2016-2020.

1. председник Владимир Димитријевић, дипл. правник
-    заменик председника Жељка Радета, дипл. правник

 

2. члан Драгана Одовић, дипл. правник
-    заменик члана Вељко Перовић, дипл. правник

 

3. члан Јана Љубичић, дипл. правник
-    заменик члана Немања Поповић, дипл. правник

 

4. члан Зоран Лукић, дипл. правник
-    заменик члана Маја Пејчић, дипл. правник

 

5. члан Марко Јанковић, дипл. правник
-    заменик члана Милош Срећковић, дипл. правник

 

6. члан Весна Миздрак, дипл. правник
-    заменик члана Весна Стојковић, дипл. правник

 

7. члан Никола Јелић, дипл. правник
-    заменик члана Радоје Малиџан, дипл. правник

 

8. члан Миљкан Карличић, дипл. правник
-    заменик члана Зоран Милитаров, дипл. правник

 

9. члан Срђан Зораја, дипл. правник
-    заменик члана Иван Тодосијевић, дипл. правник

 

10. члан Биљана Красић, дипл. правник
-    заменик члана Бранислава Чоловић, дипл. правник

 

11. члан Марица Бурсаћ, дипл. правник
-    заменик члана Никола Вадља, дипл. правник

 

12. члан Драган Радуловић, дипл. правник
-    заменик члана Срђан Сандић, дипл. правник

 

13. члан Бранкица Јовић, дипл. правник
-    заменик члана Јово Поповић, дипл. правник

 

14. члан Владимир Јестратијевић, дипл. правник
-    заменик члана Снежана Ракочевић, дипл. правник

 

15. члан Марко Даниловић, дипл. правник
-    заменик члана Марко Пушица, дипл. правник

 

16. члан Ивана Јоксимовић, дипл. правник
-    заменик члана Драган Нинковић, дипл. правник

 

17. члан Ladóczki Gyula (Ђула Ладоцки), дипл. правник
-    заменик члана Гордана Радић-Поповић, дипл. правник

 

- члан др Миладин Ковачевић, представник републичке организације надлежне за послове статистике

- секретар Срђан Смиљанић, дипл. правник

- заменик секретара Бранко Маринковић, дипл. правник

 

 

Одлука о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије („Службени гласник РС“, број 69/16)

Одлука о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије („Службени гласник РС“, број 23/18)

Одлука о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије („Службени гласник РС“, број 23/18)

Одлука о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије („Службени гласник РС“, број 50/18)

Одлука о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије („Службени гласник РС“, број 50/19)

Одлука о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије („Службени гласник РС“, број 20/20)

Одлука о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије („Службени гласник РС“, број 68/20)