Обуке инструктора за рад у сталном саставу бирачких одбора