списак се уписују и малолетна лица која ће бирачко право стећи најкасније на дан избора. Ове бираче уписује општинска, односно градска управа по службеној дужности.

 

3.У бирачком списку је уписано моје девојачко презиме? Шта треба да урадим како би у бирачком списку било уписано моје ново презиме?

Неопходно је да општинској, односно градској управи у којој сте пријављени, поднесете захтев за промену у бирачком списку. О захтеву за промену податка у бирачком списку одлучује се у року од 24 часа од пријема захтева.

 

4. Живим у иностранству. Да ли и како могу да на изборима гласам у земљи у којој тренутно живим?

Можете! Наиме, бирачи који живе у иностранству могу, преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије (амбасаде и конзулати), најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, односно 20 дана пре дана избора, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати у иностранству.

Битно је напоменути да се у иностранству може гласати само на изборима за народне посланике Народне скупштине и на изборима за председника Републике.

О томе како се врши пријављивање и која су потребна документа информишите се на веб презентацијама Министарства спољних послова и Министарства државне управе и локалне самоуправе.

 

5. Студирам ван места у којем имам пријављено пребивалиште. Да ли и како могу да на изборима гласам у месту у којем студирам?

Можете! Неопходно је да општинској, односно градској управи у месту студирања, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, односно 20 дана пре дана избора, поднесете захтев да се у бирачки списак упише податак да ћете на предстојећим изборима гласати у том месту.

 

6. На дан одржавања избора нећу бити у месту где живим, већ ћу бити код својих родитеља. Да ли и како могу да гласам у том месту?

Можете! Неопходно је да општинској, односно градској управи у месту у којем живе родитељи, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, односно 20 дана пре дана избора, поднесете захтев да се у бирачки списак упише податак да ћете на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи.

 

7. Променио/ла сам своју адресу пребивалишта. Како да променим своје бирачко место?

Ову промену би требало да, по службеној дужности, изврши орган који води бирачки списак за место у које сте се преселили. У сваком тренутку ово можете проверити одласком у општинску/градску управу или упитом на интернет страници https://upit.birackispisak.gov.rs.

 

8. Када почиње и до када траје гласање?

Бирачка места у Републици Србији отварају се у 7,00 часова, а затварају у 20,00 часова и у току тог времена бирачко место мора бити непрекидно отворено. Бирачи који се затекну на бирачком месту у 20.00 часова имају право да гласају, без обзира на то што је истекло предвиђено време за гласање.

На бирачким местима у иностранству се, такође, гласа од 7,00 до 20,00 часова по локалном времену с тим да се гласање на бирачким местима у државама које се налазе у временским зонама западно од временске зоне у којој је Србија обавља претходног дана у односу на дан гласања у Србији.

 

9. На дан избора нећу моћи да гласам. Да ли могу да гласам раније?

Не! Гласање се може обавити искључиво на дан избора.

 

10. Да ли могу да гласам иако нисам добио/ла или на гласање нисам понео/ла обавештење о дану и времену гласања?

Да! Иако, према закону, бирач мора да добије обавештење о дану и времену гласања, бирач није у обавези да то обавештење понесе на бирачко место и бирачки одбор не сме да услови бирача показивањем тог обавештења. Обавезно је да понесете важећу личну карту или важећу путну исправу (пасош) како би доказали свој идентитет.

 

11. Којим документом могу да докажем свој идентитет?

Свој идентитет бирач доказује важећом личном картом, односно важећом путном исправом (пасошем). Такође, бирач у Војсци Србије, свој идентитет може да докаже и војном легитимацијом која садржи слику бирача и његов јединствени матични број грађана, док бирач који гласа на бирачком месту унутар завода за извршење заводских санкција, свој идентитет може да докаже и одговарајућом исправом коју му издаје тај завод.

 

12. Да ли могу да докажем свој идентитет возачком дозволом?

Не! За доказивање идентитета више се не може користити возачка дозвола, јер њен нов образац више не садржи ЈМБГ бирача.

 

13. Да ли могу да гласам иако ме бирачки одбор није пронашао у изводу из бирачког списка?

Не можете! Бирачки одбор неће дозволити да гласа лице које није уписано у извод из бирачког списка.

 

14. Шта треба да урадим ако ме бирачки одбор није пронашао у бирачком списку?

Бирач којег бирачки одбор не пронађе ни у изводу из бирачког списка, ни у списку накнадних промена у бирачком списку, треба да провери на којем је бирачком месту уписан у бирачки списак, упитом на интернет страници https://upit.birackispisak.gov.rs, или контактирањем Министарства државне управе и локалне самоуправе на бројеве телефона које то министарство управо за ове потребе објављује на дан избора на својој веб презентацији www.mduls.gov.rs.

 

15. С обзиром на то да сам слеп/а, како да се потпишем у изводу из бирачког списка?

Бирач са инвалидитетом, односно слепо лице које није у стању да својеручно напише своје име и презиме у изводу из бирачког списка, има могућност да се потпише тако што ће на одговарајуће место у изводу отиснути печат који садржи податке о његовом личном идентитету, односно печат са угравираним потписом (факсимил).  У случају да бирач не поседује овакав печат, односно факсимил, бирач се не потписује у изводу из бирачког списка, већ то уместо њега чини његов помагач којег је довео са собом на бирачко место ради попуњавања гласачког листића.

 

16. Како правилно да попуним гласачки листић да би био важећи?

Правилно попуњавање гласачког листића подразумева гласање само за једну изборну листу, заокруживањем редног броја испред назива те изборне листе.

 

17. Ако погрешно попуним гласачки листић, да ли могу да добијем нови гласачки листић?

Не можете! Сваки бирач добија искључиво један гласачки листић.

 

18. Ја сам бирач са инвалидитетом. Да ли неко може да ми помогне да гласам?

Може! Законом је прописано право бирача који није у могућности да на бирачком месту лично гласа (слепо, инвалидно или неписмено лице) да са собом поведе лице које ће уместо њега, на начин које му оно одреди, испунити гласачки листић, односно обавити гласање.

 

19. Моји родитељи нису у могућности да дођу на бирачко место. Да ли могу да гласам уместо њих?

Не можете! Устав Републике Србије и закон прописују да је гласање лично. Једини изузетак представља гласање уз помоћ помагача, за лица која нису у могућности да на бирачком месту лично гласају (слепа, инвалидна или неписмена лица) и која могу са собом да на бирачко место поведу лице које ће уместо њих, на начин на који му они одреде, испунити гласачки листић, односно обавити гласање.

 

20. Да ли имам право да гласам код куће?

Имате, али под одређеним условима. Наиме, закон дозвољава могућност гласања код куће, али искључиво немоћним и спреченим лицима. Под немоћним и спреченим лицима сматрају се: лица која из здравствених разлога нису у могућности да дођу на бирачко место, особе са инвалидитетом и немоћна стара лица. Спреченим лицем се не сматра лице које не може да дође да гласа на бирачком месту услед нпр. обавеза на послу.

 

21. Да ли морам да кажем, ако ме неко пита, да ли сам и за кога гласао?

Не морате! Устав Републике Србије и закон прописују да је гласање тајно. У том циљу се гласање на бирачком месту обавља иза паравана који треба да обезбеди да нико не може да види како сте гласали, односно да ли сте и кога заокружили на гласачком листићу. То, даље, у пракси значи да нисте дужни да одговорите да ли сте и за кога гласали и зашто јесте или нисте гласали, без обзира на чињеницу да ли вас је то питао члан бирачког одбора, посматрач, новинар или неки други бирач.

 

22. Да ли и како могу да будем члан бирачког одбора?

Можете, под условом да имате изборно право (пунолетан, пословно способан држављанин Републике Србије) и под условом да нисте кандидат за народног посланика. Уколико испуњавате ове услове, овлашћени предлагач (нека посланичка група у Народној скупштини или подносилац проглашене изборне листе) може да Вас предложи за члана бирачког одбора у сталном саставу или проширеном саставу.

 

23. Да ли смем да на бирачком месту сликам свој попуњен гласачки листић?

Не смете! Употреба мобилних телефона и других средстава електронских комуникација, као и фотоапарата и камера је изричито забрањена на бирачком месту.

 

24. Где могу да пронађем резулатате избора и списак изабраних народних посланика?

Извештај са резултатима избора, као и одлука о додели мандата народних посланика Народне скупштине, објављују се на веб презентацији Републичке изборне комисије. Такође, Републичка изборна комисија ове акте објављује и у „Службеном гласнику Републике Србије.