Приступачност бирачких места

Републичка изборна комисија је посветила посебну пажњу побољшавању приступачности бирачких места и још већем укључивању особа са инвалидитетом у изборни процес.

Протоколом о сарадњи са Центрoм за самостални живот особа са инвалидитетом Србије и Републичке изборне комисије, потписаним 6. децембра 2019. године, договорена је свеобухватнa сарадњa са Центрoм, а велики значај је посвећен обезбеђивању лакше доступности изборним местима, што је један од предуслова за самостално и равноправно учествовање на изборима особама са инвалидитетом и другим лицима која се отежано крећу.

На основу Одлуке Републичке изборне комисије о процени приступачности бирачких места у Републици Србији, општинске/градске управе, односно управе градских општина града Београда, образовале су тимове за процену приступачности бирачких места који су прикупили податке о приступачности бирачких места, односно објеката у којима се бирачка места налазе, извршили анализу прикупљених података и утврдили мере за унапређење.

Циљ процене приступачности је побољшање услова под којима бирачи остварују своје изборно право на бирачким местима, са посебним освртом на унапређење положаја особа са инвалидитетом у изборном поступку.

Процена приступачности врши се на сваке две године и обавља се уз помоћ Упитника за процену приступачности.

922 чланова радних тимова за процену приступачности, у чији рад је било укључено и 140 представника удружења особа са инвалидитетом су процењивали приступачност бирачких места и њихове извештаје можете наћи у наставку стране.

Одлука о процени приступачности бирачких места у Републици Србији

         - упитник за процену приступачности бирачких места

 

Водич за процену приступачности бирачких места