Састав Kомисије

1)  председник Владимир Димитријевић, дипл. правник,

-    заменик председника Марко Јанковић, дипл. правник;

2)  члан Драгана Одовић, дипл. правник,

-    заменик члана Вељко Перовић, дипл. правник;

3)  члан Весна Стојковић, дипл. правник,

-    заменик члана Бранибор Јовичић, дипл. правник;

4)  члан Татјана Китановић, дипл. правник,

-    заменик члана Марко Кулић, дипл. правник;

5)  члан Марија Јовановић, дипл. правник,

-    заменик члана Милош Срећковић, дипл. правник;

6)  члан Весна Миздрак, дипл. правник,

-    заменик члана Немања Поповић, дипл. правник;

7)  члан Никола Јелић, дипл. правник,

-    заменик члана Марина Ђукановић, дипл. правник;

8)  члан Маја Пејчић, дипл. правник,

-    заменик члана Милован Амиџић, дипл. правник;

9)  члан Вељко Одаловић, дипл. правник,

-    заменик члана Дијана Стојановић, дипл. правник;

10)  члан Миљкан Карличић, дипл. правник,

-    заменик члана Марина Марковић, дипл. правник;

11)  члан Срђан Зораја, дипл. правник,

-    заменик члана Миљана Зиндовић, дипл. правник;

12)  члан Владимир Јестратијевић, дипл. правник,

-    заменик члана Марија Ђоковић, дипл. правник;

13)  члан Бранкица Јовић, дипл. правник,

-    заменик члана Џемил Диванефендић, дипл. правник;

14)  члан Ђула Ладоцки, дипл. правник,

-    заменик члана Мирјана Николић, дипл. правник;

15)  члан Енвер Међедовић, дипл. правник,

-    заменик члана Бела Буташ, дипл. правник;

16)  члан Јелена Миленковић, дипл. правник,

-    заменик члана Илија Лукић, дипл. правник;

17)  члан Џемил Сијарић, дипл. правник,

-    заменик члана Елма Зековић, дипл. правник;

-    секретар Срђан Смиљанић, дипл. правник,

-    заменик секретара Бојан Пудар, дипл. правник,

-    учесник задужен за послове статистике др Миладин Ковачевић, директор Републичког завода за статистику,

-    учесник задужен за послове статистике Владимир Шутић, помоћник директора Републичког завода за статистику.