Posmatrači

Domaći i strani posmatrači

Prijavu za praćenje rada organa i radnih tela za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine mogu podneti:

  • registrovana udruženja čiji se ciljevi ostvaruju u oblasti izbora (domaći posmatrači)
  • međunarodne i strane organizacije i udruženja (strani posmatrači)
  • predstavnici stranih država (strani posmatrači)

  1. Registrovana udruženja čiji se ciljevi ostvaruju u oblasti izbora (domaći posmatrači)

Podnose prijavu Republičkoj izbornoj komisiji do do  15. juna 2020. godine, na Obrascu NPRS-18/20, a uz prijavu su dužni da dostave i spisak lica koja se prijavljuju za posmatrače na Obrascu NPRS-19/20.

  1. Međunarodne i strane organizacije i udruženja (strani posmatrači)

Podnose prijavu Republičkoj izbornoj komisiji do 10. juna 2020. godine, na Obrascu NPRS-20/20, a uz prijavu su dužni da dostave i spisak lica koja se prijavljuju za posmatrače (strani posmatrači), kao i spisak eventualnih prevodilaca koji će biti u pratnji prijavljenih posmatrača, na Obrascu NPRS-21/20.

  1. Predstavnici stranih država (strani posmatrači)

Predstavnici stranih država mogu pratiti  rad BIRAČKIH ODBORA, a prijavu podnose Republičkoj izbornoj komisiji preko Ministarstva spoljnih poslova, do 10. juna 2020. godine, na Obrascu NPRS-20/20. Uz  prijavu prilažu i spisak lica koja se prijavljuju za posmatrače (strani posmatrači), kao i spisak eventualnih prevodilaca koji će biti u pratnji prijavljenih posmatrača, na Obrascu NPRS-21/20.

 

  • Obrasci za domaće posmatrače

Prijava domaćih posmatrača za praćenje rada organa i radnih tela za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine (Obrazac NPRS-18/20)

Spisak lica prijavljenih za domaće posmatrače rada organa i radnih tela za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine (Obrazac NPRS-19/20)

 

  • Obrasci za strane posmatrače

Prijava stranih posmatrača za praćenje rada organa i radnih tela za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine (Obrazac NPRS-20/20)

 

Spisak lica prijavljenih za strane posmatrače rada organa i radnih tela za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine (Obrazac NPRS-21/20)