Састав Kомисије

1) председник Владимир Димитријевић, дипл. правник,
- заменик председника Марко Јанковић, дипл. правник;
2) члан Весна Стојковић, дипл. правник,
- заменик члана Бранибор Јовичић, дипл. правник;
3) члан Татјана Китановић, дипл. правник,
- заменик члана Милован Амиџић, дипл. правник;
4) члан Марија Јовановић, дипл. правник,
- заменик члана Милош Срећковић, дипл. правник;
5) члан Вељко Перовић, дипл. правник,
- заменик члана Немања Поповић, дипл. правник;
6) члан Никола Јелић, дипл. правник,
- заменик члана Марина Ђукановић, дипл. правник;
7) члан Маја Пејчић, дипл. правник,
- заменик члана Јасмина Милошевић, дипл. правник;
8) члан Миљкан Карличић, дипл. правник,
- заменик члана Марина Марковић, дипл. правник;
9) члан Срђан Зораја, дипл. правник,
- заменик члана Енвер Међедовић, дипл. правник;
10) члан Владимир Петровић, дипл. правник,
- заменик члана Јасмина Белић, адвокат;
11) члан Милош Томашевић, адвокат,
- заменик члана Владана Јовић, дипл. правник;
12) члан Јовица Тодоровић, адвокат,
- заменик члана Ана Ераковић, дипл. правник;
13) члан Душан Динчић, адвокат,
- заменик члана Џемил Сијарић, дипл. правник;
14) члан Мирослав Васић, дипл. правник,
- заменик члана Маја Митић, дипл. правник;
15) члан Јелена Миленковић, дипл. правник,
- заменик члана Владимир Јестратијевић, дипл. правник;
16) члан др Танасије Маринковић, дипл. правник,
- заменик члана Владимир Драгаш, адвокат;
17) члан  Бранкица Јовић, дипл. правник,
- заменик члана Ђула Ладоцки, дипл. правник;
- секретар Срђан Смиљанић, дипл. правник,
- заменик секретара Драгана Одовић, дипл. правник,
- учесник задужен за послове статистике др Миладин Ковачевић, директор Републичког завода за статистику,
- учесник задужен за послове статистике Владимир Шутић, помоћник директора Републичког завода за статистику.