План спровођења обука бирачких одбора у сталном саставу

1. ГРАД БЕОГРАД

2. СЕВЕРНОБАЧКИ ОКРУГ

3. СРЕДЊОБАНАТСКИ ОКРУГ

4. СЕВЕРНОБАНАТСКИ ОКРУГ

5. ЈУЖНОБАНАТСКИ ОКРУГ

6. ЗАПАДНОБАЧКИ ОКРУГ

7. ЈУЖНОБАЧКИ ОКРУГ

8. СРЕМСКИ ОКРУГ

9. МАЧВАНСКИ ОКРУГ

10. КОЛУБАРСКИ ОКРУГ

11. ПОДУНАВСКИ ОКРУГ

12. БРАНИЧЕВСКИ ОКРУГ

13. ШУМАДИЈСКИ ОКРУГ

14. ПОМОРАВСКИ ОКРУГ

15. БОРСКИ ОКРУГ

16. ЗАЈЕЧАРСКИ ОКРУГ

17. ЗЛАТИБОРСКИ ОКРУГ

18. МОРАВИЧКИ ОКРУГ

19. РАШКИ ОКРУГ

20. РАСИНСКИ ОКРУГ

21. НИШАВСКИ ОКРУГ

22. ТОПЛИЧКИ ОКРУГ

23. ПИРОТСКИ ОКРУГ

24. ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ

25. ПЧИЊСКИ ОКРУГ