Службе Владе, јавне агенције и службе

СЛУЖБЕ ВЛАДЕ

 1. Авио служба Владе
 2. Генерални секретаријат Владе
 3. Канцеларија за борбу против дрога
 4. Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
 5. Канцеларија за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 6. Канцеларија за Косово и Метохију
 7. Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске уније
 8. Канцеларија за сарадњу с медијима
 9. Kaнцеларија за управљање јавним улагањима
 10. Канцеларија Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 11. Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података
 12. Служба за управљање кадровима
 13. Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 14. Управа за заједничке послове републичких органа

ЈАВНЕ АГЕНЦИЈЕ

 1. Агенција за акредитацију здравствених установа Србије
 2. Агенција за безбедност саобраћаја
 3. Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије
 4. Агенција за квалификације
 5. Агенција за лекове и медицинска средства Србије
 6. Агенција за лиценцирање стечајних управника
 7. Агенција за привредне регистре
 8. Агенција за реституцију
 9. Агенција за управљање лукама
 10. Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије
 11. Развојна агенција Србије

ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

 1. Акредитационо тело Србије
 2. Антидопинг агенција Републике Србије
 3. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
 4. Завод за заштиту природе Србије
 5. Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије
 6. Завод за унапређивање образовања и васпитања
 7. Институт за стандардизацију Србије
 8. Републички завод за социјалну заштиту
 9. Туристичка организација Србије
 10. Фонд солидарности
 11. Централни регистар обавезног социјалног осигурања