Обуке за рад у сталном саставу бирачких одбора

План спровођења обука по градовима/општинама: