Обуке инструктора за рад у проширеном саставу бирачких одбора