Посматрање рада органа за спровођење избора 2022

1. ИЗБОРИ ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

Домаћи и страни посматрачи

Пријаву за праћење рада органа та спровођење избора за народне посланике Народне скупштине могу поднети:

 1. удружења регистрована у Републици Србији чији се циљеви остварују у области избора (домаћи посматрачи)
 2. међународне и стране организације и удружења (страни посматрачи)
 3. представници страних држава (страни посматрачи)
 • Удружења регистрована у Републици Србији чији се циљеви остварују у области избора (домаћи посматрачи)

Подносе пријаву Републичкој изборној комисији до 26. марта 2022. године, на Обрасцу ДП-1, а уз пријаву су дужни да доставе и списак представника које пријављују за акредитацију посматрача на Обрасцу ДП-2.

 • Међународне и стране организације и удружења (страни посматрачи)

Подносе пријаву Републичкој изборној комисији до 23. марта 2022. године, на Обрасцу СП-1, а уз пријаву су дужни да доставе и списак представника које пријављују за акредитацију посматрача (страни посматрачи), као и списак евентуалних преводилаца који ће бити у пратњи пријављених посматрача, на Обрасцу СП-2.

 • Представници страних држава (страни посматрачи)

Представници страних држава пријаву подносе Републичкој изборној комисији преко Министарства спољних послова, до 23. марта 2022. године, на Обрасцу СП-1. Уз  пријаву су дужни да доставе и списак представника које пријављују за акредитацију посматрача (страни посматрачи), као и списак евентуалних преводилаца који ће бити у пратњи пријављених посматрача, на Обрасцу СП-2. 

 

 • Обрасци за домаће посматраче
 • Обрасци за стране посматраче

2. ИЗБОРИ ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА

 • Обрасци за домаће посматраче
 • Обрасци за стране посматраче

3.ИЗБОРИ ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

 • Обрасци за домаће посматраче
 • Обрасци за стране посматраче