Министарства и посебне организације

МИНИСТАРСТВА СА ОРГАНИМА УПРАВЕ У САСТАВУ

1. Министарство финансија

2. Министарство привреде

3. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

4. Министарство заштите животне средине

5. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

6. Министарство рударства и енергетике

 • Управа за резерве енергената

7. Министарство трговине, туризма и телекомуникација

8. Министарство правде

9. Министарство државне управе и локалне самоуправе

 • Управни инспекторат

10. Министарство унутрашњих послова

11. Министарство одбране

12. Министарство за европске интеграције

13. Министарство спољних послова

14. Министарство просвете, науке и технолошког развоја

15. Министарство здравља

 • Управа за биомедицину

16. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

 • Инспекторат за рад
 • Управа за безбедност и здравље на раду

17. Министарство омладине и спорта

18. Министарство културе и информисања

 

ПОСЕБНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

 1. Безбедносно-информативна агенција
 2. Геолошки завод Србије
 3. Дирекција за железнице
 4. Завод за интелектуалну својину
 5. Завод за социјално осигурање
 6. Комесаријат за избеглице и миграције
 7. Републичка агенција за мирно решавање радних спорова
 8. Републичка дирекција за имовину Републике Србије
 9. Републичка дирекција за робне резерве
 10. Републички геодетски завод
 11. Републички завод за статистику
 12. Републички сеизмолошки завод
 13. Републички секретаријат за законодавство
 14. Републички секретаријат за јавне политике
 15. Републички хидрометеоролошки завод
 16. Управа за јавне набавке
 17. Центар за истраживање несрећа у саобраћају
 18. Центар за разминирање