Надлежност, обавезе и овлашћења

НАДЛЕЖНОСТ

  • На основу члана 6. Закона о избору народних посланика, Републичка изборна комисија је, уз бирачке одборе, орган за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине Републике Србије.
  • На основу члана 7. Закона о избору председника Републике, Републичка изборна комисија је надлежна за спровођење избора за председника Републике. Наиме, наведеним чланом је прописано да изборе за председника Републике спроводе органи који спроводе изборе за народне посланике.
  • На основу члана 60. Закона о националним саветима националних мањина, Републичка изборна комисија је надлежна за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина.
  • На основу члана 106. Закона о националним саветима националних мањина, Републичка изборна комисија је надлежна за именовање чланова одбора који спроводе изборе за чланове националних савета националних мањина путем електорских скупштина.
  • Иако се изричито не помиње у Закону о референдуму и народној иницијативи, Републичкој изборној комисији може да буде поверено спровођење и републичког референдума. Наиме, чланом 13. наведеног закона утврђено је да су органи за спровођење референдума комисија и гласачки одбор, с тим да комисију образује орган који је расписао референдум, док та комисија образује гласачке одборе. Тако је Одлуком од 30. септембра 2006. године, о расписивању републичког референдума ради потврђивања новог Устава Републике Србије, Народна скупштина одредила да ће спровођењем тог референдума руководити Републичка изборна комисија.

ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗЕ