Састав Kомисије

1)  за председника Владимир Димитријевић, дипл. правник,

-    за заменика председника Марко Јанковић, дипл. правник;

2)  за члана Драгана Одовић, дипл. правник,

-    за заменика члана Вељко Перовић, дипл. правник;

3)  за члана Весна Стојковић, дипл. правник,

-    за заменика члана Бранибор Јовичић, дипл. правник;

4)  за члана Татјана Китановић, дипл. правник,

-    за заменика члана Марко Кулић, дипл. правник;

5)  за члана Марија Јовановић, дипл. правник,

-    за заменика члана Милош Срећковић, дипл. правник;

6)  за члана Весна Миздрак, дипл. правник,

-    за заменика члана Немања Поповић, дипл. правник;

7)  за члана Никола Јелић, дипл. правник,

-    за заменика члана Марина Ђукановић, дипл. правник;

8)  за члана Маја Пејчић, дипл. правник,

-    за заменика члана Милован Амиџић, дипл. правник;

9)  за члана Вељко Одаловић, дипл. правник,

-    за заменика члана Дијана Стојановић, дипл. правник;

10)  за члана Миљкан Карличић, дипл. правник,

-    за заменика члана Марина Марковић, дипл. правник;

11)  за члана Срђан Зораја, дипл. правник,

-    за заменика члана Миљана Зиндовић, дипл. правник;

12)  за члана Владимир Јестратијевић, дипл. правник,

-    за заменика члана Марија Ђоковић, дипл. правник;

13)  за члана Бранкица Јовић, дипл. правник,

-    за заменика члана Џемил Диванефендић, дипл. правник;

14)  за члана Ђула Ладоцки, дипл. правник,

-    за заменика члана Мирјана Николић, дипл. правник;

15)  за члана Енвер Међедовић, дипл. правник,

-    за заменика члана Бела Буташ, дипл. правник;

16)  за члана Јелена Миленковић, дипл. правник,

-    за заменика члана Илија Лукић, дипл. правник;

17)  за члана Џемил Сијарић, дипл. правник,

-    за заменика члана Елма Зековић, дипл. правник;

18)  за члана Владимир Матић, адвокат,

-    за заменика члана Гордана Радић-Поповић, дипл. правник;

19)  за члана Срђана Видовић, адвокат,

-    за заменика члана Горан Михајловић, дипл, правник;

20)  за члана Бисерка Живковић, дипл. правник,

-    за заменика члана Срђан Сандић, дипл. правник;

21)  за члана Милош Петровић, дипл. правник,

-    за заменика члана Марко Даниловић, дипл. правник;

22)  за члана Жељка Радета, дипл. правник,

-    за заменика члана Марица Бурсаћ, дипл. правник;

23)  за члана Мирослав Васић, адвокат,

-    за заменика члана Борис Бутулија, дипл. правник;

-    за секретара Срђан Смиљанић, дипл. правник,

-    за заменика секретара Бојан Пудар, дипл. правник,

-    за учесника задуженoг за послове статистике др Миладин Ковачевић, директор Републичког завода за статистику,

-    за учесника задуженог за послове статистике Владимир Шутић, помоћник директора Републичког завода за статистику.