2020-2021.

1) председник Владимир Димитријевић, дипл. правник

-    заменик председника Усаме Зукорлић, дипл. правник

2) члан Драгана Одовић, дипл. правник

-    заменик члана Вељко Перовић, дипл. правник

3) члан Немања Поповић, дипл. правник

-    заменик члана Бранибор Јовичић, дипл. правник

4) члан Зоран Лукић, дипл. правник

-    заменик члана Маја Пејчић, дипл. правник

5) члан Марко Јанковић, дипл. правник

-    заменик члана Милош Срећковић, дипл. правник

6) члан Весна Миздрак, дипл. правник

-    заменик члана Весна Стојковић, дипл. правник

7) члан Никола Јелић, дипл. правник

-    заменик члана Марина Ђукановић, дипл. правник

8) члан Џемил Сијарић, дипл. правник

-    заменик члана Енис Зековић, дипл. правник

9) члан Јелена Миленковић, дипл. правник

-    заменик члана Нада Јелић, дипл. правник

10) члан Марија Ђоковић, дипл. правник

-    заменик члана Милован Амиџић, дипл. правник

11) члан Владимир Јестратијевић, дипл. правник

-    заменик члана Марко Кулић, дипл. правник

12) члан Ђула Ладоцки, дипл. правник

-    заменик члана Бела Буташ, дипл. правник

13) члан Бранкица Јовић, дипл. правник

-    заменик члана Џемил Диванефендић, дипл. правник

14) члан Татјана Китановић, дипл. правник

-    заменик члана Александар Чамагић, дипл. правник

15) члан Ђорђе Павловић, дипл. правник

-    заменик члана Марина Марковић, дипл. правник

16) члан Миљкан Карличић, дипл. правник

-    заменик члана Горан Дилпарић, дипл. правник

17) члан Вељко Одаловић, дипл. правник

-    заменик члана Срђан Зораја, дипл. правник

 

-    члан др Миладин Ковачевић, представник Републичког завода за статистику

-    секретар Срђан Смиљанић, дипл. правник

-    заменик секретара Бранко Маринковић, дипл. правник

 

Из реда стручњака за изборно право и изборни процес:

 

18) члан Владимир Матић, дипл. правник

-    заменик члана Гордана Радић Поповић, дипл. правник

19) члан Срђана Видовић, дипл. правник

-    заменик члана Горан Михајловић, дипл. правник

20) члан Бисерка Живковић, дипл. правник

-    заменик члана Срђан Сандић, дипл. правник

21) члан Милош Томашевић, дипл. правник

-    заменик члана Зорица Симеуновић, дипл. правник

22) члан Жељка Радета, дипл. правник

-    заменик члана Марица Бурсаћ, дипл. правник

23) члан Мирослав Васић, дипл. правник

-    заменик члана Борис Бутулија, дипл. правник